Super User

Super User

piątek, 05 wrzesień 2014 15:54

Tygodniowy przegląd mediów 5.09.2014

W poniedziałek, nowy numer Namiarów na Morze i Handel przyniósł m.in. podsumowanie lipca w przeładunkach kontenerowych. Największe, bo prawie 26% zwiększenie przeładunków w stosunku do lipca 2013 zanotował Bałtycki Terminal Kontenerowy. Gdynia Container Terminal również osiągnął znakomity wynik, o 14% lepszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Nieco gorsze wieści, z rynku przewozów kolejowych, przyniósł portal WNP.pl. W lipcu po torach przewieziono 3,8% ładunków mniej niż w lipcu 2013. Praca przewozowa zmalała o 2,9%. Głównych przyczyn takiego stanu rzeczy autor tekstu dopatruje się w spadku eksportu węgla.

Portal RynekInfrastruktury.pl opublikował kolejny materiał dot. wpływu kryzysu w relacjach Polska-Rosja na przeładunki w portach. Jak mówili dziennikarzom portalu Krzysztof Gromadowski z ZMPG i Michał Kużajczyk z BCT – problemy polityczne raczej nie wpłyną na poziom przeładunków portu w Gdyni.

 Portal GospodarkaMorska.pl poinformował o zaplanowanej na 11 października decyzji Federalnej Komisji Morskiej USA dot. możliwości współpracy Maersk Line i MSC w ramach porozumienia 2M, które ma zastąpić projekt P3, na który nie zgodziły się chińskie instytucje antymonopolowe.

We wtorek, magazyn Logistyka opublikował krótkie podsumowanie wyników terminali kontenerowych w I półroczu. W tekście wspomniano  o powstaniu sojuszu 2M i możliwych konsekwencjach dla Gdyni i konieczności pogłębienia kanałów portowych.

Portal GospodarkaMorska.pl opublikował informację o doskonałych wynikach grupy Vistal Gdynia, zwłaszcza w segmentach infrastruktury i offshore. Przychody grupy wzrosły o 14% a zysk netto o 23%.

W środę, w nowym numerze Polskiej Gazety Transportowej, ukazał się wywiad z  Januszem Jarosińskim. Prezes ZMPG uznaje ostatnie 7 lat za najlepszy okres w historii portu, argumentując że jest to czas wielkich inwestycji. Pokazuje również rozwój przewozów intermodalnych na przykładzie BCT i wspomina o konieczności udrożnienia przejścia Zwardoń-Skalite. Wspomniano również o konieczności rewitalizacji trasy 201.

Portal GospodarkaMorska.pl informował o o postępach w budowie nowych magazynów dla MTMG oraz BTŻ. Obie inwestycje powinny zostać oddane do użytku ok. października-listopada.

Portal WNP.pl poinformował o przyjęciu przez rząd projektu nowelizacji ustawy dot. zapobiegania zanieczyszczenia morza przez statki. Nowe przepisy mają dostosować polskie prawo do zapisów unijnej dyrektywy siarkowej.

Ten sam portal poinformował o planach akwizycyjnych PKP Cargo. Największy polski przewoźnik zadeklarował zainteresowanie nabyciem 100% akcji czeskiego Advanced World Transport B.V. Zakup ma zostać sfinansowany ze środków własnych i emisji obligacji.

W czwartek, portal WNP.pl poinformował o kolejnych przejęciach planowanych przez PKP Cargo – tym razem dotyczących krajowego przewoźnika CTL. 2 września podpisano list intencyjny, który stanowi podstawę do działania UOKiK.

W piątek zamieściła komentarz Piotra Burzyńskiego z firmy Importuj z Nami nt. rozliczeń VAT i powodów, dla których polscy importerzy wybierają port w Hamburgu. Jako główne powody, autor wymienia krótkie terminy płatności VAT oraz skomplikowaną procedurę uzyskiwania zgody na odprawy celne z odroczonym VAT-em.


 

piątek, 12 wrzesień 2014 15:52

Tygodniowy przegląd mediów 12.09.2014

W poniedziałek portal MorzaiOceany.pl opublikował pierwszy z serii artykułów dot. konsekwencji wprowadzenia dyrektywy siarkowej.  Rozmówcami dziennikarzy portalu są  dr Maciej Ziółkowski z Politechniki Gdańskiej i Krzysztof Kołzan z PRS. Pierwsza część wywiadu dotyczy wpływu kosztów paliwa na cenę końcową oferowanych przez armatorów usług, część druga – możliwości technicznych dostosowania jednostek do nowych wymogów.

