• 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
czwartek, 31 marzec 2016 21:03

Aktualizacja raportu ZDG TOR

Written by

Zespół doradców Gospodarczych TOR wspólnie z Radą Interesantów Portu Gdynia przygotował aktualizację raportu pt. “Dostępność transportem kolejowym do Portu Gdynia – diagnoza problemów i rekomendacje odnośnie zagwarantowania odpowiedniej przepustowości tego połączenia”. 

Dodatkowo, przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia, pan Krzysztof Szymborski, przygotował krótki opis wymaganych inwestycji na linii 201.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z oboma dokumentami.

-Linia 201_26032015

-2015 03 23 ZDGTOR_

-Gdynia_przepustowosc_aktualizacja_21.03.2015_v1


 

wtorek, 01 grudzień 2015 13:38

Zarząd RIP wybrany na nową kadencję

Written by

27 listopada Rada Interesantów Portu Gdynia wybrała nowy Zarząd na kolejną dwuletnią kadencję.

Do składu nowego Zarządu po raz pierwszy weszła Lidia Dziewierska, Prezes Zarządu Loconi Intermodal oraz Michał Wykowski, dyrektor biura Unifeeder na Polskę i republiki bałtyckie. Po raz kolejny w Zarządzie znaleźli się Sławomir Kalicki, Prezes Zarządu Inter Marine oraz Krzysztof Szymborski, Prezes Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego, który ponownie został wybrany Przewodniczącym Zarządu RIP.

Na Walnym Zgromadzeniu ustalono także główne kierunki prac Rady na następne lata. Wśród priorytetowych zadań dla Rady znalazły się m.in. intensyfikacja działań w sprawie pogłębienia portu Gdynia oraz wybudowanie nowej obrotnicy dla statków, a także dostęp drogowy („Droga Czerwona”) i kolejowy (linia 201) do portu. Rada Interesantów Portu Gdynia chce również nawiązać ścisłą współpracę z nowoutworzonym Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, oraz współpracować z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji przy tworzeniu Port Community System.

Krzysztof Szymborski, prezes Zarządu RIP, wyraził nadzieję na partnerską współpracę z nowymi władzami: Chcemy nadal reprezentować środowisko przedsiębiorców pracujących w gdyńskim porcie w kontaktach z Rządem, zwłaszcza z nowym Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, podobnie jak to miało miejsce w poprzednich 2 latach. Będziemy promować w Warszawie gospodarkę morską i nasz port, a także monitorować i wspierać transportowe inwestycje infrastrukturalne, niezbędne dla dalszego rozwoju branży i regionu.


 

środa, 18 listopad 2015 20:20

Zwyczajne Walne Zebranie Członków RIP

Written by

Szanowni Państwo,

zarząd Rady Interesantów Portu Gdynia IX Kadencji, zgodnie z par.  15 ust. 4 i 5 Statutu RIP Gdynia, zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Rady Interesantów Portu Gdynia, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2015 o godz. 13:00 (I termin) lub 13:15 (II termin) w sali F/H Budynku III w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym przy Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni.

Porządek posiedzenia obejmie:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Rady za okres od listopada 2014 do października 2015.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności finansowej RIP Gdynia za rok 2014.
 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz propozycji przeznaczenia zysku za rok bilansowy 2014.
 8. Udzielenie absolutorium ustępującym władzom Rady Interesantów Portu Gdynia.
 9. Wybór Przewodniczącego Rady X kadencji.
 10. Wybór Członków Zarządu Rady X kadencji.
 11. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej X Kadencji
 12. Wystąpienie Przewodniczącego RIP Gdynia X Kadencji.
 13. Dyskusja.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie zebrania.

Prosimy o obecność formalnie umocowanych reprezentantów.


 

poniedziałek, 09 listopad 2015 20:38

Stworzenie specjalizacji morskiej to dobra decyzja

Written by

Rada Interesantów Portu Gdynia zdecydowanie popiera decyzję Ministerstwa Gospodarki o włączeniu gospodarki i technologii morskich do systemu Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Zdaniem Rady pozwoli to na skuteczne wsparcie wielu innowacyjnych projektów oraz na wzmocnienie i rozwój polskiej gospodarki morskiej.

