Super User

Super User

piątek, 11 lipiec 2014 21:09

Tygodniowy przegląd prasy 11.VII.2014

 

W poniedziałek ukazało się nowe wydanie magazynu Kurier Kolejowy, w którym zawarto krótki tekst nt. podpisania porozumienia pomiędzy Radami Interesantów Portu w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie  i Świnoujściu.

Portale internetowe, w tym Biznes.onet.pl, zamieściły przedruk artykułu Piotra Stefaniaka dot. rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce. Autor opisuje rozwój polskiej gospodarki morskiej oraz zwiększanie obrotów w portach, zaznaczając że aby utrzymać obecne tempo rozwoju konieczne są inwestycje w infrastrukturę transportową w głębi kraju.

PortalMorski.pl artykuł nt. przyjęcia pakietu portowego oparty na wypowiedział Marka Tarczyńskiego z PISiL. W tekście opisano szczegóły rozwiązań dot. płatności VAT oraz odpraw fitosanitarnych towarów przeładowywanych w polskich portach.

We wtorek portal Rynek-Kolejowy.pl zamieścił oświadczenie przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dot. przepustowości linii kolejowych w otoczeniu Trójmiasta. Zdaniem Ministerstwa przepustowość w otoczeniu portów jest wystarczająca a prowadzone obecnie inwestycje wystarczą aby sprostać zapotrzebowaniu portów na przewozy. Resort zauważa jednak, że w dokumencie implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu wprowadzono zmiany, które mogą zwiększyć szanse na dofinansowanie rewitalizacji linii 201.

Tymczasem portale Trojmiasto.pl i  EuroInfrastructure.eu opublikowały informację nt. niedawnego raportu Urzędu Transportu Kolejowego nt. przepustowości kolejowych węzłów w otoczeniu Trójmiasta i Katowic. Autorzy opracowania, w części poświęconej Trójmiastu, wskazują na liczne wąskie gardła (zwłaszcza na odcinku Pruszcz- Pszczółki oraz Gdańsk Wrzeszcz-Gdańsk-Główny) oraz rekomendują modernizację linii 201 pod kątem przyjęcia ruchu towarowego z Portu Gdynia, wskazując, że takie jest przeznaczenie tej linii, zapisane w „Master Planie dla transportu kolejowego” z 2008.  Autorzy postulują też  odseparowanie ruchu aglomeracyjnego i dalekobieżnego. W informacji zawarto wypowiedź przewodniczącego RIP, Krzysztofa Szymborskiego, który stwierdził że “Modernizacja i elektryfikacja linii 201, tak aby zapewnić alternatywną trasę dojazdu do Gdyni jest konieczna, jeśli trójmiejskie porty mają się dalej rozwijać. Jednak aby do niej doszło konieczna jest współpraca PKP PLK, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz innych podmiotów.”

W środę portal Rynek-Kolejowy.pl opisywał decyzję PKP PLK dot. stacji Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni. Znajdująca się na linii 201 stacja służyć będzie składom SKM. Nie powstanie jednak przejście rozjazdowe, co negatywnie wpłynie na, niewielką już przepustowość linii 201. Jak twierdzi Maciej Dutkiewicz, rzecznik Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK – inwestycja taka byłaby bardzo kosztowna a nie poprawiłaby sytuacji ruchowej.

Czwartkowe wydanie Dziennika Bałtyckiego przyniosło kolejny tekst nt. możliwych problemów z dostępem kolejowym do trójmiejskich portów.

W piątek ogłoszono szerokiej publiczności powstanie powstaniu aliansu 2M. Następca nieudanego projektu P3 zrzesza linie Maersk i MSC. Porozumienie między nimi ma na najbliższe 10 lat regulować podział kursowania kontenerowców na linii transatlantyckiej, transpacyficznej i Azja-Europa. Porozumienie nie obejmie wspólnych operacji morskich i nie zmieni rozkładu portów, do których statki zawijają, regulowac ma jedynie dostęp do slotów. Temat poruszył m.in. portal WNP.pl

Portal Rynek-Kolejowy.pl zamieścił komentarz Pawła Rydzyńskiego dot. dostępu transportem kolejowym do Portu Gdynia. Autor wspomina, że 100 lat temu, prowadząc tory przez Gdańsk, inżynierowie zakładali, że wzrost liczby pociągów może skutkować koniecznością budowy dodatkowego toru. Zestawiono to ze współczesnymi planami modernizacji linii w rejonie trójmiasta i na linii 201, wspominając o raportach TOR i UTK.


 

piątek, 18 lipiec 2014 21:06

Tygodniowy przegląd prasy 18.VII.2014

Od poniedziałku, media publikowały zapowiedzi Operacji Żagle Gdyni, która rozpocznie się 15 sierpnia i zgromadzi w porcie m.in. dwa największe żaglowce świata.