Portal EuroLogistics.pl zamieścił podsumowanie roku 2013 w branży transportowej wg. danych GUS. Do polskich portów morskich w 2013 r. zawinęło 17,8 tys. statków (o 3,4% mniej niż w 2012 r.), o łącznej pojemności netto (NT) 75,9 tys. ton, tj. o 3,0% większej niż przed rokiem. Łączna nośność tych statków wyniosła 118,9 mln ton, tj. o 7,0% więcej niż w 2012 r. Obroty ładunkowe w polskich portach morskich  w 2013 r. wyniosły 64,1 mln ton, tj. o 9,0% więcej niż w 2012 r. Wzrost obrotów zanotowano w następujących kategoriach ładunkowych: kontenery duże (o 21,0%), masowe suche (o 10,2%), ładunki toczne samobieżne (o 4,8%) oraz ładunki masowe ciekłe (o 4,0%), Mniej przeładowano ładunków tocznych niesamobieżnych (o 11,0%) oraz należących do grupy pozostałe ładunki drobnicowe (o 4,0%). Transport kolejowy obsłużył 232,6 mln ton ładunków (o 0,7% niż rok wcześniej) a praca przewozowa wzrosła o 4%.

Portal WNP.pl informuje o planach PKP Cargo dot. budowy suchego portu w Zduńskiej Woli- Karcznicach. Terminal ma powstać na terenach należących już do PKP.

Dobre wieści dotarły z Londynu – “Dar Młodzieży” zwyciężył w prestiżowych regatach Royal Greenwich Tall Ships Regatta 2014, pokonując dystans pomiędzy Falmouth a wyspą Wight  w 36 godzin 34 minuty i 26 sekund.

Wtorek przyniósł zapowiedź kolejnej akwizycji PKP Cargo. Tym razem spółka ogłosiła plan przejęcia 50% udziałów w Pol-Miedź Trans, spółce przewozowej KGHM. Finalizacja transakcji planowana jest na początek 2015 r.

Również portal WNP.pl opublikował prognozy firmy Drewry dot. zdolności przeładunkowych światowych terminali kontenerowych. Zdaniem analityków, najbliższe 14 lat przyniesie podwojenie potencjału do poziomu 849mln TEU rocznie.

Liczne portale internetowe opublikowały również wypowiedź przewodniczącego RIP i prezesa Bałtyckiego Terminala Kontenerowego, Krzysztofa Szymborskiego dla agencji Newseria. Szanse dla Polski, jakie stwarza rozwój korytarza Bałtyk-Adriatyk, możliwość przejęcia części ładunków ze Słowacji czy konieczne inwestycje w infrastrukturę – tak portową jak i kolejową – to główne tematy jakie poruszył Przewodniczący.

W środę portal WNP.pl poinformował o powstaniu kolejnego aliansu armatorów. CMA CGM, CSCL oraz UASC ogłosiły współpracę w ramach sojuszu Ocean Three. Porozumienie obejmie cztery połączenia tygodniowo na trasie Azja-Europa Północna oraz cztery na trasie Azja-Morze Śródziemne. Umowa wejdzie w życie po zatwierdzeniu przez amerykańską Federal Maritime Commision.

Portal GospodarkaMorska.pl poinformował o zwiększeniu przeładunków w portach rosyjskich. W okresie od stycznia do sierpnia przeładowano o 6,4% więcej towarów niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W czwartek, w nowym numerze magazynu Namiary na Morze i Handel pojawił się wywiad z p. Lidią Dziewierską, prezesem firmy Loconi Intermodal (spółka od marca jest członkiem RIP). Pani prezes mówi m.in. o dynamicznym rozwoju sektora przewozów intermodalnych w Polsce oraz koniecznych inwestycjach, w tym konieczności rewitalizacji linii 201. W tym samym numerze pojawił się szczegółowy opis strategii inwestycyjnej portu w Gdyni.

Portal WNP.pl  zamieścił depesze PAP dot. wypowiedzi prezesa UTK, Krzysztofa Dyla nt. składów Pendolino. Zdaniem prezesa Dyla decyzja o dopuszczeniu tych składów do ruchu zapadnie już w ciągu kilku dni.  Na tory trafi 13 składów, zamiast zapowiadanych 17. Jak powiedział Remigiusz Paszkiewicz, prezes PKP PLK, Pendolino poruszać się będzie p ok. 1000km tras, z czego prędkość 200km/h osiągnie jedynie na liczącym 85km odcinku między Zawierciem a Olszamowicami.

W piątek, na portalu TVP.pl opublikowano zapis programu Forum Gospodarcze, poświęconego m.in. inwestycjom w infrastrukturę kolejową w otoczeniu Portu Gdynia i konieczności rewitalizacji trasy 201.

Portale WNP.pl, GospodarkaMorska.pl czy PolitykaInsight zauważają czwartkowe wystąpienie wiceministra skarbu państwa Rafała Baniaka na posiedzeniu sejmowej Komisji Skarbu.  Wystąpienie dotyczyło głównie sytuacji spółek żeglugowych i morskich pozostających w posiadaniu Państwa. Jak poinformował p. Baniak, resort koncentruje się obecnie na znalezieniu inwestorów strategicznych dla m.in. Polskiej Żeglugi Bałtyckiej i Polskiego Ratownictwa Okrętowego. Spółki te przyniosły w 2013 zyski w wysokości ok. 10mln. Wyniki te pogorszyć może jednak wprowadzenie dyrektywy siarkowej.

