Super User

Super User

piątek, 24 październik 2014 15:09

Tygodniowy przegląd mediów 24.X.2014

W poniedziałek, portal Biztok.pl odniósł się do konsekwencji wprowadzenia pociągów Pendolino, cytując wypowiedzi Krzysztofa Szymborskiego, przewodniczacego RIP i dr Jerzego Lewandowskiego, sekretarza Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, które padły 8 października, w trakcie audycji Ekonomia,Kapitał,Gospodarka w radiu TOK FM.

Portal GospodarkaMorska.pl natomiast opublikował materiał nt. znakomitych wyników polskich portów w pierwszych trzech kwartałach 2014.

Z kolei portal RynekInfrastruktury.pl poinformował o przyjęciu przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA nowej strategii rozwoju portu do 2027r.  Dokument zakłada prowadzenie inwestycji mających utrzymać i zwiększyć rolę Gdyni jako ważnego węzła sieci TEN-T oraz przygotowanie portu do przyjmowania statków oceanicznych.

We wtorek ukazał się nowy numer Polskiej Gazety Transportowej. Znajdziemy w nim m.in. informację o znakomitych wynikach grupy ICTSI – właściciel gdyńskiego BCT zarobił w pierwszym półroczu 2014 o ponad 100 mln $ więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Poza tym red. Grunnert, w tekście “Trójmiejska SKM nie stoi w miejscu” analizuje konsekwencje rozwoju pasażerskich przewozów aglomeracyjnych po trójmiejskich torach dla portów, wskazując na konieczność zwiększenia przepustowości szlaków kolejowych w regionie.

Portal WNP.pl poinformował z kolei o zmianach stawek za fracht morski. W minionym tygodniu wzrastały stawki za fracht na liniach Azja – Zachodnie Wybrzeże USA, spadki zaś na trasach do Europy.

W środę, na stronach Gazety Wyborczej znalazł się artykuł Artura Kiełbasińskiego nt. rozwoju polskich portów morskich.  Wśród przytoczonych wypowiedzi, w tekście znalazły się słowa Krzysztofa Szymborskiego z RIP oraz Janusza Jarosińskiego z ZMPG.

Na liście potrzeb jest wiele lokalnych przedsię-wzięć, tworzących całą, kompletną sieć infrastruktury. Przykładem jest rewitalizacja północnego odcinka linii przedwojennej magistrali węglowej, łączącej Gdynię ze Śląskiem, dzisiaj nazywanej linią kolejową nr 201. Ten szlak jest modernizowany w południowej i centralnej części Polski, gdzie ma także duże znaczenie lokalne, ale jest raczej pomijany w swojej części północnej. A cała linia bez tutejszego odcinka nie będzie spełniała swojego zadania: obsługi ładunków przypływających do portu w Gdyni i stąd eksportowanych. Co więcej, Gdynia bez “201” będzie miała olbrzymie kłopoty w wywozie towarów, wpływając bezpośrednio na dalsze ograniczanie możliwości przewozów do portu w Gdańsku – mówi prezes Szymborski w rozmowie z “Wyborczą”. – Wszystko za sprawą tzw. trójmiejskiego węzła kolejowego, który zbiera potoki ładunkowe z obu portów, przy tym na tych samych torach ma przewieźć cały ruch pasażerski lokalny i dalekobieżny (m.in. Pendolino).

Portal PolitykaInsight z kolei poinformował o przedstawieniu przez wiceministra Gospodarki Mariusza Haładyja  posłom Podkomisji ds. innowacyjnej gospodarki projektu czwartej ustawy deregulacyjnej, w której zawarto zapisy dot. 24-godzinnych odpraw.

W czwartek portal Rynek-Kolejowy.pl opublikował rozmowę z Krzysztofem Szymborskim dot. niskiej konkurencyjności transportu kolejowego. Przewodniczący RIP jako największe bolączki wskazywał niską prędkość handlową składów i zbyt rzadką sieć terminali śródlądowych.


 

piątek, 31 październik 2014 15:06

Tygodniowy przegląd mediów 31.X.2014

W poniedziałek portal WNP.pl poinformował o zmianach stawek za przewozy kontenerowe. Zmalały one na ośmiu głównych kierunkach, w tym na linii Azja-Europa Północna (do wartości 607$/TEU), wzrosły zaś na pięciu.