Krajowe Inteligentne Specjalizacje to wyznaczone przez Ministerstwo Gospodarki branże, których rozwój ma zapewnić tworzenie innowacyjnych rozwiązań, zwiększanie wartości dodanej polskiej gospodarki oraz podnoszenie jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

Projekty wpisujące się w zakres tematyczny KIS będą miały zwiększone szanse na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Decyzją Ministerstwa Gospodarki z 28 października b.r., do już istniejących specjalizacji dołączyła gospodarka morska. Zakres nowej specjalizacji podzielono na trzy główne działy – projektowanie, budowa i konwersja jednostek pływających, projektowanie, budowa i przebudowa konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz procesy i urządzenia wykorzystywane na potrzeby logistyki opartej o transport morski i śródlądowy.

W ich ramach nacisk położono m.in. na wdrażanie nowych rozwiązań IT, ICT, automatykę i rozwój technologii bezzałogowych oraz zwiększanie sprawności i efektywności energetycznej.

„Włączenie gospodarki morskiej do Krajowych Inteligentnych Specjalizacji to dobry krok, którego pozytywne skutki odczuwalne będą nie tylko w firmach sektora morskiego” – powiedział Krzysztof Szymborski, przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia. – „Rozwój innowacyjnych technologii w logistyce może pozytywnie wpłynąć nie tylko na kondycję branży, ale i na konkurencyjność całego polskiego handlu zagranicznego, dzięki możliwości zmniejszenia czasu i kosztów dostaw”.


 

czwartek, 29 październik 2015 20:41

FGM w Gdyni: Panel portowy pod znakiem przedłużenia koncesji

Written by

Już po raz piętnasty, w piątek 9 października odbyło się forum gospodarcze w Gdyni. W tym roku impreza zorganizowana została w odświeżonej formule, jako „Forum Gospodarki Morskiej” i w całości poświęcono ją zagadnieniom związanym z rozwojem portów, żeglugi i przemysłu stoczniowego.

Wśród gości zaproszonych do udziału w Forum, znaleźli się m.in. dr. hab. Dorota Pyć, prof. UG, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni czy prof. dr. hab. Włodzimierz Rydzykowski z Uniwersytetu Gdańskiego.

Panel „Porty Morskie”, którego liderem i moderatorem był przewodniczący Rady Interesantów Portu w Gdyni Krzysztof Szymborski, poświęcony był takim zagadnieniom jak znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego w rozwoju i inwestycjach prowadzonych w polskich portach, roli inwestorów zewnętrznych i barierach prawnych przed jakimi stają portowcy.

Na te ostatnie uwagę zwracał zwłaszcza Hans Ole Madsen, senior vice president grupy ICTSI – międzynarodowego operatora terminali kontenerowych, właściciela gdyńskiego BCT. Jak podkreślił on, prywatni inwestorzy muszą planować inwestycje w dłuższej perspektywie, czemu nie sprzyjają obecnie obowiązujące w Polsce przepisy uniemożliwiają praktycznie przyznanie pozwolenia na więcej niż 20 lat a to zbyt mało by prowadzić inwestycje na poziomie wymaganym przez dzisiejszy rynek.

Jako kontrprzykład pokazał Hiszpanię, która zdecydowała się na przedłużenie portowych koncesji nawet do 50 lat. Władze w Madrycie liczą, że przyniesie to inwestycje infrastrukturalne o wartości ok. 1,6 mld Euro. Podobny entuzjazm prezentowała również Sofie Monteyen, dyrektor finansowy Portu w Gandawie, gdzie średnia długość umowy to 30 lat a już 10 lat przed jej końcem można rozpocząć procedurę przedłużenia dzierżawy.

Rację przedstawicielowi ICTSI przyznała pani Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni, odpowiedzialna za sprawy gospodarcze. Jak podkreśliła, miasto zdaje sobie sprawę z problemu, ale nie jest wstanie same mu zapobiec. Pani prezydent zadeklarowała jednak, że władze miasta zdecydowane są działać na rzecz zmiany przepisów i nie zamierza odwracać się od portu, mimo że ma w nim jedynie niewielki procent udziałów.

Dlatego właśnie batalia o to, by zwiększyć długość przyznawanych koncesji, jest konieczna. Gospodarka morska pełni niebagatelną rolę dla całej gospodarki krajowej, mimo iż czasem jest niedoceniana – mówił w podsumowaniu Krzysztof Szymborski.