Również portal GospodarkaMorska.pl informuje o zatorach w portach azjatyckich. Są one największe od 20 lat i dotyczą portów takich jak HongKong, Szanghaj czy Incheon. Jako jeden z głównych problemów wymieniono skomplikowane procedury przydziału slotów na statkach przewożących kontenery różnych przewoźników. Ten sam portal opublikował również tekst  nt. gotowości do wprowadzenia przepisów dyrektywy siarkowej.  Jak twierdzą autorzy, armatorzy są dobrze przygotowani do wdrożenia paliw niskosiarkowych, jednak problemem są państwa, które nie są należycie przygotowane do egzekwowania nowych przepisów


 

piątek, 26 wrzesień 2014 15:49

Tygodniowy przegląd mediów 26.09.2014

W poniedziałek Bloomberg Business Week opublikował krótką notkę nt. zwiększania przeładunków w polskich terminalach kontenerowych. Beneficjentem zwiększenia ilości ładunków trafiających z Chin do Rosji  jest  DCT, autorzy zauważają jednak, że to BCT zanotował dużo większe przyrosty przeładunków . W tekście wspomniano też o planach rozbudowy obydwu terminali.

Portal Dziennika Bałtyckiego zamieścił rozmowę z prezydentem Szczurkiem nt. budowy korytarza Bałtyk-Adriatyk. Prezydent podkreśla rolę transportu śródlądowego i konieczność budowy alternatywnej trasy dostępu kolejowego do Gdyni. Wspomina również o konieczności modernizacji Trasy Kwiatkowskiego i budowy OPAT. W tekście pojawia się również zapowiedź Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk.

Portal RynekInfrastruktury.pl opublikował  wypowiedź Urszuli Kowalczyk  z Uniwersytetu Gdańskiego nt. konsekwencji rosyjskiego embarga dla polskiej gospodarki morskiej. Jak twierdzi kierowniczka Zakładu Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego, sankcje będą powodem strat polskiego sektora morskiego a w wojnach gospodarczych nie ma zwycięzców.

We wtorek, portal Trojmiasto.pl informuje, że w tym tygodniu radni przyjmą plan zagospodarowania dla rejonu ulic Waszyngtona i Węglowej określający m.in. przebieg planowanych dróg. Na najbliższej sesji Rady Miasta dokument zostanie przyjęty. Ma określać konkretne warunki zabudowy oraz zabezpieczyć teren pod projektowaną drogę nazwaną roboczo Nową Węglową. Trasa połączy dwiema jezdniami – każda po dwa pasy – ul. Jerzego Waszyngtona  z ul. Janka Wiśniewskiego. Ma to przyspieszyć rozwój północnej części gdyńskiego śródmieścia, oraz przesunąć z centrum ruch tranzytowy, zmierzający do i z portu oraz stoczni.

Portal WNP.pl poinformował o spadku cen frachtu oceanicznego. Zmiana cen na liniach Azja-Europa o prawie 150$ zaskoczyła analityków i przypisywana jest mniejszemu popytowi w Europie.

Ten sam portal zamieścił również informację o planach zespołu portowego Szczecin-Świnoujście na podwojenie przeładunków towarów w skali roku, z 23 mln ton do 42. Oba porty mają zachować swój uniwersalny charakter przeładunku dzięki modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5m i toru podejściowego do portu w Świnoujściu – do 14,5 i 17 m głębokości. Planowane jest również wykorzystanie na cele gospodarcze niewykorzystywanych dotąd terenów. Ponadto spółka chce dalej integrować zespół portowy w morsko-lądowym korytarzu transportowym północ-południe co uzależnione jednak będzie od podmiotów zewnętrznych: Urzędu Morskiego (pogłębienia toru wodnego), Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (modernizacja drogi ekspresowej S3), PKP Polskie Linie Kolejowe (modernizacja magistrali kolejowych CE59 i E59) oraz gminy Szczecin i Świnoujście (poprawa stanu dróg dojazdowych do obu portów).

W środę portal NaszeMiasto.pl poinformował o zakończeniu sporu pomiędzy Mostostalem Warszawa – wykonawcą magazynu śruty zbożowej w Porcie Gdynia a firmą IKC Budownictwo, jednym z podwykonawców przy tej inwestycji. Spór dotyczył wypłaty zaległych wynagrodzeń, które Mostostal Warszawa wstrzymał na poczet pokrycia strat innego podwykonawcy. Główny inwestor, którym jest ZMPG ostatecznie zadecydował o wypłacie pieniędzy firmie IKC Budownictwo.

W czwartek portal RynekInfrastruktury.pl publikuje rozmowę z przewodniczącym RIP, Krzysztofem Szymborskim. Rozmowa dot. możliwości dalszych fuzji na rynku przewozów kontenerowych.

Ukazał się również nowy numer magazynu Namiary na Morze i Handel, w którym zawarto podsumowanie sierpnia w polskich portach – autorzy zwrócili uwagę na znakomite wyniki gdyńskich terminali kontenerowych a zwłaszcza BCT, gdzie wzrost przeładunków wyrażony w liczbach bezwzględnych był większy niż we wszystkich pozostałych terminalach ujętych razem.

