Super User

Super User

Rada Interesantów Portu Gdynia zajęła stanowisko w sprawie przyspieszenia procedur celnych oraz prowadzenia odpraw na morzu.  Wnioski przekazano na ręce dyrektora Izby Celnej w Gdyni. Stanowisko Rady zawarto poniżej:

Szybka i sprawna odprawa celna jest jednym z ważniejszych elementów łańcucha logistycznego dostaw niejednokrotnie determinującym trasę i sposób przewozu ładunku. Niestety biorąc pod uwagę rozwiązania i ułatwienia oferowane w tym zakresie przez naszych zachodnich sąsiadów ciągle przegrywamy.

 Jednym z ważniejszych ułatwień, na jakie czekają polscy importerzy, których ładunki trafiają z Dalekiego Wschodu na polski rynek, jest możliwość zgłaszania do odpraw celnych towarów znajdujących się jeszcze na statku bez konieczności czekania do momentu fizycznego wyładowania kontenera na plac składowy.

 Możliwość taka, pomimo tego, iż w portach niemieckich jest standardem, pojawiła się co prawda w ostatnim okresie również w polskich portach, ale dotyczy tylko i wyłącznie odpraw celnych w procedurze zwykłej, z której korzysta jedynie niewielki odsetek ładunków. Zdecydowana większość towarów odprawiana jest z wykorzystaniem procedury uproszczonej, która umożliwia m.in. rozliczanie podatku VAT należnego z tytułu importu w deklaracji podatkowej. W tym przypadku nasza administracja celna nie przewiduje jednak możliwości realizowania odprawy celnej towaru zlokalizowanego na statku zasłaniając się przepisami Wspólnotowego Kodeksu Celnego, które stanowią, iż aby móc zrealizować odprawę celną z wykorzystaniem procedury uproszczonej w miejscu, towar musi znajdować się w miejscu uznanym przez Urząd Celny. W praktyce miejscami takimi są place składowe i magazyny czasowego składowania.

 Oznacza to, iż realizacja zgłoszenia celnego w procedurze uproszczonej, która jak sama nazwa mówi powinna być ułatwieniem i uproszczeniem, może rozpocząć się dopiero po fizycznym złożeniu kontenera na plac składowy, zaś procedura zwykła może być zrealizowana, gdy kontener znajduje się jeszcze na statku. Pytanie o sens i logikę takiego działania nasuwa się samo.

 W efekcie działań naszej administracji celnej procedura uproszczona, której zamysłem jest szybka i sprawna odprawa celna w rzeczywistości trwa dłużej niż zwykła procedura. Dodatkową kwestią jest sens czekania na to, aby kontener fizycznie został wyładowany ze statku, w sytuacji gdy jest on przyjęty do ewidencji systemu portowego z wszystkimi niezbędnymi danymi, numerem deklaracji złożenia, a Urząd Celny decyzję o ewentualnej rewizji podejmuje na podstawie cargo manifestu mając możliwość systemowego zatrzymania kontenerów do kontroli jeszcze przed ich wyładunkiem ze statku.

 W naszej ocenie wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego realizację odpraw celnych w procedurze uproszczonej przed fizycznym wyładunkiem kontenera ze statku jest rozwiązaniem, które powinno zostać wprowadzone niezwłocznie z uwagi na to, iż w znacznym stopniu poprawi przepustowość portów, skróci czas dostawy towaru w relacji port-odbiorca, jak również skłoni wielu polskich importerów, którzy w chwili obecnej realizują odprawy celne w portach niemieckich z uwagi na szybką, sprawną i bezproblemową obsługę, do przeniesienia ich do portów polskich, co jest nie bez znaczenia dla budżetu Polski, gdyż w Państwie w którym realizowana jest odprawa celna pozostaje 25% wartości należności celnych.


 

Czy trójmiejskie porty będą mogły rozwijać się w dotychczasowym tempie? Czy na torach Trójmiasta stworzy się zator? Czy jest to problem tylko dla Pomorza, czy dla całej polskiej gospodarki? I jak tego uniknąć? To główne pytania, na jakie szukali odpowiedzi uczestnicy debaty zorganizowanej przez Radę Interesantów Portu Gdynia oraz Krajową Izbę Gospodarczą.