Wtorek przyniósł przede wszystkim podsumowanie doskonałych wyników przeładunkowych Portu Gdynia w I półroczu bieżącego roku. Jak podawały m.in. portale RynekInfrastruktury.pl czy PortalMorski.pl “Bilans pierwszych 6 miesięcy zamknął się w gdyńskim porcie wynikiem 9,51 mln ton – w 2013 r. bilans za pierwsze półrocze wyniósł 8,34 mln ton, co oznacza przyrost o 13,9 proc. Niezmiennie największy odsetek przeładunków stanowi drobnica (6,37 mln ton, przyrost o 19,3 proc.). Kolejny największy segment przeładunków stanowi zboże (1,18 mln ton; +51,3 proc.) i węgiel (1,14 mln ton; -17,4 proc.). Przeładunki towarów “innych masowych” (czyli m.in. kruszywa) wyniosły 0,69 mln ton (-11,6 proc.), przeładunki ropy 0,12 mln ton (+341 proc.), a przeładunki drewna niespełna 0,01 mln ton (-50,4 proc.).”.

W środę Kurier Szczeciński donosił o pracach nadzwyczajnej podkomisji, która ma zająć się zrównaniem stawek za użytkowanie wieczyste w polskich portach morskich. Przypomnijmy, że o ile w Gdyni i Gdańsku stawka wynosi 0,3%, o tyle w Szczecinie jest ona dziesięciokrotnie większa.

W piatek zaś portal RynekInfrastruktury.pl komentował fiasko aliansu P3. Marek Tarczyński z Polskiej Izby Spedycji  i Logistyki stwierdził, że spodziewane korzyści operacyjne wynikające ze skali takiego połączenia byłyby niwelowane przez nadmierne wzmocnienie siły negocjacyjnej armatorów i możliwości wprowadzania rozwiązań korzystnych dla przewoźnika, a nie dla towaru, czego w przeszłości przykładem był np. tzw. slow steaming.

W tekście zacytowano również przewodniczącego RIP, p. Krzysztofa Szymborskiego, który stwierdził, że “Wycofanie się armatorów z P3 na szlaku z Azji do Europy zatrzyma powolny odpływ części ładunków z terminali gdyńskich do Gdańska, który miałby miejsce w przypadku rozpoczęcia działalności aliansu. Są to bezpośrednie konsekwencje posunięcia władz chińskich blokujących P3“.


 

piątek, 25 lipiec 2014 21:04

Tygodniowy przegląd prasy 25.VII 2014

W poniedziałek, portal analityczny Polityka Insight poinformował o pomyślnym zakończeniu trwających od czerwca 2014 testów . Wdrożenie systemu, w ramach modernizacji linii E30 łączącej Niemcy, Polskę i Ukrainę, ma kosztować 128mln zł.

Wtorek przyniósł nowy numer magazynu Namiary na Morze i Handel. Znajdziemy w nim m.in. rozmowę z prezesem BTDG, p. Jackiem Dubickim oraz Piotrem Pawłowskim, prezesem OT Logistics S.A. – nowego właściciela gdyńskiego terminalu. Jak podkreśla prezes Pawłowski, włączenie BTDG do grupy jest elementem strategii zmierzającej do obsługi całego łańcucha logistycznego. Prezes Dubicki podkreśla, że kierowana przez niego placówka to jeden z ostatnich w Polsce terminali posiadających know-how do obsługi ładunków stricte drobnicowych. Terminal jednak nie zamierza ograniczać się jedynie do nich i będzie rozwijał przeładunki masowe i ładunków ponadgabarytowych.

W tym samym numerze pojawiła się informacja nt. raportu Urzędu Transportu Kolejowego dot.  m.in. przepustowości węzła Trójmiejskiego. Autorzy zaznaczyli, że wnioski UTK pokrywają się z  zawartymi w raporcie przygotowanym przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR Wspomniano również o konferencji, którą RIP zorganizowała w czerwcu w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej.

W Dzienniku Gazecie Prawnej red. Szulc opisuje założenia pakietu portowego, w chodzącego w skład IV ustawy deregulacyjnej. Opisano brak koordynacji i długie terminy odpraw towarów. W tekście pojawia się również Marka Tarczyńskiego, który sceptycznie odnosi się do wdrożenia przepisów, bez wprowadzenia procedur koordynacji pomiędzy służbami kontrolnymi. Z kolei Marek Szymański z KMS Advisory stwierdza, że poprawa szybkości odpraw nie będzie możliwa bez poprawy infrastruktury portowej.

W mediach pojawiły się kolejne wypowiedzi dot. zagrożenia transportu kolejowego w okolicach Trójmiasta. W sprawie tej, na łamach portalu WP.pl wypowiedzieli się pomorscy członkowie PiS. Wskazali oni cztery największe zagrożenia – są nimi PKM, Pendolino, Forum Radunia oraz tunel kolejowy, który uniemożliwi przewóz ładunków niebezpiecznych przez Trójmiasto. Poseł Jaworski z PiS wyraził obawę, że realizacja tych inwestycji uniemożliwi przewóz towarów wgłąb kraju. Z kolei Rynek Kolejowy.pl publikuje rozmowę Pawła Rydzyńskiego z posłem Lamczykiem z PO, który stwierdza, że rozkład jazdy musi być wynikiem kompromisu, między przewozami ogólnopolskimi, aglomeracyjnymi oraz towarowymi. Nasilanie się problemu może sprawić, że konieczna będzie budowa drugiego toru na linii 201.