Portal Polityka Insight opisali wyzwania przed jakimi stanie nowa minister infrastruktury. Wśród najważniejszych zadań opisano przyjęcie Krajowego Programu Kolejowego do 2023r., który zaplanuje inwestycje na sumę 58,7 mld zł.

W piątek, agencja informacyjna Newseria, a za nią liczne portale internetowe, zamieściła wypowiedź Krzysztofa Gromadowskiego z ZMPG S.A. dot. planów rozwoju Portu Gdynia, ze szczególnym uwzględnieniem terminala promowego.

Portal WNP.pl zamieścił zaś informację o powstaniu kolejnego aliansu żeglugowego. Tym razem porozumienie podpisały Hamburg Sud ora UASC.


 

piątek, 03 październik 2014 15:34

Tygodniowy przegląd mediów 3.10.2014

W poniedziałek portal GospodarkaMorska.pl  donosił o ostatniej w tym sezonie wizycie wycieczkowca w Gdyni. “Seven Seas Voyager”, który zawinął do naszego portu 27 września, był 52 statkiem wycieczkowym w Gdyni w tym roku. Największym wśród nich był “Celebrity Eclipse”, mierzący 317m.

We wtorek portale WNP.pl i PortalMorski.pl informowały o najniższych w tym roku stawkach za fracht morski. Średnia stawka wg Shanghai Containerized Freight Index spadła do 935,81 USD za TEU. Stawki na liniach Azja-Europa Północna wynoszą 822 USD/TEU.

Portal PolitykaInsight poinformował o wizycie sekretarz ds. handlu USA, p. Penny Pritzker. Wizyta dot. głównie negocjacji umowy TTIP, jednak jak zapowiadał min. Piechociński, jednym z punktów debaty miało być złagodzenie procedur fitosanitarnych przy wwozie polskich warzyw i owoców do USA.

W środę tematem, który zelektryzował media, było expose premier Ewy Kopacz. Premier  zapowiedziała m.in. zwiększanie przepustowości polskich portów i poprawę ich dostępności od strony lądu. Do 2015 roku Polska ma na to wydać 1 mld złotych, a do końca 2020 ponad 11 mld złotych.

Media poświęciły również sporo miejsca sprawie linii 201. Magazyn TSL Biznes zamieścił w nowym numerze rozmowę z Bogusławem Kowalskim z TOR nt. raportu o dostępności Portu Gdynia transportem kolejowym, który TOR przygotował na . Główną tezą tekstu jest konieczność szybkiej modernizacji i rewitalizacji linii 201 na całej jej długości, tak aby uniknąć zatoru. Temat linii 201 pojawia się również w tekście  red. Grunnert w Polskiej Gazecie Transportowej. Autorka opisuje obecny stan infrastruktury kolejowej na terminalach kontenerowych oraz wskazuje na konieczność zapewnienia alternatywnej trasy dostepowej do Gdyni poprzez rewitalizacji linii 201 – co potwierdzają wypowiedzi przedstawicieli zarówno spółek gdyńskich jak i np. Marcina Kamoli z DCT.

W czwartek Dziennik Bałtycki poinformował o nowej umowie podpisanej pomiędzy Balticon S.A. a producentem agregatów chłodniczych Thermo King. Wedle umowy, Balticon przez najbliższe trzy lata będzie oficjalnym dealerem i serwisantem wszystkich kontenerów z agregatami Thermo King.

Portal Niezalezna.pl zamieściła tekst o  rosyjskich planach budowy portu morskiego w Obwodzie Kaliningradzkim.  Ma on przede wszystkim służyć obsłudze wielkich wycieczkowców, dziś zawijających do Gdyni czy Kłajpedy.

W piątek  Dziennik Gazeta Prawna publikuje artykuł red. Majszyka nt. rozwoju przewozów kontenerowych w Polsce w związku z rozwojem DCT. W tekście wspomniano o tendencji do łączenia się armatorów w sojusze, cytując przy tym wypowiedź prezesa Szymborskiego  dla portalu RynekInfrastruktury.pl dotyczącą możliwych konsekwencji powstania sojuszu 2M dla Gdyni. Pojawia się również wypowiedź prof. Rydzykowskiego z UG, który podkreśla, że pomimo lokalnej konkurencji, globalnie porty w Gdyni i Gdańsku powinny być postrzegane jako współpracujący ze sobą zespół.

Portal WNP.pl opisuje przyjęty w minionym tygodniu Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020r. Autor zauwaza m.in. że zawarto w nim, niezgodny z wytycznymi unijnymi, podział środków pomiędzy budownictwo drogowe a inwestycje kolejowe.


 

poniedziałek, 20 październik 2014 15:28

Spotkanie z przedstawicielami służb kontrolnych w Warszawie

W przyszłym tygodniu odbędzie się w Warszawie ważne wydarzenie dla wszystkich przedsiębiorstw zajmujących się importem i obsługą importowanych  towarów żywnościowych, pasz i temu podobnych, podlegających granicznej kontroli służb w portach polskich. Głównym animatorem przedsięwzięcia jest pan Tomasz Kubicki z Sea Logistics, członek naszej Rady. Poniżej zamieszamy jego zaproszenie i apel o uczestnictwo w tym  spotkaniu, a ja  z pełnym przekonaniem najmocniej namawiam zainteresownych do wzięcia w nim udziału.