We wtorek portale internetowe relacjonowały Dni Morza, które odbyły się w Pradze, 23 października b.r. Port w Gdyni był reprezentowany przez prezesa Janusza Jarosińskiego oraz dyrektora ds. marketingu i rozwoju portu pana Jana Lewko. Jako jedyny reprezentujący podmioty działające na terenie portu w Gdyni w spotkaniu uczestniczył również dyrektor handlowy BCT – Bałtyckiego Terminala Kontenerowego pan Andrzej Kujoth.

Ukazał się również nowy numer Namiarów na Morze i Handel. W środku znajdziemy m.in. artykuł o zanotowaniu we wrześniu pierwszy raz od czasów kryzysu z lat 2008/2009 spadku łącznej liczby przeładunków w portowych terminalach kontenerowych (licząc r/r). Autor artykułu upatruje przyczyn tego zjawiska w słabszych obrotach w BCT oraz DCT. Ponadto gazeta zamieściła fotorelację ze spotkania „Wspólna Kaczka 2014”, relację z Międzynarodowego Formu Gospodarczego w Gdyni, której część poświęcona była konferencji dot. gospodarki morskiej, w tym wystąpieniu przewodniczącego RIP p. Krzysztofa Szymborskiego  oraz notkę podsumowującą liczbę przeładowanych TEU w BCT podczas pierwszych trzech kwartałów 2014 roku.

W czwartek Gazeta Wyborcza na swoim portalu informowała  o postępach w budowie linii PKM. Do września 2015 ma zakończyć się remont linii 201 na odcinku do Kościerzyny. Wśród problemów to rozwiązania, cytowana w tekście Ewa Symonowicz-Ginter z PKP PLK wymienia taki sposób budowy peronów, które umozliwią zarówno obsługę ruchu pasażerskiego jak i przejazd składów towarowych jadących do i z Portu Gdynia.

Portal WNP.pl donosił, że coraz realniejsze staje się wprowadzenie do użytku kontenerowców o pojemności 24 tys. TEU – twierdzi tak David Tozer z Lloyd`s Register. W tekście wskazano jednak na istotne ograniczenia w rozwoju pojemności statków kontenerowych – problem z zapełnieniem statku czy konieczność zapewnienia odpowiedniej infrastruktury terminalowej.

W piątek zaś liczne portale internetowe publikowały depeszę PAP dot. wypowiedzi Min. Skarbu Państwa na panelu „Polska otwiera się na morze”, który odbył się w czwartek na Politechnice Gdańskiej. Minister Karpiński zapowiedział inwestycje rzędu 600-700 mln zł w „najbliższej perspektywie”. Jako przykład pokazał przemysł stoczniowy, w którym zatrudnienie wzrosło o 1/3 w ciągu 5 lat. Wspomniał również m.in. o rozbudowie DCT i modernizacji nabrzeży w Gdyni, jako inwestycjach prywatnych firm i spółek strategicznych skarbu państwa.


 

Szanowni Państwo,

Zarząd Rady Interesantów Portu Gdynia IX kadencji, zgodnie z § 15 ust. 4 i 5 Statutu RIP, zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Rady Interesantów Portu Gdynia, które odbędzie się w dniu 27 listopada 204, godz. 13:00 I termin, godz. 13:15 II termin, w sali na I p. Zarządu Morskiego Portu Gdynia przy ul. Rotterdamskiej 9 w Gdyni, z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Rady za okres od listopada 2013 do października 2014.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady z działalności finansowej RIP Gdynia za rok 2013.
 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz propozycji pokrycia straty za rok bilansowy 2013.
 8. Dyskusja.
 9. Sprawy różne
 10. Zakończenie zebrania.

Prosimy o obecność formalnie umocowanych reprezentantów.