W środę,  portal RynekInfrastruktury.pl wypowiedź p. Krzysztofa Gromadowskiego z Zarządu Morskiego Portu Gdynia nt. budowy nowej obrotnicy w Porcie Gdynia. “Kiedy rozpocznie się inwestycja? Na razie trwają prace związane z przygotowywaniem dokumentacji. – Mniej więcej do połowy 2015 r. przewidywany jest proces prac projektowych, wykonania dokumentacji związanej z ochrona środowiska i uzyskania pozwoleń na realizację robót. Harmonogram prac pogłębiarskich i rozbiórki części pirsu, w miejscu przyszłej obrotnicy będzie ustalany w II kwartale przyszłego roku. Jako prawdopodobny termin oddania do użytku nowej obrotnicy należy zakładać II połowę 2016 roku.” – powiedział dyrektor ds. współpracy międzynarodowej i public relations ZMPG.

Trojmiasto.pl publikuje artykuł nt. dobrych wyników przeładunków kontenerowych.  Autorzy zaznaczają, że największy wzrost przeładunków w I półroczu 2014 zanotowały gdyńskie terminale (BCT – 25%, GCT- 18%). Wspomniano również o programach inwestycyjnych, realizowanych przez obydwa terminale.

W piątek, o doskonałych wynikach terminali kontenerowych pisał także portal MorzaiOceany.plJak twierdzą autorzy, dobre wyniki pozwalają sądzić, ze w tym roku, przez polskie porty przejdzie ponad 2mln TEU.


 

środa, 06 sierpień 2014 20:58

Sea Logistics nowym członkiem RIP

Do składu Rady Interesantów Portu Gdynia dołączyła spółka Sea Logistics, specjalizująca się w obsłudze różnorodnych ładunków spożywczych.

Założona w 1990 roku spółka była jedną z pierwszych w Porcie Gdynia, która zorganizowała transport i odprawy ładunku mleka w proszku z dopłatami do eksportu. Jest również pionierem w zakresie obsługi ładunków cukru trzcinowego. W chwili obecnej Sea Logistics jest jedną z największych polskich firm spedycyjnych pod względem organizacji przeładunków, magazynowania i przewozów drogą morską cukru. Od lipca 2013 spółka legitymuje się  Certyfikatem Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO- Authorized Economic Operator), potwierdzającego przestrzeganie wysokich standardów w odniesieniu do realizowanych procedur celnych.

Serdecznie witamy w składzie Rady!


 

piątek, 01 kwiecień 2016 22:11

Członkowie

CZŁONEK HONOROWY


 

Wojciech Szczurek
Prezydent Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
tel. 58 66 88 011, fax. 58 62 16 764
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.gdynia.pl

 

CZŁONKOWIE


 

BCT-Bałtycki Terminal Kontenerowy Gdynia Sp. z o.o.
Prezes Krzysztof Szymborski
81-127 Gdynia, ul. Kwiatkowskiego 60
tel. 58 350 60 30, fax 58 732 79 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.bct.gdynia.pl

Inter Marine Sp. z o.o.
Prezes Sławomir Kalicki
81-327 Gdynia, ul. Wolności 18
tel. 660 84 00, fax. 621 70 71
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.intermarinegroup.com

OT Port Gdynia Sp. z o.o.
Prezes Jan Nowak
81-336 Gdynia, ul. Dokerów 7
tel. 627 41 08, fax. 627 41 07

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.otport.gdynia.pl

C.Hartwig Gdynia S.A.
Prezes Zarządu Ryszard Warzocha
81-310 Gdynia, ul. Śląska 47
tel. 58 77 25 000, fax. 58 77 25 001
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.chg.pl

Team Lines Polska Sp. z o.o.
Dyrektor Leszek Lange
81-368 Gdynia, ul. Pułaskiego 6
tel. 58 764 76 50, fax 58 64 76 57
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.teamlines.pl

J.S.Hamilton Poland S.A.
Prezes Maciej Gajda
81-571 Gdynia
ul. Chwaszczyńska 180
tel. 58 766 99 00, fax 58 766 99 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.hamilton.com.pl

MTMG-Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o.
Prezes Bogdan Buczko
81-341 Gdynia, ul. Węglowa 4
tel. 627 43 18, fax. 621 53 54
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.port.gdynia.pl

ARAMIS Shipping Services Sp. z o.o.
Dyrektor Gertruda Kędzierska
81-350 Gdynia, ul. Plac Kaszubski 8
tel. 661 26 26, fax. 621 96 21
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.asapl.com.pl

Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe SA w Szanghaju,
Oddział w Gdyni
Dyrektor Piotr Mikołajczyk
81-319 Gdynia, ul. Śląska 17
tel. 58 628 65 45, fax 58 628 65 50
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.chipolbrok.com.pl

Morska Agencja Gdynia Ltd.
Prezes Zygmunt Śmigielski
81-963 Gdynia, ul. T. Wendy 15
tel.621 75 17, fax. 620 77 24
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.mag.gdynia.pl