Debata „Magistrala węglowa Gdynia – Śląsk jako element Korytarza Bałtyk – Adriatyk. Zator kolejowy węzła trójmiejskiego zagrożeniem dla polskiej gospodarki?” odbyła się w środę, 11 czerwca w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie.

Przyczynkiem do rozmowy o kolejowych problemach Trójmiasta był marcowy raport Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, który przewiduje, że obecna przepustowość torów w otoczeniu Gdyni i Gdańska jest dalece niewystarczająca wobec tempa rozwoju i potrzeb trójmiejskich portów. Rozwiązaniem tego problemu, zdaniem ekspertów ZDG TOR, jest elektryfikacja i modernizacja linii 201 – dawnej Magistrali Węglowej.

Trasa ta, zbudowana w latach 20. XX wieku w celu zapewnienia połączenia pomiędzy śląskimi kopalniami a portem w Gdyni, może zapewnić dostęp do Portu Gdynia bez potrzeby przejazdu przez całą aglomerację trójmiejską.

Wnioski te, przedstawione przez Pawła Rydzyńskiego z zespołu TOR, spotkały się z przychylnym przyjęciem obecnych na sali przewoźników kolejowych i ekspertów kolejnictwa. Jak podkreślali budowa alternatywnej trasy do Portu Gdynia pozwoli nie tylko na zwiększenie przepustowości, ale i zgodny z przepisami UE przewóz materiałów niebezpiecznych z ograniczeniem przejazdu przez tereny zurbanizowane.

W trakcie panelu dyskusyjnego  dyrektor biura planowania strategicznego PKP PLK Maciej Kaczorek zapowiedział jednak, że zelektryfikowany i rozbudowany zostanie tylko krótki odcinek tej trasy, który służyć ma pociągom Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Inwestycje na pozostałym (ok. 100km) odcinku znajdują się bowiem na zbyt niskiej pozycji w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu, co może stanowić utrudnienie w pozyskiwaniu środków unijnych.

Krzysztof Szymborski, prezes Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego i przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia zaapelował do Komisji Infrastruktury Sejmu RP o pomoc w przekonaniu urzędników z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o zasadności inwestycji na linii 201. W odpowiedzi, poseł Jerzy Szmit zapowiedział zwołanie posiedzenia komisji poświęconego temu problemowi. Jak podkreślali uczestnicy spotkania, o jego wadze stanowiło nie tylko skonfrontowanie potrzeb użytkowników torów kolejowych oraz PKP PLK, ale również wyraźna jednomyślność wszystkich przedstawicieli branży, której efektem ma być wspólny list do wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej z prośbą o pilne podjęcie tematu.

Problem jest bowiem palący. Jak powiedział wiceminister Zbigniew Klepacki z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, obecnie przewoźnicy kolejowi uruchamiają tygodniowo 290 pociągów, co po uruchomieniu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz wprowadzeniu pociągów Pendolino może okazać się zbyt dużą liczbą jak na możliwości węzła trójmiejskiego.

Aby jednak zaspokoić potrzeby polskiej gospodarki, wskazane jest zwiększenie tej liczby ponad sześciokrotnie, do 1950 składów tygodniowo, co będzie niemożliwe bez inwestycji
w nowe szlaki kolejowe. Co to oznacza? „Polska gospodarka nie poradzi sobie bez infrastruktury” – oświadczył w trakcie panelu dyskusyjnego Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki, przewodniczący Rady KIG.


 

Dzisiaj, podczas trwającego w Szczecinie II Międzynarodowego Kongresu Morskiego, podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Radami Interesantów Portu w Gdyni, Gdańsku oraz Szczecinie i Świnoujściu.