Reprezentanci powinni legitymować się dokumentem, z którego wynika prawo do reprezentowania osoby prawnej na posiedzeniu RIP (KRS lub pełnomocnictwo+KRS)


 

piątek, 07 listopad 2014 14:51

Tygodniowy przegląd mediów 7.11.2014

W poniedziałek portal WNP.pl zastanawiał się nad ekonomicznymi korzyściami wprowadzenia na polskie tory pociągów o nacisku do 30 ton/oś, co miałoby zwiększyć potencjał polskich przewozów kolejowych. Ten sam portal informował również  za PAP o planowanym przez PKP Intercity odbiorze składów Pendolino. Do połowy listopada spółka ma zakończyć procedury odbioru 17 składów, co sprawi, że już 14 grudnia pociągi wyruszą w trasy.

Również z portalu WNP.pl dowiadujemy się o wzroście cen stawek przewozów towarowych. Wzrost najlepiej jest widoczny na liniach Daleki Wschód – Morze Północne i Bałtyk – wyniósł aż 88%.

Magazyn Logistyka zamieścił tekst Małgorzaty Kirchner z ILiM dot. platformy LogiCon, w którym opisano wdrożenie systemu w BCT. Autorka zaznacza również, że brak PCS w polskich portach znacząco wpływa na ich konkurencyjność.

We wtorek ukazało się nowe wydanie Polskiej Gazety Transportowej a w nim m.in. tekst Mikołaja Marszyckiego nt. doskonałych wyników polskich terminali kontenerowych. Autor zwraca uwagę na doskonałe wyniki Portu Gdynia a zwłaszcza BCT, który zanotował 23% wzrost przeładunków. W tekście opisano również największe projekty inwestycyjne prowadzone w terminalach.

Gazeta Wyborcza informowała o planach powstania terminalu intermodalnego w Karsznicach k. Zduńskiej Woli. Jak pisze autor, w prace zaangażowały się również władze gdyńskiego portu, które widzą w nim hub zbierający towary z obszaru centralnej polski. W tekście pojawia się wypowiedź Walerego Tankiewicza, dot. problemów z przepustowością torów w rejonie Trójmiasta. Autor podkreśla również, że gdyński port jest najszybciej rozwijającym się na Bałtyku.

Ja poinformował portal GospodarkaMorska.pl, Polski Holding Nieruchomości, właściciel Dalmoru, podpisał umowę na realizację pierwszych inwestycji w rejonie Mola Rybackiego.  Pierwsi mieszkańcy Śródmieścia Morskiego, bo tak nazwano inwestycję, wprowadzą się w 2017 roku, a rok wcześniej w basenie Prezydenta zacznie działać nowa marina na około 120 jachtów.

W środę portal GospodarkaMorska.pl zamieścił wywiad z prezesem BCT i przewodniczacym RIP, Krzysztofem Szymborskim. Rozmowa dotyczyła projektów infrastrukturalnych poprawiających dostęp do Portu Gdynia, uproszczeniom procedur kontrolnych czy konsekwencjom wprowadzenia Dyrektywy Siarkowej.

Liczne portale informowały również o ubiegłotygodniowym wystąpieniu dr Tomasza Kubickiego, prezesa firmy Sea Logistics na konferencji “Słuzba Celna w służbie biznesu”, w którym podkreślał jak duże straty ponosi polska gospodarka przez nazbyt surowe i opieszałe kontrole graniczne.

PortalMorski.pl poinformował o transporcie dwóch nowych suwnic, które niedługo przypłyną do BCT.

Portal GospodarkaMorska.pl zamieścił informację o podpisaniu przez Vistal Gdynia kontraktu z GDDKiA na budowę 177-metrowego mostu na Nogacie w Malborku.

W czwartek portal RynekInfrastruktury.pl zamieścił artykuł nt. kontrowersji związanych z unijnym projektem pakietu portowego. W pierwszej wersji tekstu autor błędnie odniósł słowa prezesa Szymborskiego do projektu pakietu portowego wchodzącego w skład IV Pakietu Deregulacyjnego, forsowanego przez Ministerstwo Gospodarki. Błąd szybko poprawiono, jednak oryginalny tekst został powielony przez niektóre portale.