Dalmor S.A.
Prezes Aleksandra Mietlicka
81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10
tel. 58 620 09 21, fax. 58 620 28 86
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.dalmor.pl

 

BTZ-Bałtycki Terminal Zbożowy Sp. z o.o.
Prezes Zarządu Marek Kwiatkowski
81-336 Gdynia, ul. Indyjska 2
tel. 627 43 65, fax. 621 55 44
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.port.gdynia.pl

Fairplay Towage Polska Sp. z o.o. sp. k.
Dyrektor Wiesław Michulec
81-337 Gdynia, ul. Celna 5
tel. 627 43 94, fax. 621 51 33
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.fairplay-towage.com

EUROAFRICA Services Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Dyrektor Jacek Wiśniewski
70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3 / 4
tel. 091 814 34 00, fax. 091 814 33 15
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.euroafrica.com.pl

Terramar Sp. z o.o. Spedycja Międzynarodowa
Prezes Marek Tarczyński
81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska 3
tel. 627 48 43, fax. 627 48 33
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.terramar.com.pl

DAMEN SHIPYARDS Gdynia S.A.
Dyrektor Jacek Duch
81-421 Gdynia, ul. Tetmajera 58
tel. 622 14 10, fax. 621 76 06
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.damen.pl

CMA CGM Polska Sp. z o.o.
Dyrektor Roman Łysik
81-339 Gdynia, ul. Polska 13A
tel. 627 97 00, fax. 627 97 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.cma-cgm.com

POL-AGENT Sp. z o.o.
Członek Grupy C.Steinweg Rotterdam
Prezes Anna Barska
70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3 / 4
O/Gdynia, Aleja Solidarności 1c
tel. 621 31 84, fax. 621 54 18
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.polagent.com

SHIPCONTROL S.A.
Prezes Bogdan Obszarski
81-336 Gdynia, Al. Solidarności 1c
tel. 620 70 96, fax. 621 02 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.shipcontrol.com.pl

Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o.
Prezes Stanisław Gutteter
81-334 Gdynia, ul. Czechosłowacka 3
tel. 58 778 94 38
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.vistal.pl

Gdynia Container Terminal S.A.
Jan Jarmakowski

Członek Zarządu, p.o. Dyrektor Zarządzający

81-184 Gdynia, ul. Energetyków 5
tel. 78 55 333, fax. 78 55 336
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.gct.pl

DOKER Sp. z o.o.
Prezes Andrzej Szczerba
81-338 Gdynia
ul. Chrzanowskiego 6
tel. 627 42 22, fax: 621 57 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.doker.com.pl

PBLiM “SPECBUD” Sp. z o.o.
Prezes Tadeusz Hamadyk
81-338 Gdynia
ul. Chrzanowskiego 6
tel. 627 46 45, fax: 621 57 14

 

POLCARGO International Sp. z o.o.
Dyrektor oddziału Andrzej Cygan
81-336 Gdynia
ul. Indyjska 13
tel. 621 60 51, fax: 620 83 48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.polcargo.pl

Unifeeder A/S SA Oddział w Polsce
Dyrektor Oddziału Łukasz Biniaś
81-300 Gdynia,
ul. Sportowa 8
tel. 583 500 750, fax 583 500 799
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.unifeeder.com

VISTAL OFFSHORE Sp. z o.o.
Prezes Zarządu Andrzej Czech
81-336 Gdynia, ul. Indyjska 7
tel. 58 350 61 55, fax 58 351 44 29
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.vistal.pl

Finnlines Polska Sp. z o.o.
Dyrektor Wojciech Kępczyński
81-336 Gdynia,
ul. Solidarnośœci 1c
tel. 58 627 42 39, fax 58 627 42 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.finnlines.com

Balquest Sp. z o.o.
81-342 Gdynia
ul. Waszyngtona 34/36
Tel. +48 696 037 907
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.balquest.pl

Hapag Lloyd Polska Sp. z o.o.
81-341 Gdynia
Tadeusz Wendy 15
Tel. +48 (0)58 62794-00, Fax +48 (0)58 62794-10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.hapag-lloyd.com

Loconi Intermodal SA
81-339 Gdynia
ul. Polska 13
Tel. +58 354 71 58
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.loconi.pl

Balticon
80-601 Gdańsk
ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5
Tel: +48 58 663 02 05
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.balticon.pl

ATC Cargo
81-339 Gdynia
ul. Polska 13a
Tel. 58 699 99 20
e-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.atc-cargo.pl

 

Seago Line
Dyrektor Wojciech Muchlado
81-344 Gdynia
ul. 10 Lutego 16 (Wejście A)
tel. +48 58 783 05 19
fax, +48 58 783 05 01
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.seagoline.com/local-offices/poland/offices-contact1/

Unipil Sp. z o.o.
kpt. Jerzy Kaczmarek
81-341 Gdynia
ul. Warsztatowa 12
tel. (+48) 58 772 63 00
tel. (+48) 58 772 63 01
kom. (+48) 888 110 634
fax (48) 58 772 63 04

 

 

STENA LINE Polska

Dyrektor Zarządzający: Marek Kiersnowski

ul. Kwiatkowskiego 60

81-156 Gdynia, Polska

Tel: +48 58 6609200
Fax: +48 58 6609209 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

VISTAL Marine sp. z o.o.