Porozumienie podpisali z ramienia RIP Gdynia – przewodniczący Krzysztof Szymborski, z ramienia RIP Szczecin – przewodniczący Jan Stasiak, z ramienia RIP Świnoujście – przewodniczący Tadeusz Stryjewski oraz wice przewodniczący RIP Gdańsk, Adam Żołnowski.

Porozumienie ma na celu zaprezentowanie wspólnych stanowisk w stosunku do Zarządów Morskich Portów, organów administracji publicznej oraz podmiotów z nimi współpracujących . Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie wymiany informacji, analiz, wspólnej organizacji seminariów  oraz, w razie potrzeby, do wzajemnej reprezentacji, a także wspierania zarządów portów w wielu działaniach mających na celu ułatwienie działań o charakterze administracyjnym i gospodarczym.

„Od początku prac nowego zarządu podkreślamy wagę współpracy całego środowiska portowców. Zarówno w Gdyni, jak i w Szczecinie czy Świnoujściu natrafiamy na wspólne problemy, takie jak np. konieczność usprawnienia odpraw towarów” – powiedział Krzysztof Szymborski, przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia. – „Dzisiejsze porozumienie pozwoli nam mówić jednym, lepiej słyszalnym, głosem w sprawach ważnych dla środowiska, a tym samym istotnych dla całej polskiej gospodarki. Dzięki temu będziemy mogli jeszcze efektywniej konkurować z portami zachodnimi.”

Podpisanie porozumienia jest kolejnym krokiem Rady Interesantów Portu Gdynia w kierunku budowy szerokiej koalicji na rzecz polskich portów. W marcu tego roku podpisano dokument o współpracy pomiędzy RIP Gdynia a Krajową Izbą Gospodarki Morskiej, który miał na celu wzmocnienie merytoryczne i organizacyjne prowadzonych działań oraz wspólne przygotowywanie analiz.


 

Rada Interesantów Portu Gdynia zaprasza do udziału w projekcie:

 Efektywny i niezakłócony dostęp do terminali morskich w porcie gdyńskim

★ Celem projektu jest opracowanie optymalnego modelu biznesowo-operacyjnego obsługi kolejowej terminali i innych punktów przeładunkowych wagonów na terenie ZMPG tak, aby wszelkie prace modernizacyjne infrastruktury kolejowej w najbliższym otoczeniu uwzględniały potrzeby jego użytkowników. Powinniśmy w ten sposób, wspólnie z Zarządem Portu, osiągnąć racjonalne wykorzystanie inwestycji PLK i ZMPG, które będą prowadzone w najbliższych latach.

 ★ Projekt nie zajmuje się problemami trójmiejskiego węzła kolejowego, który RIP Gdynia prowadzi  osobno i niezależnie od tego.

 ★ Obszar projektu to Stacja Gdynia Port i tory należące do Zarządu Portu.

 ★  Planowany czas projektu: do końca października 2014.

Wyniki wspólnej pracy będą przedstawione Zarządowi Portu i PKP PLK, właścicielom i zarządcom układu torowego obsługującego cały port.

  Grupa inicjatywna projektu:

BCT – Piotr Frąckowiak, proponowany koordynator projektu

Loconi – Karolina Wlazło, dyr. Oddziału w Gdyni

Balticon – Krzysztof Murglin, dyr. Ds. Spedycji kolejowej.

 Namawiam Państwa do aktywnego udziału w projekcie dla zapewnienia swoich interesów i udziału w wypracowaniu najmądrzejszego rozwiązania dla całego portu. Projekt jest otwarty dla wszystkich firm zainteresowanych tym tematem, niezależnie czy należą do RIP, czy też nie.

 Proszę o zgłaszanie swoich przedstawicieli do Piotra Frąckowiaka, adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 795 501 441.

 Chcemy poprowadzić projekt sprawnie i bez zwłoki, zatem uprzejmie poproszę o przemyślenie zaproszenia i kontakt w terminie  do 4 lipca .

                                                                                                                                                                                Krzysztof Szymborski

                                                                                  Przewodniczący


 

Szanowni Państwo,

Zarząd Rady Interesantów Portu Gdynia zachęca członków Rady i wszystkich zainteresowanych do fundowania cegiełek dla szpitala dziecięcego w Oliwie.