Portal GospodarkaMorska.pl relacjonuje wystąpienie min. Doroty Pyć na 18. Międzynarodowej Konferencji Transportu w Ostrawie. W swoim wystąpieniu, wiceminister D. Pyć podkreśliła rolę korytarza BA w rozwoju gospodarczym Polski i regionów położonych wzdłuż trasy jego przebiegu. – Polska, Republika Czeska i Słowacja tworzą dziś wspólne partnerstwo na rzecz korytarza transportowego „Bałtyk–Adriatyk” – mówiła podsekretarz stanu.

W piątek Gazeta Wyborcza opublikowała tekst red. Kiełbasińskiego nt. konsekwencji wprowadzenia dyrektywy siarkowej. W tekście zawarto wypowiedź m.in. prezesa Szymborskiego dot. możliwej kompensacji negatywnych konsekwencji przez spadek cen paliw.

Portal Wnp.pl informował o podpisaniu przez prezydenta nowelizacji Ustawy o Autostradach Płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym. Jednym z podstawowych zapisów noweli jest podniesienie opłaty paliwowej i skierowanie uzyskanych w ten sposób środków do Funduszu Kolejowego. Jednocześnie, obniżona zostanie akcyza na paliwa, co spowoduje, że ceny na stacjach benzynowych pozostaną bez zmian.


 

poniedziałek, 15 grudzień 2014 14:46

Tygodniowy przegląd mediów 12.12.2014

Jednym z wydarzeń, które w minionym tygodniu odbiły się najgłośniejszym echem było zawinięcie statku Zhen Hua 8, przewożącego nowe suwnice do Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego. Relacje z zawinięcia i rozładunku zamieściły m.in. Dziennik BałtyckiGospodarka Morska, PortalMorski.pl, Trojmiasto.pl. Depeszę w tej sprawie wysłała również Polska Agencja Prasowa.

poniedziałek PortalMorski.pl poinformował o decyzji władz Portu Gdynia dot. ogrzewania promów. W związku z decyzją władz Goteborga, dot. budowy podłączeń dla cumujących w porcie promów do miejskiej sieci ciepłowniczej, pojawiło się pytanie, czy istnieje możliwość wdrożenia podobnego rozwiązania w Gdyni. Władze portu nie przewidują jednak budowy podobnych instalacji.

We wtorek portal WNP.pl poinformował o dobrych prognozach dla rynku przewozów kontenerowych na 2015 r. Zdaniem analityków z brytyjskiej firmy Clarkson`s Research, w przyszłym roku przewozy na linii Daleki Wschód – Europa wyniosą ok. 15,6 mln TEU, tj. o 7% więcej niż w tym roku.

Liczne portale informowały również o decyzji prezesa firmy Sarpi Industries, aby ładunek toksycznych odpadów z Salwadoru skierować jednak do zakładu w innym państwie UE. Ładunek, wedle oryginalnych planów, miał zostać obsłużony w Porcie Gdynia, skąd dotrzeć miał do zakładu w Dąbrowie Górniczej.

środę portal GospodarkaMorska.pl zamieścił informację o zmianie na fotelu prezesa Stoczni Nauta S.A. Andrzeja Szwarca zastąpi Krzysztof Juchniewicz, dotychczasowy wiceprezes ds. handlowych.

Nowy numer Namiarów na Morze i Handel przyniósł szereg artykułów dot. m.in. Portu Gdynia. W komentarzu redakcyjnym Macieja Borkowskiego nt.  potencjalnych konfliktów pomiędzy rozwojem miasta a portu na przykładzie Trójmiasta i Hamburga. W numerze wspomniano jeszcze o przeładunku reaktora naftowego w Gdyni, otwarciu nowego magazynu w BTŻ, możliwości śledzenia oczekiwanego czasu rozładunku kontenera w BCT czy informacja o przejęciu Westway Terminal Poland przez Koole Tanktrasport B.V. oraz artykuł “Bałtyckie Ścieki” nt. problemów z raportowaniem o stanie portowych instalacji do przyjmowania ścieków ze statków. Autor zauważa, że problem dotyczy Polski, Niemiec i Rosji, podaje też przykład Portu Gdyni i przejmowania ścieków z cumujących tu wycieczkowców. W tekście zauważono, że podczas modernizacji nabrzeży przygotowano odpowiednią infrastrukturę, problemem jest jednak połączenie instalacji z miejską siecią kanalizacyjną.

czwartek Portal PolitykaInsight informował o spowolnieniu eksportu. W październiku deficyt handlowy wyniósł 148 mln euro wobec nadwyżki 14 mln we wrześniu. I mport w ujęciu miesięcznym rósł nieznacznie szybciej niż eksport – wynika z danych GUS.  Spowolnienie eksportu ma jednak charakter sezonowy,  a w ujęciu rocznym jego dynamika  nie zmieniła się nawet mimo wprowadzenia zakazu reeksportu produktów roślinnych do Rosji.