Prezes: Krzysztof Grabiec

ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia

Tel: +48 58 770 29 27; Fax: +48 58 739 69 89

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.vistal.pl

 

KONSAL-OCHRONA Sp. z o.o.

ul. Hutnicza 1, 81-212 Gdynia

tel.: 58 622 53 51

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.konsal.pl

POLCARGO - Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Sp. z o.o. w Gdańsku

ul. Władysława IV 13B, 80-547 Gdańsk

tel.: 58 343 10 91

fax: 58 343 10 93

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.polcargo.biz

 

 

 

 

W środę, 6 sierpnia b.r., przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia podpisał deklarację przystąpienia do Polskiej Logistycznej Platformy Technologicznej.

Działania platformy mają na celu wykorzystanie rodzimego potencjału intelektualnego i technologicznego w branży logistycznej oraz optymalizacja wykorzystania środków krajowych i unijnych dla rozwoju gospodarczego kraju.  Do jej powstania doszło w maju b.r. w Poznaniu, w trakcie Poznańskiego Kongresu Logistycznego a wśród członków grupy inicjatywnej znalazł się Bałtycki Terminal Kontenerowy z Gdyni.

„Inicjatywa stworzenia Polskiej Platformy Logistycznej jest odpowiedzią na zapotrzebowanie tych firm, które poszukują lepszych, nowatorskich i kompleksowych rozwiązań wspierających biznes w branży logistycznej” –  komentował powstanie Platformy przewodniczący Szymborski.

Jako główne cele działań RIP wskazać można opracowanie technologii komunikacyjnych, które umożliwią wdrożenie tzw. Narodowego Port Community System, czyli otwartej platformy elektronicznego obiegu dokumentów w portach oraz elektronicznej plomby na środki transportu.


 piątek, 08 sierpień 2014 16:06

Tygodniowy przegląd prasy 8.VIII.2014

Od poniedziałku media żyją weekendowymi zawodami pływackimi. Tegoroczna edycja BCT Gdynia Marathon ściągnęła do Gdyni światową czołówkę pływania na wodach otwartych, oraz ponad stu śmiałków z naszego kraju, którzy zmierzyli się z niemal trzykilometrową trasą. Liczne gazeta i portale, w tym Dziennik Bałtycki, podkreślali że po raz pierwszy najszybszym zawodnikiem była kobieta. 18-letnia węgierka, Anna Olasz potrzebowała jedynie 4 godzin, 23 minut i 3 sekund. Ubiegłoroczna zwyciężczyni, amerykanka Christine Jennings była druga posród pań. Na uwagę zasługuje również fakt, że po raz pierwszy w historii, na podium znalazło się dwóch polaków – Krzysztof Pielowski był pierwszy wśród panów, z czasem 4 godzin, 26 minut i 43 sekund, na trzecim zaś miejscu znalazł się Arkadiusz Osses. Jak podkreślają komentatorzy – pokazuje to jak rozwinęło się polskie pływanie długodystansowe od kiedy rozgrywane są gdyńskie zawody.

Niedziela na gdyńskiej plaży upłynęła pod znakiem rywalizacji mniej utytułowanych zawodników na liczącej 2950m trasie, o czym informował m.in. portal Trojmiasto.plDziennik Bałtycki podkreślał masowy charakter niedzielnej rywalizacji,  zauważając że najstarszy pływak miał 82-lata, najmłodszy zaś 14. Glos Szczeciński opisywał jedyny zgrzyt w trakcie imprezy, którym była dyskwalifikacja jednego z faworytów – Jana Urbaniaka, który nieprawidłowo ominął jedną z boi. Po złożonym proteście zawodnik wystartował w drugim biegu, nie zdołał jednak już osiągnąć tak dobrego wyniku jak jego rywal i musiał uznać wyższość Filipa Zaborowskiego. Więcej informacji  i pełne wyniki znaleźć można na stronie zawodów.

Liczne portale informowały również o ubiegłotygodniowej konferencji „Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia”, która odbyła się 31 lipca w siedzibie ZMPG. Przedstawiciele Zarządu opisywali na niej projekt, który zrealizuje firma Energopol S.A. Całkowity koszt inwestycji to 96,4 mln zł, z czego prace budowlane pochłoną 73,5 mln. Prace potrwają do 2015r.

W sobotnim wydaniu Gazety Wyborczej opublikowano artykuł red. Kiełbasińskiego pt. “Portowa hossa na inwestycje. Polska zaczyna rządzić na Bałtyku”. Autor opisuje dynamiczny rozwój polskich portów i systematyczne zwiększanie się wyników przeładunków. Zwraca jednak uwagę na konieczność licznych inwestycji w infrastrukturę dostępową, zwłaszcza kolejową. Inwestycje te mają powstrzymać tworzenie się wąskich gardeł.