 

środa, 02 lipiec 2014 21:15

ATC Cargo członkiem RIP

26 czerwca b.r. w do członków Rady Interesantów Portu Gdynia dołączyła firma ATC Cargo – dynamicznie rozwijająca się spółka spedycyjna, od czerwca 2010 notowana na rynku New Connect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spółka ATC Cargo powstała w lipcu 2006 z myślą o świadczeniu usług podwykonawczych z zakresu agencji transportowych, transportu, przeładunku oraz magazynowania dla globalnych organizacji logistycznych, armatorów i innych firm w branży. Świadczy usługi z zakresu frachtu morskiego, lotniczego, transportu intermodalnego i drogowe, magazynowania oraz odpraw celnych. Spółka jest m.in. członkiem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki i WCA Family of Logistics Networks – organizacji skupiającej blisko 1700 niezależnych firm spedycyjnych ze wszystkich zakątków świata, charakteryzujących się wysoką jakością i profesjonalizmem świadczonych usług. Spółka od dawna wspiera działania Rady Interesantów Portu na rzecz zwalczania barier administracyjnych w transporcie i handlu międzynarodowym.

Serdecznie witamy w Radzie!


 

czwartek, 03 lipiec 2014 21:12

UTK sugeruje modernizację linii 201

Trójmiejski węzeł kolejowy zbliża się do granic swoich możliwości – dalsze zwiększanie zapotrzebowania na przewozy może zagrozić paraliżem na torach. Wobec tego, konieczna staje się modernizacja linii 201 łączącej Bydgoszcz z Gdynią – to wnioski z opublikowanego wczoraj raportu Urzędu Transportu Kolejowego.

Urząd Transportu Kolejowego przeanalizował bariery infrastrukturalne w rozwoju kolejowego transportu towarowego. Jedną z nich była ograniczona przepustowość dwóch kluczowych z punktu widzenia ruchu towarowego węzłów – trójmiejskiego i katowickiego.

W części poświęconej problemom trójmiejskiego węzła kolejowego autorzy zauważają, że dynamiczny rozwój przeładunków w portach w Gdyni i Gdańsku generuje rosnące zapotrzebowanie na przewozy towarowe. W połączeniu z coraz większym na przewozy pasażerskie, tak aglomeracyjne jak i dalekobieżne, może sprawić, że obecna przepustowość torów w regionie stanie się dalece niewystarczająca.

Pierwszym spośród rozwiązań takiego stanu rzeczy, postulowanym przez UTK jest zapewnienie alternatywnej trasy dostępu do Portu Gdynia poprzez modernizację linii 201, łączącej Gdynię z Bydgoszczą. Linia ta, obecnie jednotorowa i niezelektryfikowana, w Master Planie dla transportu kolejowego do 2030r. dedykowana została dla obsługi ruchu kolejowego.

Wnioski te pokrywają się z zawartymi w przygotowanym na zlecenie Rady Interesantów Portu Gdynia, raporcie Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Stał się on przyczynkiem do debaty, która odbyła się 11 czerwca w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie.  W jej trakcie zarówno przewoźnicy, portowcy i eksperci kolejnictwa podkreślali wagę modernizacji linii 201 dla gospodarki krajowej.

„Raport Urzędu Transportu Kolejowego to kolejne potwierdzenie faktu, że problem z przepustowością torów istnieje i staje się coraz bardziej palący” – powiedział przewodniczący zarządu Rady Interesantów Portu Gdynia, Krzysztof Szymborski. –„Modernizacja i elektryfikacja linii 201, tak aby zapewnić alternatywną trasę dojazdu do Gdyni jest konieczna, jeśli trójmiejskie porty mają się dalej rozwijać. Jednak aby do niej doszło konieczna jest współpraca PKP PLK, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz innych podmiotów.”