Krzysztof Szymborski

 Szanowni Panstwo,

Otrzymałem dzisiaj potwierdzenie od Dyrektora Departamentu Ceł, P. Tomasza Michalaka, iż spotkanie z władzami wszystkich Głównych Inspektoratów, Służby Celnej, ministerstw za te służby odpowiedzialnych oraz polskich producentów, eksporterów, importerów, związków branżowych spożywczych te firmy zrzeszających, jak również polskich portów, terminali kontenerowych oraz firm z branży TSL odbędzie się 29 października 2014 r. o godz. 10:00 w Wyższej Szkole Cła i Logistyki (inaczej: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej) w Warszawie, ul. Jagiellońska 82.

Rejestracja uczestnikow rozpocznie się 29/10/2014 o godz. 9:30, natomiast do 23/10/2014 proszę uprzejmie o przeslanie Panstwa formularzy zgloszeniowych do organizatora – wszystkie szczegoly + druki formularzy znajda Panstwo na stronie Sluzby Celnej

Celem spotkania jest m.in.:

*   przedstawienie przez polskie inspekcje i nadzorujace je ministerstwa informacji nt wzajemnej wspolpracy oraz już dokonanych zmian i uproszczen odpraw granicznych;

*   przedstawienie przez przedsiębiorców/porty/firmy TSL zarówno uwag, jak i pomysłów na usprawnienie funkcjonowania polskich inspekcji granicznych oraz uproszczenie procedur odpraw granicznych;

*   doprowadzenie do możliwie jak najszybszego wdrożenia systemowych zmian w funkcjonowaniu i współpracy polskich inspekcji z przedsiębiorcami;

*   uzyskanie w trakcie spotkania konkretnych odpowiedzi od polskich inspekcji i nadzorujących je ministerstw nt. zakresu oraz terminu wdrożenia poszczególnych zmian i uproszczę, o których rozmawialiśmy w trakcie prac „Międzyresortowej Komisji ds. Uproszczeń Odpraw Granicznych” w okresie styczeń-lipiec 2014 (lista tematów znajduje się w załączniku) i innych kwestii, które w trakcie tego spotkania na pewno się pojawia.

Celem tych działań jest m.in. co najmniej wyrównanie atrakcyjnosci polskich portów morskich dla klientów, w zakresie prostszych procedur odpraw granicznych, przyjaznego podejscia inspekcji, ograniczenia zbędnej biurokracji, wykorzystania nowoczesnych technik IT (Port Community System, dostępny także dla inspekcji),  skrócenia czasu pobytu towarów w portach z uwagi na odprawy graniczne i redukcji kosztów z tym związanych, odroczenia płatności podatku VAT w imporcie, tak jak firmy maja to od wielu lat zapewnione w portach zachodnioeuropejskich jak Hamburg, Antwerpia czy Rotterdam.

Jest to bezprecedensowe spotkanie z udziałem tak szerokiej grupy firm i instytucji, które mogą faktycznie zadecydować o wprowadzeniu wielu zmian i uproszczeń. Obawiam się, ze drugi raz już nie uda się zebrać tych wszystkich osób w jednym miejscu, stad Państwa obecność i aktywny odział w dyskusji jest niezwykle ważny, abyśmy maksymalnie wykorzystali te wyjątkowa okazje.

Tomasz Kubicki
Prezes Zarządu
SEA-LOGISTICS Sp. z o.o.


piątek, 17 październik 2014 15:12

Tygodniowy przegląd mediów 17.10.2014

W poniedziałek ukazał się nowy numer magazynu Namiary na Morze i Handel. Znajdziemy w nim m.in zapowiedź spotkania dot. planowanych uproszczeń w odprawach celnych, rozmowę z Krzysztofem Dylem, prezesem UTK dot. wniosków płynących z raportów RIP i UTK oraz rozmowa z Krystyną Szambelańczyk z ZMPG  nt. korzyści, jakie obecność portu przynosi Gdyni.

Portal RynekInfrastruktury.pl zamieścił wypowiedź Andrzeja Pawłowskiego, członka zarządu PKP PLK, która padła w trakcie Kongresu Kolejowego w Łodzi. Pan Pawłowski zapowiedział m.in. modernizację linii dostępowych do wszystkich polskich portów morskich, w tym linii 201.

Portale internetowe, w tym PortalMorski.pl i GospodarkaMorska.pl, relacjonowały Międzynarodowe Forum Gospodarcze w Gdyni oraz spotkanie “Wspólna Kaczka 2014”. W  trakcie spotkania nagrody Krajowej Izby Gospodarki Morskiej. “Bursztynową Kaczką” uhonorowano Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną, wyróżnienia “Bursztynowego Jajka” trafiły zaś do Stoczni Remontowa oraz członków RIP – Euroafrica oraz Loconi Intermodal. Serdecznie gratulujemy!