Portal WNP.pl informował z kolei o dobrych wynikach przeładunkowych portów państw bałtyckich. W Estonii, na Litwie i Łotwie obroty portów w pierwszych 10 miesiącach wyniosły 133,5 mln ton towarów, czyli o 2,5% więcej niż w tym samym okresie 2013r.

Ten sam portal informuje o zakończeniu podróży pociągu towarowego z Yiwu w Chinach do Madrytu. Pociąg pokonał 13 tys. km w 21 dni. Jak twierdzi min. rozwoju Hiszpanii, Ana Pastor, pociąg w drugą stronę pojedzie również załadowany, co było warunkiem opłacalności przedsięwzięcia.

Portal  GospodarkaMorska.pl donosił z kolei o nowym zleceniu Stoczni Nauta, która pozyskała kontrakt na przebudowę promu linii Stena “Dieppe Sideways”. Prace obejmą m.in. remonty kabin i części ogólnodostepnej, remont napędu, przebudowę ramp wjazdowych oraz instalację grodzi wodoszczelnych.

piątek portal Logistyczny.com.pl opublikował relację z Transport Innovation Forum&Expo, które odbyło się w dniach 2-3 grudnia w centrum EXPO Silesia.


 

Rady Interesantów Portów w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Świnoujściu  jednogłośnie, negatywnie zaopiniowały projekt rozporządzenia UE ws. dostępu do usług portowych. W uzasadnieniu czytamy m.in. że rozporządzenie w dużej mierze dotyka spraw już uregulowanych prawem polskim a zawarte w nim stwierdzenia są często niejasne i nieprecyzyjne. Rady konsekwentnie utrzymują krytyczne stanowisko wobec proponowanych regulacji i stanowczo sprzeciwiają się ograniczaniu swobód gospodarczych. W zgodnej opinii Rad Interesantów Portów, polska ustawa z 1996r. znacznie lepiej reguluje prowadzenie działalności w portach niż rozwiązania proponowane przez Unię Europejską.

Pełen tekst stanowiska znaleźć można tutaj.


 

Szanowni Państwo,

Zarząd i członkowie Rady Interesantów Portu Gdynia życzą Państwu wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Niech najbliższe dni będą czasem radości , spokoju i rodzinnego ciepła. Życzymy również aby nadchodzący rok upłynął pod znakiem sukcesów, tak prywatnych jak i zawodowych.

Wszystkiego najlepszego!


 

Szanowni Państwo,

Marszałek Województwa Pomorskiego planuje udział w projekcie prowadzonym przez dział marketingu portu w Hamburgu, mający na celu rozwój żeglugi śródlądowej  w regionie południowego Bałtyku. W związku z tym wysłaliśmy dzisiaj do Urzędu naszą opinię.

Rada Interesantów Portu Gdynia jest bardzo zainteresowana rozwojem żeglugi śródlądowej, która wesprze transport z portów Gdynia i Gdańska w głąb kraju.

Jesteśmy przekonani, że po realizacji niezbędnych projektów transportowych lądowych, jak:

 • rewitalizacja linii kolejowej 201 z Gdyni do Maksymilianowa,
 • budowa OPAT,
 • budowa Drogi Czerwonej,

połączonych z modernizacją Estakady Kwiatkowskiego, na wiele lat będzie rozwiązany problem wąskich gardeł transportowych wokół portu w Gdyni.