PKP PLK planuje bowiem modernizację tej linii, jednak jedynie na krótkim odcinku, dedykowanym ruchowi aglomeracyjnemu. Jak argumentowali w trakcie warszawskiej debaty przedstawiciele spółki – aby uzyskać finansowanie inwestycji ze środków UE, konieczne jest podniesienie jej priorytetu w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu, zatwierdzanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.


 

piątek, 11 lipiec 2014 21:09

Tygodniowy przegląd prasy 11.VII.2014

 

W poniedziałek ukazało się nowe wydanie magazynu Kurier Kolejowy, w którym zawarto krótki tekst nt. podpisania porozumienia pomiędzy Radami Interesantów Portu w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie  i Świnoujściu.

Portale internetowe, w tym Biznes.onet.pl, zamieściły przedruk artykułu Piotra Stefaniaka dot. rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce. Autor opisuje rozwój polskiej gospodarki morskiej oraz zwiększanie obrotów w portach, zaznaczając że aby utrzymać obecne tempo rozwoju konieczne są inwestycje w infrastrukturę transportową w głębi kraju.

PortalMorski.pl artykuł nt. przyjęcia pakietu portowego oparty na wypowiedział Marka Tarczyńskiego z PISiL. W tekście opisano szczegóły rozwiązań dot. płatności VAT oraz odpraw fitosanitarnych towarów przeładowywanych w polskich portach.

We wtorek portal Rynek-Kolejowy.pl zamieścił oświadczenie przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dot. przepustowości linii kolejowych w otoczeniu Trójmiasta. Zdaniem Ministerstwa przepustowość w otoczeniu portów jest wystarczająca a prowadzone obecnie inwestycje wystarczą aby sprostać zapotrzebowaniu portów na przewozy. Resort zauważa jednak, że w dokumencie implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu wprowadzono zmiany, które mogą zwiększyć szanse na dofinansowanie rewitalizacji linii 201.

Tymczasem portale Trojmiasto.pl i  EuroInfrastructure.eu opublikowały informację nt. niedawnego raportu Urzędu Transportu Kolejowego nt. przepustowości kolejowych węzłów w otoczeniu Trójmiasta i Katowic. Autorzy opracowania, w części poświęconej Trójmiastu, wskazują na liczne wąskie gardła (zwłaszcza na odcinku Pruszcz- Pszczółki oraz Gdańsk Wrzeszcz-Gdańsk-Główny) oraz rekomendują modernizację linii 201 pod kątem przyjęcia ruchu towarowego z Portu Gdynia, wskazując, że takie jest przeznaczenie tej linii, zapisane w „Master Planie dla transportu kolejowego” z 2008.  Autorzy postulują też  odseparowanie ruchu aglomeracyjnego i dalekobieżnego. W informacji zawarto wypowiedź przewodniczącego RIP, Krzysztofa Szymborskiego, który stwierdził że “Modernizacja i elektryfikacja linii 201, tak aby zapewnić alternatywną trasę dojazdu do Gdyni jest konieczna, jeśli trójmiejskie porty mają się dalej rozwijać. Jednak aby do niej doszło konieczna jest współpraca PKP PLK, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz innych podmiotów.”

W środę portal Rynek-Kolejowy.pl opisywał decyzję PKP PLK dot. stacji Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni. Znajdująca się na linii 201 stacja służyć będzie składom SKM. Nie powstanie jednak przejście rozjazdowe, co negatywnie wpłynie na, niewielką już przepustowość linii 201. Jak twierdzi Maciej Dutkiewicz, rzecznik Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK – inwestycja taka byłaby bardzo kosztowna a nie poprawiłaby sytuacji ruchowej.

Czwartkowe wydanie Dziennika Bałtyckiego przyniosło kolejny tekst nt. możliwych problemów z dostępem kolejowym do trójmiejskich portów.