Wtórował mu Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, który podkreślał konieczność wzmocnienia wizerunku regionu i branży. Ich dobra kondycja wzbudza podziw Gdynian,
ale ich siła i znaczenie dla całej krajowej gospodarki nie zawsze są należycie rozumiane przez mieszkańców głębi kraju.


 

niedziela, 04 październik 2015 20:45

Życzenia dla Portowej Straży Pożarnej

Written by

Szanowni Państwo,

dziś, 4 września mija 85 lat istnienia Portowej Straży Pożarnej w Gdyni.

W imieniu swoim i wszystkich członków Rady Interesantów Portu Gdynia pragnę przekazać Państwu gratulację i życzenia wytrwałości w służbie. Współpracujemy ze strażakami każdego dnia, w trakcie np. przeładunków towarów niebezpiecznych i widzimy profesjonalizm, doskonałe wyszkolenie, wyposażenie i oddanie służbie prezentowane przez funkcjonariuszy PSP.

Służba ta pozwala nam na spokojną pracę i dalszy rozwój portu, za co jeszcze raz dziękujemy i życzymy kolejnych lat spokojnej służby

Krzysztof Szymborski
Przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia


 

wtorek, 07 lipiec 2015 20:49

Stanowisko RIP w sprawie współpracy marszałka woj. pomorskiego z portem w Hamburgu

Written by

Szanowni Państwo,

Marszałek Województwa Pomorskiego planuje udział w projekcie prowadzonym przez dział marketingu portu w Hamburgu, mający na celu rozwój żeglugi śródlądowej  w regionie południowego Bałtyku. W związku z tym wysłaliśmy dzisiaj do Urzędu naszą opinię.

Rada Interesantów Portu Gdynia jest bardzo zainteresowana rozwojem żeglugi śródlądowej, która wesprze transport z portów Gdynia i Gdańska w głąb kraju.

Jesteśmy przekonani, że po realizacji niezbędnych projektów transportowych lądowych, jak:

 • rewitalizacja linii kolejowej 201 z Gdyni do Maksymilianowa,
 • budowa OPAT,
 • budowa Drogi Czerwonej,

połączonych z modernizacją Estakady Kwiatkowskiego, na wiele lat będzie rozwiązany problem wąskich gardeł transportowych wokół portu w Gdyni.

Uzupełniający główne szlaki przewozowe portu transport wodny śródlądowy będzie atrakcyjną, tanią alternatywą dla niektórych ładunków, masowych czy skonteneryzowanych i bez wątpienia odpowie na zapotrzebowanie polskich załadowców. Ze względu na wielkie koszty przedsięwzięcia i długoletnią realizację, widzimy już dzisiaj  potrzebę rozpoczęcia konkretnych prac i jego dalekosiężne planowanie.

Projekt EMMA nie jest właściwym środkiem do realizacji tego celu. Wyraźnie widać, że projekt jest częścią szeroko zakrojonego przedsięwzięcia portu w Hamburgu, mającego na celu umocnienie pozycji portu nad południowym Bałtykiem w oparciu również o rozwiniętą sieć żeglugi śródlądowej. Projekt ten, realizując cząstkowe cele naszego regionu, jest kolejnym krokiem w konkurowaniu z przeładunkami w naszych portach, tj. w Gdyni i Gdańsku, Szczecinie i Świnoujściu.

Nasze przedsiębiorstwa, członkowie Rady Interesantów, mają wiele lat doświadczeń z pracy na naszym rynku organizacji wspierania biznesu Port of Hamburg. Nie jest to instytucja wspierająca nasze porty, lecz umacniająca na naszym rynku pozycję portu w Hamburgu. Jego rola w obsłudze polskiego handlu zagranicznego bezpośrednio przekłada się na kondycję naszych portów i ich zaplecze, w ten sposób wpływając na tworzone w portach i miastach portowych miejsca pracy.

Jesteśmy przekonani, że realizacja ważnego projektu budowy sieci transportu śródlądowego w Polsce powinna być realizowana lokalnie, być może najlepiej przez samorządy województw naszego regionu. W ten sposób możemy zapewnić sobie właściwy przebieg projektu, którego beneficjentami będą w pierwszym rzędzie nasze województwa i ich porty morskie. Rada Interesantów deklaruje ścisłą współpracę z wykorzystaniem doświadczeń gdyńskiego biznesu portowego.