Uzupełniający główne szlaki przewozowe portu transport wodny śródlądowy będzie atrakcyjną, tanią alternatywą dla niektórych ładunków, masowych czy skonteneryzowanych i bez wątpienia odpowie na zapotrzebowanie polskich załadowców. Ze względu na wielkie koszty przedsięwzięcia i długoletnią realizację, widzimy już dzisiaj  potrzebę rozpoczęcia konkretnych prac i jego dalekosiężne planowanie.

Projekt EMMA nie jest właściwym środkiem do realizacji tego celu. Wyraźnie widać, że projekt jest częścią szeroko zakrojonego przedsięwzięcia portu w Hamburgu, mającego na celu umocnienie pozycji portu nad południowym Bałtykiem w oparciu również o rozwiniętą sieć żeglugi śródlądowej. Projekt ten, realizując cząstkowe cele naszego regionu, jest kolejnym krokiem w konkurowaniu z przeładunkami w naszych portach, tj. w Gdyni i Gdańsku, Szczecinie i Świnoujściu.

Nasze przedsiębiorstwa, członkowie Rady Interesantów, mają wiele lat doświadczeń z pracy na naszym rynku organizacji wspierania biznesu Port of Hamburg. Nie jest to instytucja wspierająca nasze porty, lecz umacniająca na naszym rynku pozycję portu w Hamburgu. Jego rola w obsłudze polskiego handlu zagranicznego bezpośrednio przekłada się na kondycję naszych portów i ich zaplecze, w ten sposób wpływając na tworzone w portach i miastach portowych miejsca pracy.

Jesteśmy przekonani, że realizacja ważnego projektu budowy sieci transportu śródlądowego w Polsce powinna być realizowana lokalnie, być może najlepiej przez samorządy województw naszego regionu. W ten sposób możemy zapewnić sobie właściwy przebieg projektu, którego beneficjentami będą w pierwszym rzędzie nasze województwa i ich porty morskie. Rada Interesantów deklaruje ścisłą współpracę z wykorzystaniem doświadczeń gdyńskiego biznesu portowego.

Podsumowując, uważamy za niewłaściwe powierzenie tego cennego projektu portowi w Hamburgu.

piątek, 01 kwiecień 2016 13:18

Przepustowość węzła kolejowego

Od kilku lat zaobserwować można zwiększenie ilości ładunków skonteneryzowanych przewożonych koleją. Przełomowy pod tym względem był rok 2012, kiedy po raz pierwszy w historii, po polskich torach przewieziono ponad 1 mln TEU. Wszystko wskazuje na to, że tendencja wzrostowa będzie utrzymywać się w najbliższych latach. Sytuacja taka jednak budzi nie tylko zadowolenie, ale i obawy, czy rozwój infrastruktury nadąży za potrzebami rynku.

Problemy węzła trójmiejskiego

Obecnie wywóz towarów z obu trójmiejskich portów – w Gdańsku i Gdyni opiera się o magistralę E-65 Gdynia-Tczew-Warszawa. Jednak, mimo prowadzonych remontów i modernizacji, zwiększające się natężenie ruchu pasażerskiego w połączeniu ze zwiększającą się ilością towarów importowanych i eksportowanych z naszego kraju, mogą doprowadzić do jej zatoru. Najważniejsze przyczyny takiego stanu rzeczy to:

-Zwiększający się udział transportu kolejowego w przeładunkach w terminalach morskich. Dla przykładu, w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym od dwóch lat udział kolei w ogólnej liczbie przeładunków wynosi ponad 40%. Transport kolejowy jest bardziej opłacalny na długich trasach a polityka transportowa UE zakłada kierowanie jak największej części ładunków na tory

-Planowane wprowadzenie pociągów Pendolino. Tak szybkie składy wymagają znacznie większych okienek czasowych, co wydatnie wpływa na przepustowość linii.

-Wprowadzenie pociągów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na tory dalekobieżne. Mimo że PKM jest projektem lokalnym, zgodnie z projektem, pociągi te będą poruszać się po torach dalekobieżnych.

-Brak koordynacji remontów i modernizacji linii. We wrześniu 2012 ogłoszono plany jednoczesnego remontu większości szlaków kolejowych prowadzących do Trójmiasta, co groziło paraliżem Portu Gdynia. Zawinił brak koordynacji prowadzonych inwestycji i konsultacji ich z przewoźnikami.