W piątek ogłoszono szerokiej publiczności powstanie powstaniu aliansu 2M. Następca nieudanego projektu P3 zrzesza linie Maersk i MSC. Porozumienie między nimi ma na najbliższe 10 lat regulować podział kursowania kontenerowców na linii transatlantyckiej, transpacyficznej i Azja-Europa. Porozumienie nie obejmie wspólnych operacji morskich i nie zmieni rozkładu portów, do których statki zawijają, regulowac ma jedynie dostęp do slotów. Temat poruszył m.in. portal WNP.pl

Portal Rynek-Kolejowy.pl zamieścił komentarz Pawła Rydzyńskiego dot. dostępu transportem kolejowym do Portu Gdynia. Autor wspomina, że 100 lat temu, prowadząc tory przez Gdańsk, inżynierowie zakładali, że wzrost liczby pociągów może skutkować koniecznością budowy dodatkowego toru. Zestawiono to ze współczesnymi planami modernizacji linii w rejonie trójmiasta i na linii 201, wspominając o raportach TOR i UTK.


 

piątek, 18 lipiec 2014 21:06

Tygodniowy przegląd prasy 18.VII.2014

Od poniedziałku, media publikowały zapowiedzi Operacji Żagle Gdyni, która rozpocznie się 15 sierpnia i zgromadzi w porcie m.in. dwa największe żaglowce świata.

Wtorek przyniósł przede wszystkim podsumowanie doskonałych wyników przeładunkowych Portu Gdynia w I półroczu bieżącego roku. Jak podawały m.in. portale RynekInfrastruktury.pl czy PortalMorski.pl “Bilans pierwszych 6 miesięcy zamknął się w gdyńskim porcie wynikiem 9,51 mln ton – w 2013 r. bilans za pierwsze półrocze wyniósł 8,34 mln ton, co oznacza przyrost o 13,9 proc. Niezmiennie największy odsetek przeładunków stanowi drobnica (6,37 mln ton, przyrost o 19,3 proc.). Kolejny największy segment przeładunków stanowi zboże (1,18 mln ton; +51,3 proc.) i węgiel (1,14 mln ton; -17,4 proc.). Przeładunki towarów “innych masowych” (czyli m.in. kruszywa) wyniosły 0,69 mln ton (-11,6 proc.), przeładunki ropy 0,12 mln ton (+341 proc.), a przeładunki drewna niespełna 0,01 mln ton (-50,4 proc.).”.

W środę Kurier Szczeciński donosił o pracach nadzwyczajnej podkomisji, która ma zająć się zrównaniem stawek za użytkowanie wieczyste w polskich portach morskich. Przypomnijmy, że o ile w Gdyni i Gdańsku stawka wynosi 0,3%, o tyle w Szczecinie jest ona dziesięciokrotnie większa.

W piatek zaś portal RynekInfrastruktury.pl komentował fiasko aliansu P3. Marek Tarczyński z Polskiej Izby Spedycji  i Logistyki stwierdził, że spodziewane korzyści operacyjne wynikające ze skali takiego połączenia byłyby niwelowane przez nadmierne wzmocnienie siły negocjacyjnej armatorów i możliwości wprowadzania rozwiązań korzystnych dla przewoźnika, a nie dla towaru, czego w przeszłości przykładem był np. tzw. slow steaming.

W tekście zacytowano również przewodniczącego RIP, p. Krzysztofa Szymborskiego, który stwierdził, że “Wycofanie się armatorów z P3 na szlaku z Azji do Europy zatrzyma powolny odpływ części ładunków z terminali gdyńskich do Gdańska, który miałby miejsce w przypadku rozpoczęcia działalności aliansu. Są to bezpośrednie konsekwencje posunięcia władz chińskich blokujących P3“.


 

piątek, 25 lipiec 2014 21:04

Tygodniowy przegląd prasy 25.VII 2014

W poniedziałek, portal analityczny Polityka Insight poinformował o pomyślnym zakończeniu trwających od czerwca 2014 testów . Wdrożenie systemu, w ramach modernizacji linii E30 łączącej Niemcy, Polskę i Ukrainę, ma kosztować 128mln zł.

