Rada Interesantów Portu Gdynia powołana została z dniem 01 sierpnia 1997 roku na mocy art.12 Ustawy z dnia 20.12.1996 roku o portach i przystaniach morskich, która miała wprowadzić w polskich portach morskich, w tym w Gdyni, nowy porządek prawny, organizacyjny i własnościowy.

Podstawowe obszary
działalności Rady to:
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów i konfliktów pomiędzy podmiotami gospodarczymi, biorącymi udział w obrocie portowym, będącymi lub nie członkami RIP Gdynia
  • reprezentowanie interesów członków RIP Gdynia w kontaktach z instytucjami i administracją państwową
  • reprezentowanie interesów członków RIP Gdynia w kontaktach z Zarządem i Radą Nadzorczą Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Aktualności

Członkowie

Kontakt

Adres

ul. Wolności 18a
81-327 GDYNIA

Telefon

58 660 84 00

E-mail

zarzad@rip.gdynia.pl
biuro@rip.gdynia.pl