Również w weekend kontrowersje wzbudził artykuł Piotra Stefaniaka dot. inwestycji kolejowych w Polsce. Zamieszczony w portalu WNP.pl tekst, opisuje reakcje przewoźników kolejowych na inwestycje prowadzone przez PKP PLK. Jak twierdzą przewoźnicy – wpływ modernizacji nie został uwzględniony w stawkach dostępu do infrastruktury, przez co użytkowanie objazdów generuje wyższe koszta i zmniejsza konkurencyjność transportu kolejowego. Zarzucają również brak dialogu i konsultacji planów inwestycyjnych z użytkownikami torów.

Tekst spotkał się z ripostą Mirosława Siemieńca, rzecznika prasowego PKP PLK.  Rzecznik spółki podkreśla, że program modernizacyjny przebiega z poszanowaniem interesów zarówno wykonawców prac jak i przewoźników a spółka prowadzi szeroki dialog z użytkownikami infrastruktury. Według p. Siemieńca PKP PLK za priorytet stawia sobie eliminację ograniczeń przepustowości, zwłaszcza przez modernizację linii jednotorowych. Prace w pierwszej kolejności mają objąć obszar Górnego Śląska oraz stacje portowe.

W środę uwagę mediów przykuła lista 22 przedsiębiorstw strategicznych ogłoszona na posiedzeniu Rady Ministrów przez Ministra Skarbu Państwa, p. Włodzimierza Karpińskiego. Na liście tej znalazły się m.in. zarządy portów w Gdyni, Gdańsku oraz Szczecinie i Świnoujściu. O liście informował m.in. TVN Biznes i Świat.


 

sobota, 09 sierpień 2014 16:04

Tygodniowy przeglad mediów 18.08.2014

W poniedziałek, portal WNP.pl poinformował o planach PKP Intercity dot. rozkładu jazdy pociągów Pendolino.  Spółka rozważa dopisanie  przystanków we Włoszczowej, Iławie i Malborku do rozkładu.Związane jest to z dofinansowaniem zakupu składów z funduszu promocji regionów.

Portal RynekInfrastruktury.pl poinformował o III etapie budowy GCT, obejmującym rozbudowę Nabrzeża Bułgarskiego i rozbudowę placów składowych i terminalu kolejowego. Prace mają potrwać do grudnia 2015 i obejmą rozbiórkę istniejących nawierzchni, budowę placów składowych oraz manewrowych, rozbudowę torów kolejowych oraz zespołu bramowego, poszerzenie drogi dojazdowej do terminalu, przebudowę sieci elektroenergetycznej, ciepłowniczej i wodno- kanalizacyjnej. Inwestycję realizowac będzie konsorcjum spółek Budimex i Ferrovial Agroman.

Wtorek portal WNP.pl  informował o decyzji firmy Hapag-Lloyd, związanej z przeciążeniem portu w Rotterdamie. Dwa z sześciu statków obsługujących pętlę pomiędzy Azją a Rotterdamem skierowane zostaną do Antwerpii. Powodem są powtarzające się opóźnienia w obsłudze statków, wynikające z zamknięcia części terminala związanego z pracami modernizacyjnymi.
Ten sam portal informuje o spodziewanych spadkach stawek frachtu. Spadek był największy na liniach Azja-Europa Północna – o 114$/TEU. Według zapowiedzi przewoźników, wrzesień przyniesie jednak zwiększenie opłat.

Portal MorzaiOceany.pl publikuje rozmowę z Urszulą Kowalczyk z Instytutu Morskiego oraz Januszem Kasprowiczem z Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. Rozmowa dotyczy m.in. wagi inwestycji w infrastrukturę portową – rozmówcy portalu twierdzą, że konieczny jest ciągły rozwój, tak aby móc reagować na zmieniające się potrzeby rynku. Wspomniano również o zwiększającym się znaczeniu trójmiejskich portów i ich roli w korytarzu Bałtyk-Adriatyk, konsekwencjach wprowadzenia dyrektywy siarkowej i kierunkach rozwoju polskich portów.

Analitycy portalu Polityka Insight donieśli o deficycie polskiego handlu zagranicznego. Czerwcowy eksport wyniósł 13,3 mld Euro – czyli o 2% mniej niż w czerwcu 2013. towarzyszył temu wzrost importu o 3%. Spadek eksportu związany jest głownie ze spadkiem popytu na polskie towary na Wschodzie. Jak twierdzą analitycy portalu, tendencja ta będzie się pogłębiać, w związku z rosyjskim embargiem na produkty rolne.

W sobotę portal RynekInfrastruktury.pl opublikował artykuł nt. problemów z porozumieniem w sprawie stawek za paliwo, w związku z wprowadzeniem dyrektywy siarkowej. Problemem w negocjacjach są podstawy wyceny i upustów przy kontraktach długoterminowych.