Wtorek przyniósł nowy numer magazynu Namiary na Morze i Handel. Znajdziemy w nim m.in. rozmowę z prezesem BTDG, p. Jackiem Dubickim oraz Piotrem Pawłowskim, prezesem OT Logistics S.A. – nowego właściciela gdyńskiego terminalu. Jak podkreśla prezes Pawłowski, włączenie BTDG do grupy jest elementem strategii zmierzającej do obsługi całego łańcucha logistycznego. Prezes Dubicki podkreśla, że kierowana przez niego placówka to jeden z ostatnich w Polsce terminali posiadających know-how do obsługi ładunków stricte drobnicowych. Terminal jednak nie zamierza ograniczać się jedynie do nich i będzie rozwijał przeładunki masowe i ładunków ponadgabarytowych.

W tym samym numerze pojawiła się informacja nt. raportu Urzędu Transportu Kolejowego dot.  m.in. przepustowości węzła Trójmiejskiego. Autorzy zaznaczyli, że wnioski UTK pokrywają się z  zawartymi w raporcie przygotowanym przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR Wspomniano również o konferencji, którą RIP zorganizowała w czerwcu w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej.

W Dzienniku Gazecie Prawnej red. Szulc opisuje założenia pakietu portowego, w chodzącego w skład IV ustawy deregulacyjnej. Opisano brak koordynacji i długie terminy odpraw towarów. W tekście pojawia się również Marka Tarczyńskiego, który sceptycznie odnosi się do wdrożenia przepisów, bez wprowadzenia procedur koordynacji pomiędzy służbami kontrolnymi. Z kolei Marek Szymański z KMS Advisory stwierdza, że poprawa szybkości odpraw nie będzie możliwa bez poprawy infrastruktury portowej.

W mediach pojawiły się kolejne wypowiedzi dot. zagrożenia transportu kolejowego w okolicach Trójmiasta. W sprawie tej, na łamach portalu WP.pl wypowiedzieli się pomorscy członkowie PiS. Wskazali oni cztery największe zagrożenia – są nimi PKM, Pendolino, Forum Radunia oraz tunel kolejowy, który uniemożliwi przewóz ładunków niebezpiecznych przez Trójmiasto. Poseł Jaworski z PiS wyraził obawę, że realizacja tych inwestycji uniemożliwi przewóz towarów wgłąb kraju. Z kolei Rynek Kolejowy.pl publikuje rozmowę Pawła Rydzyńskiego z posłem Lamczykiem z PO, który stwierdza, że rozkład jazdy musi być wynikiem kompromisu, między przewozami ogólnopolskimi, aglomeracyjnymi oraz towarowymi. Nasilanie się problemu może sprawić, że konieczna będzie budowa drugiego toru na linii 201.

W środę,  portal RynekInfrastruktury.pl wypowiedź p. Krzysztofa Gromadowskiego z Zarządu Morskiego Portu Gdynia nt. budowy nowej obrotnicy w Porcie Gdynia. “Kiedy rozpocznie się inwestycja? Na razie trwają prace związane z przygotowywaniem dokumentacji. – Mniej więcej do połowy 2015 r. przewidywany jest proces prac projektowych, wykonania dokumentacji związanej z ochrona środowiska i uzyskania pozwoleń na realizację robót. Harmonogram prac pogłębiarskich i rozbiórki części pirsu, w miejscu przyszłej obrotnicy będzie ustalany w II kwartale przyszłego roku. Jako prawdopodobny termin oddania do użytku nowej obrotnicy należy zakładać II połowę 2016 roku.” – powiedział dyrektor ds. współpracy międzynarodowej i public relations ZMPG.

Trojmiasto.pl publikuje artykuł nt. dobrych wyników przeładunków kontenerowych.  Autorzy zaznaczają, że największy wzrost przeładunków w I półroczu 2014 zanotowały gdyńskie terminale (BCT – 25%, GCT- 18%). Wspomniano również o programach inwestycyjnych, realizowanych przez obydwa terminale.

W piątek, o doskonałych wynikach terminali kontenerowych pisał także portal MorzaiOceany.plJak twierdzą autorzy, dobre wyniki pozwalają sądzić, ze w tym roku, przez polskie porty przejdzie ponad 2mln TEU.