Podsumowując, uważamy za niewłaściwe powierzenie tego cennego projektu portowi w Hamburgu.


 

czwartek, 11 czerwiec 2015 20:53

Unipil dołącza do Rady Interesantów Portu Gdynia

Written by

Bardzo cieszy nas dołączenie do Rady Interesantow Portu Gdynia przedsiębiorstwa UNIPIL, które gromadzi wysokiej klasy, doświadczonych pilotów naszego portu. Wzbogaca to Radę i daje nam nowe, zgoła inne spojrzenie na obsługę statków zawijających do Gdyni. Bogate doświadczenie Spółki będzie nieocenioną pomocą w pracach szykujących port do obsługi ULCC – wielkich statków kontenerowych i masowych, które jeszcze w tej dekadzie zaczną do nas wchodzić. Kapitanowie z UNIPILu dadzą nam pewność, że zawijać będą bezpiecznie i sprawnie.

Witamy!

Krzysztof Szymborski

Przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia


 

piątek, 27 marzec 2015 21:27

Posłowie Kom. Skarbu Państwa z wizytą w Gdyni

Written by

W środę, 25 marca posłowie Komisji Skarbu Państwa Sejmu RP, w towarzystwie Prezydenta Gdyni, pana Wojciecha Szczurka odbyli wizytę w porcie w Gdyni. W jej trakcie rozmawiano o wyzwaniach przed jakimi staje port i prowadzonych inwestycjach. Zaprezentowano również uaktualnioną wersję raportu poświęconego dostępowi do Portu Gdynia transportem kolejowym.

Do gdyńskiego portu przyjechała 11-osobowa delegacja Komisji Skarbu Państwa Sejmu RP z jej przewodniczącym, Tadeuszem Aziewiczem na czele. Celem wizyty było przede wszystkim zapoznanie się z kondycją i problemami przed jakimi staje Gdynia.

Na początku spotkania Janusz Jarosiński, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia, przedstawił historię portu i jego wyniki przeładunkowe. A te w ubiegłym roku były imponujące. Przeładowano prawie 19,5 mln ton towarów, prawie 850 tys. TEU. Dokończono również trwającą 10 lat prywatyzację spółek portowych. Proces ten, uznawany za duży sukces ZMPG, rozpoczęto w 2003 roku od sprzedaży Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego a zakończono w ubiegłym roku Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego przez firmę OT Logistics. Prezes Jarosiński podkreślił, ze środki pochodzące z prywatyzacji przeznaczone zostały na inwestycje w infrastrukturę portową czy np. przeprowadzone w 2011 r. pogłębienie kanałów portowych do 13,5 metra.

„Głębokość taka jeszcze kilka lat temu wydawała się wystarczająca. Dziś jednak armatorzy wprowadzają do eksploatacji znacznie większe jednostki o zanurzeniu 15,5 metra i długości 400 metrów” – mówił Krzysztof Szymborski, przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia. – „ Jeśli Gdynia ma utrzymać swoją pozycje w regionie i nadal stanowić okno na świat polskiego handlu, to należy sprawnie przeprowadzić dalsze pogłębienie kanałów portowych, u nas do 16 metrów. Terminale już inwestują w infrastrukturę, która pozwoli obsłużyć statki oceaniczne. Z myślą o nich powstają w porcie nowe nabrzeża. Jest oczywiste, by Zarząd Portu mógł przeprowadzić tak duża inwestycję, potrzebne będzie wsparcie władz w Warszawie”

Problemem jest bowiem nie tylko pozyskanie źródeł finansowania tak dużej inwestycji – chodzi o ponad 100 mln euro, ale również poprawienie przepisów dotyczących zagospodarowania wydobytego z dna kanałów portowych urobku. Wśród innych wyzwań inwestycyjnych, o których wspomniano na spotkaniu, jest budowa nowej obrotnicy dla statków, modernizacja Stacji Kolejowej Gdynia Port, Estakady Kwiatkowskiego, budowa OPAT i Drogi Czerwonej.

„Problemy występują zarówno na trasach kolejowych jak i drogowych. Trasa Kwiatkowskiego nie ma statusu drogi krajowej, stąd ma ograniczone dopuszczalne obciążenie, przy tym szybko zbliża się do remontu kapitalnego i wyłączenia z ruchu.. – tłumaczy Krzysztof Szymborski. –„ Podobne problemy mają operatorzy kolejowi. Jak pokazuje aktualizacja raportu ZDG TOR, przepustowość tras kolejowych w otoczeniu Trójmiasta jest, mimo inwestycji, nadal zbyt mała w stosunku do rosnących wciąż potrzeb portów w Gdyni
i Gdańsku.”