 

piątek, 22 sierpień 2014 16:01

Tygodniowy przegląd mediów 22.08.2014

W poniedziałek magazyn Rynek Kolejowy  opublikował artykuł Pawła Rydzyńskiego dot. problemów z przepustowością linii kolejowych w kontekście rozwoju przewozów intermodalnych. Autor bazował na wypowiedziach z konferencji zorganizowanej przez Radę w czerwcu b.r. w Warszawie. W tekście pojawiają się wypowiedzi przewodniczącego Szymborskiego dot. konieczności zmiany priorytetów inwestycji PKP PLK oraz przykładu negatywnego wpływu Pendolino na ruch pasażerski regionalny.

Dziennik Bałtycki informował o proteście pracowników firmy IKC Budownictwo, związanym z budową magazynu śruty w Porcie Gdynia. Firma była podwykonawcą Mostostalu Warszawa, który nie wypłacił całości zobowiązań, oskarżając firmę IKC Budownictwo o zniszczenie części sprzętu budowlanego. Protestujący , w związku z nierozwiązanym konfliktem, żądają od ZMPG wypłaty zaległych przez Mostostal wynagrodzeń. Walery Tankiewicz z Zarządu Portu w wypowiedzi dla gazety stwierdził, że ZMPG nie może wypłacić pieniędzy zanim strony nie dojdą do porozumienia.

We wtorek problem z przepustowością linii kolejowych w okolicy Trójmiasta pojawił się na łamach magazynów Eurogospodarka i Polskie Drogi. Oba teksty oparty oparto na wypowiedziach uczestników czerwcowej konferencji.

Gazeta Parkiet opublikowała wywiad z Dariuszem Stefańskim – prezesem PCC Intermodal. Rozmowa dotyczy m.in. planów rozwojowych spółki i rozbudowy sieci własnych terminali. Kolejnym etapem programu inwestycyjnego ma być budowa hubu przeładunkowego.

W środę, portal RynekInfrastruktury.pl opublikował wypowiedź p. Adama Hoppe z ZMPG nt. wpływu rosyjskiego embarga na wyniki przeładunków. Zdaniem przedstawiciela Działu Marketingu i Rozwoju ZMPG, sankcje ze strony Federacji Rosyjskiej dotkną głównie przewoźników lądowych, nie wpływając jednak znacząco na obroty gdyńskiego portu.

Portal PolitykaInsight opublikował informacje nt. inwestycji na kluczowych liniach kolejowych. Jak piszą analitycy portalu, prace na linii E65 opóźnione są o ok. 9 miesięcy, przy czym na odcinku Gdynia-Warszawa prace są najbardziej zaawansowane i powinny zostać zakończone we wrześniu.

W czwartek, liczne portale internetowe, w tym RynekInfrastruktury.pl poinformowały o przetargu na zakupy energii elektrycznej ogłoszonym wspólnie przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie (lider zamówienia) oraz Tramwaje Szczecińskie. Otwarcie ofert planowane jest na 25 września. Przy okazji przetargu, powrócił pomysł połączenia zarządów portów w Gdyni i Gdańsku w jeden organizm. W opozycji do takiego rozwiązania stanął prezes Jarosiński.

“Wspólnie z Gdańskiem zorganizowaliśmy np. przetarg dotyczący wyboru operatora energii elektrycznej. Razem lobbujemy na forum rządowym za zmianami w prawie korzystnymi dla działalności portów, wspólnie „pilotujemy” sprawę poprawy przepustowości układu drogowego i kolejowego zapewniającego dojazd do Trójmiasta. Ale to jeszcze nie są czynniki przemawiające za koniecznością połączenia portów. Pamiętać należy, że przyjęliśmy całkowicie odmienne wizje rozwoju. Nie mam też żadnych wątpliwości, że obecna konkurencja między portami wpływa korzystanie na jakość obsługi kontrahentów. Nie będę już wspominać o kwestii obsługi gigantycznego procesu inwestycyjnego, jaki obecnie ma miejsce w obu portach

Mówił prezes ZMPG w rozmowie z dziennikarzami portalu.

Liczne kontrowersje budził zapach unoszący się nad portem w drugiej połowie tygodnia. Docierał on nawet do północnych rejonów Sopotu, na co skarżyli się turyści i mieszkańcy. Jako źródło zapachu wymieniano śrutę sojową albo biomasę przeładowywaną w gdyńskich terminalach.

W piątek portal RynekInfrastruktury.pl podaje za Namiarami na Morze i Handel o przewidywanym przez Katedrę Polityki Transportowej UG wzroście zapotrzebowania na przewozy kontenerowe. Zdaniem prof. Dr. Hab. Krystyny Wojewódzkiej-Król, do 2040 .r wolumen przeładunków wzrośnie 4,5-krotnie. Do 2020 przeładunki wynieść mają ok. 7mln TEU. Profesor podkreśla również wagę inwestycji na zapleczu portów, proponując np. stworzenie hubu przeładunkowego w rejonie Bydgoszczy.

Portal WNP.pl opublikował wypowiedź Krzysztofa Niemca z firmy TrackTec nt. problemów z drożnością modernizowanych linii kolejowych. Zdaniem Niemca, utrudnienia na torach powinny owocować obniżeniem stawek dostępu. Brak takich działań powoduje ucieczkę klientów w stronę transportu samochodowego.