Proponowane rozwiązania

Rada Interesantów Portu Gdynia, wspólnie z Zespołem Doradców Gospodarczych TOR oraz Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan, przygotowują raport dot. zagrożeń płynących z niewystarczającej przepustowości węzła trójmiejskiego. Raport będzie obejmował nie tylko możliwe skutki dla Gdyni i Pomorza, ale i  całej gospodarki. Jego publikacja zaplanowana jest na początek marca 2014. Chcemy aby raport był przyczynkiem do debaty na temat możliwych rozwiązań problemu.

Na drugą połowę marca b.r. planujemy organizację w Warszawie debaty, poświeconej przepustowości węzła trójmiejskiego. Chcielibyśmy zaprosić do niej portowców, przewoźników, operatorów infrastruktury, przedstawicieli administracji odpowiedzialnych za inwestycje infrastrukturalne oraz przedsiębiorców, których towary są obsługiwane w trójmiejskich portach. Spotkanie ma stanowić forum wymiany poglądów i budowania porozumienia, które pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa transportowego Polski oraz taką koordynację działań, która pozwoli na jak najlepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury oraz zaplanowanie remontów.

piątek, 01 kwiecień 2016 12:39

Pogłebienie portu w Gdyni

Raport firmy Jones Lang LaSalle, poświęcony polskim terminalom kontenerowym, zawiera stwierdzenie, że jeśli Polska ma utrzymać swoją pozycję w regionie Morza Bałtyckiego, konieczne są inwestycje w porty głębokowodne.Zmiany na światowym rynku przewozów kontenerowych zmierzają w kierunku wykorzystywania coraz większych jednostek. Jeszcze dziesięć lat temu średnia wielkość kontenerowca wynosiła 1 800 TEU, dziś jest to ponad 3000 TEU.

Tendencję tę widać również w Gdyni. W ciągu minionych dwóch lat  dwukrotnie bity był rekord wielkości obsługiwanego kontenerowca.  Podobne rekordy biją też masowce – w marcu 2013 MV Mona Pegasus zawinął do Gdyni z ładunkiem 102 tysięcy ton węgla, detronizując MV Linda Fortune, który rok wcześniej przywiózł ponad 80 tys. ton węgla.

 „Pogłębienie portu do 16 m jest konieczne w jak najszybszym terminie. Inwestycja powinna być sfinansowana przez fundusze infrastrukturalne” prof.  Jerzy Buzek w trakcie wizyty w Porcie Gdynia.

Coraz większe statki wymagają też odpowiednio większej infrastruktury portowej – zarówno jeśli chodzi o głębokość kanałów portowych, wielkość obrotnic jak i rozmiary suwnic i sprzętu przeładunkowego. Zarówno terminale jak i sam zarząd portu realizują szeroko zakrojone plany inwestycyjne, obejmujące m.in. zakupy sprzętu i rozbudowę powierzchni składowych, budowę magazynów i modernizację nabrzeży. Część inwestycji tych finansowana jest  ze środków Unii Europejskiej.

Konieczne jest jednak zainwestowanie w pogłębienie kanałów portowych do 16m, co pozwoli na obsługę znacznie większych statków (np. kontenerowców
o pojemności ok. 12 tys. TEU),  które na światowych szlakach transportowych stają się powszechnym widokiem. Głębokość portu osiągnięta dzięki inwestycjom w minionych latach, a więc 13,5m, szybko przestaje być wystarczająca, stając się istotnym ograniczeniem dla dalszego rozwoju  tak portu, jak i polskiej gospodarki morskiej.

Jeszcze niedawno,  port w Gdyni był drugą przystanią na Bałtyku pod względem prowadzonych przeładunków. Przez prowadzone w konkurencyjnych portach inwestycje głębokowodne spadł  na 4 miejsce. Dziś, w obliczu dalszego rozwoju konkurencji i powstawania nowych portów głębokowodnych, konieczne są zdecydowane działania, które pozwolą zapewnić nie tylko znaczącą pozycję w regionie Morza Bałtyckiego, ale i zapewnią bezpieczeństwo transportowe Polski, uniezależniając nasz handel zagraniczny od  portów i przewoźników z innych krajów.