We wtorek PortalMorski.pl poinformował o przekazaniu na ręce Walerego Tankiewicza z ZMPG listu gratulacyjnego od  Wicepremiera Piechocińskiego dla ZMPG za wkład w rozwój transportu szynowego. Ten sam portal poinformował o doskonałych wynikach przeładunkowych gdyńskich terminali. Pierwsze trzy kwartały przyniosły ponad 10% wzrost przeładunków w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Portal WNP.pl zamieścił artykuł Piotra Stefaniaka nt. kosztów ponoszonych przez przewoźników kolejowych w związku z modernizacją torów i konieczności wdrożenia mechanizmów amortyzujących.
Ten sam portal poinformował o testach składów Pendolino.  W trakcie testów, w każdym z nich wykryto usterki.

W środę, liczne portale informowały o doskonałych wynikach Bałtyckiego Terminala Kontenerowego. Komentarz prezesa Szymborskiego trafił również na strony Pulsu Biznesu.

W czwartek, o doskonałych wynikach portów poinformował Dziennik Bałtycki.

Dziennik Gazeta Prawna donosił o złej sytuacji w transporcie PKP Cargo. Średnia prędkość składów tej firmy wynosi 22 km/h. Jest to spowodowane przede wszystkim rozległymi pracami remontowymi (ok. 1,5 tys. km linii kolejowych).

Magazyn Truck&Business Polska zamieścił artykuł Marka Rózckiego nt. przepisów dot. dopuszczalnego nacisku na oś dla pojazdów poruszających się po polskich drogach. W tekście wspomniano o ograniczeniu nośności na trasach prowadzących do Portu Gdynia.

Portal Forsal.pl publikuje wypowiedź Jacka Neski z PKP Cargo, dot. zbyt niskiej prędkości handlowej polskich składów towarowych.


 

piątek, 24 październik 2014 15:09

Tygodniowy przegląd mediów 24.X.2014

W poniedziałek, portal Biztok.pl odniósł się do konsekwencji wprowadzenia pociągów Pendolino, cytując wypowiedzi Krzysztofa Szymborskiego, przewodniczacego RIP i dr Jerzego Lewandowskiego, sekretarza Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, które padły 8 października, w trakcie audycji Ekonomia,Kapitał,Gospodarka w radiu TOK FM.

Portal GospodarkaMorska.pl natomiast opublikował materiał nt. znakomitych wyników polskich portów w pierwszych trzech kwartałach 2014.

Z kolei portal RynekInfrastruktury.pl poinformował o przyjęciu przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA nowej strategii rozwoju portu do 2027r.  Dokument zakłada prowadzenie inwestycji mających utrzymać i zwiększyć rolę Gdyni jako ważnego węzła sieci TEN-T oraz przygotowanie portu do przyjmowania statków oceanicznych.

We wtorek ukazał się nowy numer Polskiej Gazety Transportowej. Znajdziemy w nim m.in. informację o znakomitych wynikach grupy ICTSI – właściciel gdyńskiego BCT zarobił w pierwszym półroczu 2014 o ponad 100 mln $ więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Poza tym red. Grunnert, w tekście “Trójmiejska SKM nie stoi w miejscu” analizuje konsekwencje rozwoju pasażerskich przewozów aglomeracyjnych po trójmiejskich torach dla portów, wskazując na konieczność zwiększenia przepustowości szlaków kolejowych w regionie.

Portal WNP.pl poinformował z kolei o zmianach stawek za fracht morski. W minionym tygodniu wzrastały stawki za fracht na liniach Azja – Zachodnie Wybrzeże USA, spadki zaś na trasach do Europy.

W środę, na stronach Gazety Wyborczej znalazł się artykuł Artura Kiełbasińskiego nt. rozwoju polskich portów morskich.  Wśród przytoczonych wypowiedzi, w tekście znalazły się słowa Krzysztofa Szymborskiego z RIP oraz Janusza Jarosińskiego z ZMPG.

Na liście potrzeb jest wiele lokalnych przedsię-wzięć, tworzących całą, kompletną sieć infrastruktury. Przykładem jest rewitalizacja północnego odcinka linii przedwojennej magistrali węglowej, łączącej Gdynię ze Śląskiem, dzisiaj nazywanej linią kolejową nr 201. Ten szlak jest modernizowany w południowej i centralnej części Polski, gdzie ma także duże znaczenie lokalne, ale jest raczej pomijany w swojej części północnej. A cała linia bez tutejszego odcinka nie będzie spełniała swojego zadania: obsługi ładunków przypływających do portu w Gdyni i stąd eksportowanych. Co więcej, Gdynia bez “201” będzie miała olbrzymie kłopoty w wywozie towarów, wpływając bezpośrednio na dalsze ograniczanie możliwości przewozów do portu w Gdańsku – mówi prezes Szymborski w rozmowie z “Wyborczą”. – Wszystko za sprawą tzw. trójmiejskiego węzła kolejowego, który zbiera potoki ładunkowe z obu portów, przy tym na tych samych torach ma przewieźć cały ruch pasażerski lokalny i dalekobieżny (m.in. Pendolino).

