• 1
    1
  • 2
    2
  • 3
    3
piątek, 14 marzec 2014 11:03

Nowi członkowie Rady

Written by

“Liczę, że nowi członkowie wniosą do Rady swoją wiedzę i pracę. Serdecznie witamy!” – tak prezes Szymborski podsumował decyzję zarządu o przyjęcie w poczet Rady Interesantów Portu Gdynia trzech nowych firm.  Decyzją Zarządu z 13 marca b.r., Rada przyjęła w swoje szeregi firmy Balquest, Hapag Lloyd Polska oraz Loconi Intermodal.

Balquest to firma doradcza, specjalizująca się w dziedzinie eksploatacji, techniki i ekonomiki sektora TSL. Firma oferuje konsultacje w zakresie problematyki zarządzania projektami inwestycyjnymi i tworzenia systemów transportowych łączących zintegrowane ciągi ładunkowe dla poszczególnych grup towarów w ujęciu regionalnym i globalnym na wszystkich etapach ich realizacji. Prowadzi również szkolenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz efektywnego wykorzystania systemów TSL na obszarze lokalnym, regionalnym i globalnym, kładąc silny nacisk na wykorzystanie systemów elektronicznego obiegu dokumentów.

Hapag Lloyd Polska, to polski oddział działającego na całym świecie armatora. Założona w 1970r., z połączenia działających od XIX w. firma Hapag oraz North German Lloyd. Firma obecna jest dziś w 114 krajach na całym świecie a jej flota 150 kontenerowców, o łącznej pojemności ponad 730 000 TEU, obsługuje ponad 100 regularnych połaczeń, w tym dwa do Gdyni.

Loconi Intermodal SA to operator intermodalny  zajmujący się kompleksową organizacją transportu kontenerowego. Atutami spółki jest własna flota samochodowa, dedykowana do wykonania przewozów „last mile” oraz planowany system własnych terminali śródlądowych, co pozwoli na skupienie większości procesu logistycznego pod kontrolą jednej spółki. Obecnie istnieją terminale w Poznaniu i Radomsku. Siedzibą główną spółki jest Gdynia.


 

czwartek, 13 marzec 2014 11:05

Dobre wyniki gdyńskich terminali kontenerowych

Written by

Optymistycznie wypada podsumowanie pierwszych dwóch miesięcy 2014 roku w gdyńskich terminalach kontenerowych. Zarówno BCT jak i GCT zanotowały 25% wzrost przeładunków w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

W BCT, w styczniu i lutym, przeładowano 70 036 TEU wobec 55 882 TEU w pierwszych dwóch miesiącach 2013.

W GCT obsłużono 57 231 TEU, podczas gdy w styczniu i lutym 2013 r. było to 45 823 TEU.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników, które Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni osiąga na początku roku 2014. Szczególnie udanym był miesiąc luty, w którym przyrost przeładunków w ujęciu porównawczym rok do roku był jak na razie najwyższym w ostatnim dziesięcioleciu działalności BCT. Takie wyniki pozwalają nam patrzeć z optymizmem w przyszłość i jednocześnie potwierdzają słuszność naszej polityki inwestycyjnej, która w najbliższych latach ma na celu zwiększenie możliwości operacyjnych terminalu i pozwolić na obsługę coraz większych statków – mówił w rozmowie z portalem rynekinfrastruktury.pl Michał Kużajczyk z BCT.

Jako że obroty terminali gdyńskich to prawie w 100% obroty krajowego rynku lokalnego, wyniki te świadczą o dużej atrakcyjności Gdyni dla załadowców oraz niezmiennie silnej pozycji naszego portu w obsłudze polskiego handlu zagranicznego. Jest to spowodowane w dużej mierze faktem, że gdyńskie terminale współpracują z prawie 30 armatorami oceanicznymi i żeglugi bliskiego zasięgu, co przekłada się na dużą ilość okazji załadowczych i bogatą ofertę przewozową – tak wyniki przeładunków podsumowało kierownictwo GCT


 

wtorek, 04 marzec 2014 11:08

Rada współpracuje z Krajową Izbą Gospodarki Morskiej

Written by

Rada Interesantów Portu Gdynia wybrała nowy zarząd. Na jego czele stanie Krzysztof Szymborski, prezes Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego. Jako najważniejsze cele
na nową kadencję wymieniono uzyskanie rządowego wsparcia dla polskich portów morskich i przeprowadzenie najważniejszych dla rozwoju portów inwestycji.

Poza prezesem Szymborskim, który obejmie stanowisko przewodniczącego Rady, w skład zarządu wejdą również Sławomir Kalicki, prezes grupy Inter Marine, Jacek Dubicki, dyrektor naczelny Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia, Jerzy Lewicki, wiceprezes C. Hartwig Gdynia oraz Wojciech Muchlado kierujący polskim oddziałem Team Lines. Taki skład zarządu daje reprezentację w Radzie zarówno operatorom terminali jak i armatorom i spedytorom, zapewniając, że problemy dotykające każdego z użytkowników portu zostaną przez
nią zauważone.

Będziemy kontynuować pracę poprzedniego zarządu. Chcemy skoncentrować się
na współpracy z naszymi odpowiednikami z portów w Gdańsku i Szczecinie-Świnoujściu. Zależy nam na zapewnieniu odpowiedniego rządowego wsparcia dla rozwoju branży morskiej w Polsce.”
– powiedział Krzysztof Szymborski – „ Jednocześnie chcemy intensywnie pracować z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. na rzecz szybkiej realizacji najważniejszych inwestycji, niezbędnych dla dalszego rozwoju portu”.