 

piątek, 29 sierpień 2014 15:58

Tygodniowy przegląd mediów 29.VIII.2014

W poniedziałek magazyn Polish Market zamieścił artykuł nt. budowy korytarza Bałtyk-Adriatyk. Autor opisuje idee korytarza i sieci TEN-T, stopień wdrożenia oraz możliwości jakie korytarz otwiera przed naszą gospodarką. W tekście wspomniano również o problemach z przepustowością linii kolejowych w otoczeniu Trójmiasta, sygnalizowanym w raporcie ZDG TOR.  Problem przepustowości torów kolejowych pojawia się również w magazynie Przewoźnik. Autor zauważa, że problem przepustowości służy przewoźnikom drogowym, których oferta dzięki temu wydaje się dużo bardziej atrakcyjna.

Portal WNP.pl donosił informuje o utrzymującej się tendencji spadkowej w stawkach frachtu. W ciągu minionych 7 dni ceny przewozu ładunków spadły średnio o 7,7% i wynoszą 1106 USD/TEU. Spadek najbardziej widoczny jest w relacji Azja-Ameryka Południowa, gdzie stawka zmniejszyła się o 203 USD do poziomu 1406 USD TEU, Azja- Morze Śródziemne (o 97 USD do poziomu 1427 USD/TEU) i Azja-Europa Północna (o 92USD do poziomu 1106 USD/TEU).

Ten sam portal poinformował o planowanym utworzeniu kolejowego połączenia towarowego na trasie Mongolia-Rosja-Europa. Uruchomienie pociągu uzgodniono na spotkaniu parlamentarzystów rosyjskich i mongolskich. Połączenie ma ruszyć jeszcze w tym roku a czas przewozu ma wynieść 15-20 dni.

Portal GospodarkaMorska.pl poinformował o pierwszych ofiarach rosyjskich sankcji na import europejskich towarów. Duński armator DFDS ogłosił zawieszenie połączenia pomiędzy niemieckim portem Travemünde a Kłajpedą na Litwie. W oficjalnym komunikacie armatora czytamy o spadku obrotów związanym z napięciami na linii Moskwa-Bruksela.

Ten sam portal publikuje wypowiedź Oskara Levandera, wiceprezesa ds. innowacji, inżynierii i technologii w Rolls-Royce Marine nt. dyrektywy siarkowej. Zdaniem prezesa Levandera przyszłość przyniesie rozwiązanie problemu w postaci o wiele szerszego wyboru paliw okretowych,

O konsekwencjach wprowadzenia dyrektywy siarkowej portal poruszył również  we wtorek . Operator promowy Brittany Ferries zmuszony był do podniesienia cen swoich usług o średnio 4%, w związku z koniecznością przeprowadzenia modernizacji floty za ok. 230mln GBP. Jednocześnie konieczność skierowania jednostek do stoczni spowoduje okresową redukcję liczby połączeń.

W środę ukazał się nowy numer Polityki, w którym szeroki dział poświęcono rozwojowi Trójmiasta. W kwestii trójmiejskich portów, autorzy koncentrują się głównie na zagospodarowaniu terenów postoczniowych oraz liczbie miejsc pracy.

Portal GospodarkaMorska.pl informuje o zleceniu na rozbudowę infrastruktury do obsługi ładunków masowych na terenie MTMG, jakie przyjęła firma Buttimer Polska. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż infrastruktury do przyjęcia, transportu i magazynowania śruty na nabrzeżu oraz punktów załadunku samochodów dla MTMG. Cały system będzie monitorował ilość przyjmowanego i wydawanego towaru oraz zapewni bezpyłowy załadunek samochodów.

Ten sam portal, w czwartek poinformował o decyzji Naczelnego Sadu Administracyjnego dot. tzw. Podatku Adamowicza. Sędziowie orzekli, że decyzja gdańskiego magistratu była bezprawna

Na portalu WNP.pl opublikowano artykuł o zmniejszeniu emisji CO2 w przewozach kontenerowych. Emisja przypadająca na jeden kontener 20-stopowy na km spadła w ub. roku średnio o 7,7% – informuje The Clean Cargo Working Group. Według danych grupy, największy spadek emisji zanotował Maersk Line, który obniżył ten wskaźnik aż o 13%.

Nowy numer Forbesa przynosi tekst Natalii Krawczyszyn, dot. szans dla polskiej branży TSL w związku z rozwojem współpracy gospodarczej z dalekim wschodem, z naciskiem na rolę i rozwój polskich portów morskich. W tym samym numerze pojawił się komentarz dot. platformy ALICE, która w Gdyni rozwija Bałtycki Terminal Kontenerowy.

Jak podaje portal GospodarkaMorska.pl, HHLA, operator hamburskiego terminalu CT zakończył prace modernizacyjne,  co pozwala na obsługę największych kontenerowców będących obecnie w użyciu.

Ten sam portal, w piątek doniósł o zaobserwowaniu na Bałtyku wielorybów. Prawdopodobnie humbaka, zauważyli kilka tygodni temu wędkarze z Darłowa. Brak jednak dokumentacji fotograficznej.