Portal PolitykaInsight z kolei poinformował o przedstawieniu przez wiceministra Gospodarki Mariusza Haładyja  posłom Podkomisji ds. innowacyjnej gospodarki projektu czwartej ustawy deregulacyjnej, w której zawarto zapisy dot. 24-godzinnych odpraw.

W czwartek portal Rynek-Kolejowy.pl opublikował rozmowę z Krzysztofem Szymborskim dot. niskiej konkurencyjności transportu kolejowego. Przewodniczący RIP jako największe bolączki wskazywał niską prędkość handlową składów i zbyt rzadką sieć terminali śródlądowych.


 

piątek, 31 październik 2014 15:06

Tygodniowy przegląd mediów 31.X.2014

W poniedziałek portal WNP.pl poinformował o zmianach stawek za przewozy kontenerowe. Zmalały one na ośmiu głównych kierunkach, w tym na linii Azja-Europa Północna (do wartości 607$/TEU), wzrosły zaś na pięciu.

We wtorek portale internetowe relacjonowały Dni Morza, które odbyły się w Pradze, 23 października b.r. Port w Gdyni był reprezentowany przez prezesa Janusza Jarosińskiego oraz dyrektora ds. marketingu i rozwoju portu pana Jana Lewko. Jako jedyny reprezentujący podmioty działające na terenie portu w Gdyni w spotkaniu uczestniczył również dyrektor handlowy BCT – Bałtyckiego Terminala Kontenerowego pan Andrzej Kujoth.

Ukazał się również nowy numer Namiarów na Morze i Handel. W środku znajdziemy m.in. artykuł o zanotowaniu we wrześniu pierwszy raz od czasów kryzysu z lat 2008/2009 spadku łącznej liczby przeładunków w portowych terminalach kontenerowych (licząc r/r). Autor artykułu upatruje przyczyn tego zjawiska w słabszych obrotach w BCT oraz DCT. Ponadto gazeta zamieściła fotorelację ze spotkania „Wspólna Kaczka 2014”, relację z Międzynarodowego Formu Gospodarczego w Gdyni, której część poświęcona była konferencji dot. gospodarki morskiej, w tym wystąpieniu przewodniczącego RIP p. Krzysztofa Szymborskiego  oraz notkę podsumowującą liczbę przeładowanych TEU w BCT podczas pierwszych trzech kwartałów 2014 roku.

W czwartek Gazeta Wyborcza na swoim portalu informowała  o postępach w budowie linii PKM. Do września 2015 ma zakończyć się remont linii 201 na odcinku do Kościerzyny. Wśród problemów to rozwiązania, cytowana w tekście Ewa Symonowicz-Ginter z PKP PLK wymienia taki sposób budowy peronów, które umozliwią zarówno obsługę ruchu pasażerskiego jak i przejazd składów towarowych jadących do i z Portu Gdynia.

Portal WNP.pl donosił, że coraz realniejsze staje się wprowadzenie do użytku kontenerowców o pojemności 24 tys. TEU – twierdzi tak David Tozer z Lloyd`s Register. W tekście wskazano jednak na istotne ograniczenia w rozwoju pojemności statków kontenerowych – problem z zapełnieniem statku czy konieczność zapewnienia odpowiedniej infrastruktury terminalowej.

W piątek zaś liczne portale internetowe publikowały depeszę PAP dot. wypowiedzi Min. Skarbu Państwa na panelu „Polska otwiera się na morze”, który odbył się w czwartek na Politechnice Gdańskiej. Minister Karpiński zapowiedział inwestycje rzędu 600-700 mln zł w „najbliższej perspektywie”. Jako przykład pokazał przemysł stoczniowy, w którym zatrudnienie wzrosło o 1/3 w ciągu 5 lat. Wspomniał również m.in. o rozbudowie DCT i modernizacji nabrzeży w Gdyni, jako inwestycjach prywatnych firm i spółek strategicznych skarbu państwa.


 

Szanowni Państwo,

Zarząd Rady Interesantów Portu Gdynia IX kadencji, zgodnie z § 15 ust. 4 i 5 Statutu RIP, zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Rady Interesantów Portu Gdynia, które odbędzie się w dniu 27 listopada 204, godz. 13:00 I termin, godz. 13:15 II termin, w sali na I p. Zarządu Morskiego Portu Gdynia przy ul. Rotterdamskiej 9 w Gdyni, z następującym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Rady za okres od listopada 2013 do października 2014.
  6. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady z działalności finansowej RIP Gdynia za rok 2013.
  7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz propozycji pokrycia straty za rok bilansowy 2013.
  8. Dyskusja.
  9. Sprawy różne
  10. Zakończenie zebrania.

Prosimy o obecność formalnie umocowanych reprezentantów.

Reprezentanci powinni legitymować się dokumentem, z którego wynika prawo do reprezentowania osoby prawnej na posiedzeniu RIP (KRS lub pełnomocnictwo+KRS)


 

piątek, 07 listopad 2014 14:51

Tygodniowy przegląd mediów 7.11.2014

W poniedziałek portal WNP.pl zastanawiał się nad ekonomicznymi korzyściami wprowadzenia na polskie tory pociągów o nacisku do 30 ton/oś, co miałoby zwiększyć potencjał polskich przewozów kolejowych. Ten sam portal informował również  za PAP o planowanym przez PKP Intercity odbiorze składów Pendolino. Do połowy listopada spółka ma zakończyć procedury odbioru 17 składów, co sprawi, że już 14 grudnia pociągi wyruszą w trasy.