Raport Zespołu Doradców Gospodarczych TOR analizuje przepustowość torów prowadzących do trójmiejskich portów pod kątem rosnącego zapotrzebowania na towarowe przewozy kolejowe. Jednym z głównych wniosków płynących z raportu jest konieczność pilnej rewitalizacji linii kolejowej 201, łączącej Port Gdynia z Bydgoszczą. Budowa drugiego toru
i elektryfikacja, w szczególności na odcinkach od Rębiechowa do Kościerzyny i z Wierzchucina do Maksymilianowa zapewni alternatywną trasę dostępową do Portu Gdynia oraz pozwoli na odciążenie najbardziej zatłoczonego odcinka torów w Polsce, pomiędzy Pruszczem Gdańskim a Tczewem.

„Inwestycje związane z portem wymagają dużych nakładów finansowych, ale to pieniądze które zwracają się z nawiązką” – dodał Krzysztof Szymborski- „ Jako nowe miejsca pracy, tańsza od innych szlaków oferta dla dla polskiego handlu zagranicznego i jako bezpośrednie wpływy do budżetu państwa. Sama tylko Izba Celna w Gdyni zebrała 25 mld złotych w zeszłym roku”.

„Członkowie Komisji docenili jakość zarządzania gdyńskim portem, w tym dobrą prywatyzację spółek zależnych, które po przekształceniu funkcjonują efektywnie, bez napięć społecznych. Uznanie wzbudziła także skala inwestycji infrastrukturalnych istotnie wzmacniających konkurencyjność portu, zarówno zrealizowanych jak i planowanych w nieodległej przyszłości. Rozmawialiśmy też o wyzwaniach związanych z koniecznością rozbudowy sieci połączeń drogowych i kolejowych portu z resztą kraju, co umożliwi pełnie wykorzystanie nowych możliwości” – skomentował wizytację przewodniczący Komisji Skarbu Tadeusz Aziewicz


 

poniedziałek, 09 marzec 2015 21:31

Oferta szkoleń dla pracowników portowych w porcie w Antwerpii

Written by

Szanowni Państwo,

Rada Interesantów Portu Gdynia otrzymała informację o szkoleniach dla pracowników portowych prowadzonych przez APEC – Antwerp/Flanders Port Training Center, którą zamieszczamy poniżej. RIP nie uczestniczy w organizacji ww. szkoleń, dlatego tez zainteresowanych prosimy o kontakt bezpośrednio z APEC pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 0032 3 205 23 22.

APEC-Antwerp/Flanders Port Training Centre n.p.o helps you to raise the efficiency and productivity of your port workers NEW IN 2015: cooperation with OCHA, the port labour training centre

FOR WHO?

Public and private port operators in need of technical skill training for their operators and dock workers

WHAT DO WE OFFER?

Training offered in close cooperation with OCHA and the Port of Antwerp:

>  Operational skills:

•         Simulator (straddle carrier, mobile crane, container crane)
•         Cranes (vessel crane, mobile crane)
•         Mobile equipment (forklift, reachstacker, reachtruck, tugmaster, …)
•         Handling techniques (signalling loads, slinging loads, lashing & securing, …)

>  Port & Labour organisation

>  Safety, security & prevention

>  Leadership development & operations communication  Train the Trainer:

> operators can teach their port workers themselves afterwards  Crane  training on state-of-the-art simulators (mobile, gantry,  ship-to-shore, container, straddle)

>  35.000 m² of training facility at your disposal  Training available

> in English, Dutch and French

OUR EXPERTISE COMBINED

>  Short-term, practice-oriented, interactive courses  Instructors are

> port workers with at least 10 years of experience  Great emphasis on

> safety and security  Flexibility in training: content of program and

> lecture venue (in Antwerp and abroad)

MORE INFORMATION?

APEC-Antwerp/Flanders Port Training Center

Address: Hofstraat 17, 2000 ANTWERP

T: 0032 3 205 23 22

E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Contact: Mr. Paul Verkoyen, CEO
www.portofantwerp.com/apec