Wśród najistotniejszych projektów, które powinny zostać zrealizowane w najbliższej przyszłości zarząd wymienił budowę nowej obrotnicy oraz pogłębienie kanałów portowych, co pozwoli na obsługę w Gdyni jednostek oceanicznych, modernizację infrastruktury dostępowej oraz wprowadzenie platformy elektronicznej Port Community System. Wśród pozostałych wyzwań wymieniono m.in. zapewnienie odpowiedniej obsługi pilotażowej
i holowniczej.

Prace nad dostosowaniem portu do przyjmowania większych jednostek już trwają. Finalizowana jest umowa kupna od Stoczni Marynarki Wojennej fragmentu nabrzeża, w miejscu którego powstanie nowa obrotnica. Według wstępnych prognoz prace powinny zakończyć się do 2016 roku, choć zdaniem Rady wskazane i możliwe jest przybliżenie tego terminu.

Inwestycje w otoczeniu portu objąć powinny zwłaszcza Estakadę Kwiatkowskiego, główną drogę dojazdową do portu, która dziś ma status drogi gminnej, co znacznie ogranicza środki na jej remonty. Ważne jest również połączenie portu z sieciami transportowymi prowadzącymi w głąb kraju – a więc budowa Obwodnicy Południowej Aglomeracji Trójmiejskiej oraz modernizacja linii kolejowych, które już dziś stanowią wąskie gardło, a po wprowadzeniu pociągów Pendolino i realizacji projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej wystawione zostaną na jeszcze cięższą próbę.

 Port Community System to platforma elektroniczna integrująca działania służb kontrolnych, spedytorów i terminali, która poprzez znaczne usprawnienie obiegu dokumentów i informacji pozwoli na skrócenie czasu odpraw towarów.

 „Dalszy rozwój portu uwarunkowany jest nie tylko inwestycjami lokalnymi, ale i decyzjami na szczeblu centralnym. Należy jednak pamiętać, że kondycja naszych portów znacząco wpływa na konkurencyjność polskiego handlu zagranicznego” – dodał prezes Szymborski. – „Dlatego właśnie chcemy budować szeroką koalicję na rzecz zmian, które obejmą całą branżę morską w Polsce”.


 

wtorek, 18 luty 2014 11:11

Nowa obrotnica to nowe możliwości

Written by

Zakup części nabrzeża Gościnnego od Stoczni Marynarki Wojennej to pierwszy milowy krok portu w kierunku obsługi kontenerowych statków oceanicznych. Zarządu Portu rozpoczął tym samym bardzo ambitny, acz niezbędny dla gospodarki projekt zwiększenia możliwości przeładunkowych portu,który zakończy się powiększeniem obrotnicy dla statków, pogłębieniem niektórych nabrzeży i kanałów portowych. BCT, koordynując z Zarządem Portu swoje inwestycje w terminal, już od 2012 roku zwiększa swój potencjał do przeładunków statków o wielkości 14,000 TEU, kupując większe suwnice i prowadząc szereg projektów na swoim terenie.

O tym, że ta inwestycja jest niezbędna najlepiej świadczą liczby. Rekord pojemności kontenerowca obsługiwanego w gdyńskich terminalach był bity dwukrotnie w ciągu ostatnich dwóch lat.  Miniona dekada przyniosła podwojenie średniej wielkości kontenerowców operujących w regionie Morza Bałtyckiego. Zwiększanie zapotrzebowanie na przewozy kontenerowe w połączeniu z koniecznością zwiększania efektywności kosztowej owocuje wprowadzaniem do użytku coraz większych jednostek, które wymagają coraz lepszej infrastruktury.

 Dzięki budowie nowej obrotnicy, do Gdyni będą mogły zawijać statki o długości do 384m i pojemności około do 14,000 TEU. Dla porównania – największy statek do tej pory obsłużony w gdyńskim porcie, MSC Krystal ma pojemność nieco ponad 5 700 TEU. Obrotnica otwiera drogę do zaproszenia do Gdyni statków oceanicznych w bezpośrednich rejsach z Chin.

Plany otwarcia bezpośredniego połączenia Gdyni z dalekim wschodem pojawiły się już w ubiegłym roku, kiedy swoje połączenie do BCT skierować chcieli armatorzy aliansu G6. Wtedy jednak, po wykonaniu koniecznych analiz nawigacyjnych, sytuacja rynkowa zmusiła armatorów do zawieszenia połączenia. Dzisiaj rosnące obroty polskiego handlu zagranicznego zbliżają konieczność wprowadzenia
 do serwisów następnych statków oceanicznych i ich zawinięcia do nabrzeża Helskiego znowu jest realne.

Inwestycjom w porcie towarzyszy też intensywny rozwój Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego, który prowadzi największy w swojej historii program inwestycyjny. „Kupiliśmy już pierwsze dwie suwnice do obsługi statków oceanicznych i negocjujemy kontrakt na następne” – powiedział prezes Szymborski – „między innymi wspólnie z zarządem portu modernizujemy również terminal kolejowy, gdzie już w przyszłym roku powiększymy zdolności przeładunkowe kontenerów w przewozach intermodalnych.”

Ponad połowę polskiego PKB generuje eksport, którego duża część obsługiwana jest w naszych portach. Dzięki temu, jak pokazują badania – każde nowe miejsce pracy w porcie oznacza szereg kolejnych w regionie i w głębi kraju– przypomniał prezes Szymborski- „Dlatego pomyślny rozwój portu w Gdyni to sprawa nie tylko lokalnej, ale przede wszystkim krajowej gospodarki.”


 

Strona 5 z 5