Również z portalu WNP.pl dowiadujemy się o wzroście cen stawek przewozów towarowych. Wzrost najlepiej jest widoczny na liniach Daleki Wschód – Morze Północne i Bałtyk – wyniósł aż 88%.

Magazyn Logistyka zamieścił tekst Małgorzaty Kirchner z ILiM dot. platformy LogiCon, w którym opisano wdrożenie systemu w BCT. Autorka zaznacza również, że brak PCS w polskich portach znacząco wpływa na ich konkurencyjność.

We wtorek ukazało się nowe wydanie Polskiej Gazety Transportowej a w nim m.in. tekst Mikołaja Marszyckiego nt. doskonałych wyników polskich terminali kontenerowych. Autor zwraca uwagę na doskonałe wyniki Portu Gdynia a zwłaszcza BCT, który zanotował 23% wzrost przeładunków. W tekście opisano również największe projekty inwestycyjne prowadzone w terminalach.

Gazeta Wyborcza informowała o planach powstania terminalu intermodalnego w Karsznicach k. Zduńskiej Woli. Jak pisze autor, w prace zaangażowały się również władze gdyńskiego portu, które widzą w nim hub zbierający towary z obszaru centralnej polski. W tekście pojawia się wypowiedź Walerego Tankiewicza, dot. problemów z przepustowością torów w rejonie Trójmiasta. Autor podkreśla również, że gdyński port jest najszybciej rozwijającym się na Bałtyku.

Ja poinformował portal GospodarkaMorska.pl, Polski Holding Nieruchomości, właściciel Dalmoru, podpisał umowę na realizację pierwszych inwestycji w rejonie Mola Rybackiego.  Pierwsi mieszkańcy Śródmieścia Morskiego, bo tak nazwano inwestycję, wprowadzą się w 2017 roku, a rok wcześniej w basenie Prezydenta zacznie działać nowa marina na około 120 jachtów.

W środę portal GospodarkaMorska.pl zamieścił wywiad z prezesem BCT i przewodniczacym RIP, Krzysztofem Szymborskim. Rozmowa dotyczyła projektów infrastrukturalnych poprawiających dostęp do Portu Gdynia, uproszczeniom procedur kontrolnych czy konsekwencjom wprowadzenia Dyrektywy Siarkowej.

Liczne portale informowały również o ubiegłotygodniowym wystąpieniu dr Tomasza Kubickiego, prezesa firmy Sea Logistics na konferencji “Słuzba Celna w służbie biznesu”, w którym podkreślał jak duże straty ponosi polska gospodarka przez nazbyt surowe i opieszałe kontrole graniczne.

PortalMorski.pl poinformował o transporcie dwóch nowych suwnic, które niedługo przypłyną do BCT.

Portal GospodarkaMorska.pl zamieścił informację o podpisaniu przez Vistal Gdynia kontraktu z GDDKiA na budowę 177-metrowego mostu na Nogacie w Malborku.

W czwartek portal RynekInfrastruktury.pl zamieścił artykuł nt. kontrowersji związanych z unijnym projektem pakietu portowego. W pierwszej wersji tekstu autor błędnie odniósł słowa prezesa Szymborskiego do projektu pakietu portowego wchodzącego w skład IV Pakietu Deregulacyjnego, forsowanego przez Ministerstwo Gospodarki. Błąd szybko poprawiono, jednak oryginalny tekst został powielony przez niektóre portale.

Portal GospodarkaMorska.pl relacjonuje wystąpienie min. Doroty Pyć na 18. Międzynarodowej Konferencji Transportu w Ostrawie. W swoim wystąpieniu, wiceminister D. Pyć podkreśliła rolę korytarza BA w rozwoju gospodarczym Polski i regionów położonych wzdłuż trasy jego przebiegu. – Polska, Republika Czeska i Słowacja tworzą dziś wspólne partnerstwo na rzecz korytarza transportowego „Bałtyk–Adriatyk” – mówiła podsekretarz stanu.

W piątek Gazeta Wyborcza opublikowała tekst red. Kiełbasińskiego nt. konsekwencji wprowadzenia dyrektywy siarkowej. W tekście zawarto wypowiedź m.in. prezesa Szymborskiego dot. możliwej kompensacji negatywnych konsekwencji przez spadek cen paliw.

Portal Wnp.pl informował o podpisaniu przez prezydenta nowelizacji Ustawy o Autostradach Płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym. Jednym z podstawowych zapisów noweli jest podniesienie opłaty paliwowej i skierowanie uzyskanych w ten sposób środków do Funduszu Kolejowego. Jednocześnie, obniżona zostanie akcyza na paliwa, co spowoduje, że ceny na stacjach benzynowych pozostaną bez zmian.