• 3
  • 4
  • 5
piątek, 12 wrzesień 2014 15:52

Tygodniowy przegląd mediów 12.09.2014

Written by

W poniedziałek portal MorzaiOceany.pl opublikował pierwszy z serii artykułów dot. konsekwencji wprowadzenia dyrektywy siarkowej.  Rozmówcami dziennikarzy portalu są  dr Maciej Ziółkowski z Politechniki Gdańskiej i Krzysztof Kołzan z PRS. Pierwsza część wywiadu dotyczy wpływu kosztów paliwa na cenę końcową oferowanych przez armatorów usług, część druga – możliwości technicznych dostosowania jednostek do nowych wymogów.

Portal EuroLogistics.pl zamieścił podsumowanie roku 2013 w branży transportowej wg. danych GUS. Do polskich portów morskich w 2013 r. zawinęło 17,8 tys. statków (o 3,4% mniej niż w 2012 r.), o łącznej pojemności netto (NT) 75,9 tys. ton, tj. o 3,0% większej niż przed rokiem. Łączna nośność tych statków wyniosła 118,9 mln ton, tj. o 7,0% więcej niż w 2012 r. Obroty ładunkowe w polskich portach morskich  w 2013 r. wyniosły 64,1 mln ton, tj. o 9,0% więcej niż w 2012 r. Wzrost obrotów zanotowano w następujących kategoriach ładunkowych: kontenery duże (o 21,0%), masowe suche (o 10,2%), ładunki toczne samobieżne (o 4,8%) oraz ładunki masowe ciekłe (o 4,0%), Mniej przeładowano ładunków tocznych niesamobieżnych (o 11,0%) oraz należących do grupy pozostałe ładunki drobnicowe (o 4,0%). Transport kolejowy obsłużył 232,6 mln ton ładunków (o 0,7% niż rok wcześniej) a praca przewozowa wzrosła o 4%.

Portal WNP.pl informuje o planach PKP Cargo dot. budowy suchego portu w Zduńskiej Woli- Karcznicach. Terminal ma powstać na terenach należących już do PKP.

Dobre wieści dotarły z Londynu – “Dar Młodzieży” zwyciężył w prestiżowych regatach Royal Greenwich Tall Ships Regatta 2014, pokonując dystans pomiędzy Falmouth a wyspą Wight  w 36 godzin 34 minuty i 26 sekund.

Wtorek przyniósł zapowiedź kolejnej akwizycji PKP Cargo. Tym razem spółka ogłosiła plan przejęcia 50% udziałów w Pol-Miedź Trans, spółce przewozowej KGHM. Finalizacja transakcji planowana jest na początek 2015 r.

Również portal WNP.pl opublikował prognozy firmy Drewry dot. zdolności przeładunkowych światowych terminali kontenerowych. Zdaniem analityków, najbliższe 14 lat przyniesie podwojenie potencjału do poziomu 849mln TEU rocznie.

Liczne portale internetowe opublikowały również wypowiedź przewodniczącego RIP i prezesa Bałtyckiego Terminala Kontenerowego, Krzysztofa Szymborskiego dla agencji Newseria. Szanse dla Polski, jakie stwarza rozwój korytarza Bałtyk-Adriatyk, możliwość przejęcia części ładunków ze Słowacji czy konieczne inwestycje w infrastrukturę – tak portową jak i kolejową – to główne tematy jakie poruszył Przewodniczący.

W środę portal WNP.pl poinformował o powstaniu kolejnego aliansu armatorów. CMA CGM, CSCL oraz UASC ogłosiły współpracę w ramach sojuszu Ocean Three. Porozumienie obejmie cztery połączenia tygodniowo na trasie Azja-Europa Północna oraz cztery na trasie Azja-Morze Śródziemne. Umowa wejdzie w życie po zatwierdzeniu przez amerykańską Federal Maritime Commision.

Portal GospodarkaMorska.pl poinformował o zwiększeniu przeładunków w portach rosyjskich. W okresie od stycznia do sierpnia przeładowano o 6,4% więcej towarów niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W czwartek, w nowym numerze magazynu Namiary na Morze i Handel pojawił się wywiad z p. Lidią Dziewierską, prezesem firmy Loconi Intermodal (spółka od marca jest członkiem RIP). Pani prezes mówi m.in. o dynamicznym rozwoju sektora przewozów intermodalnych w Polsce oraz koniecznych inwestycjach, w tym konieczności rewitalizacji linii 201. W tym samym numerze pojawił się szczegółowy opis strategii inwestycyjnej portu w Gdyni.

Portal WNP.pl  zamieścił depesze PAP dot. wypowiedzi prezesa UTK, Krzysztofa Dyla nt. składów Pendolino. Zdaniem prezesa Dyla decyzja o dopuszczeniu tych składów do ruchu zapadnie już w ciągu kilku dni.  Na tory trafi 13 składów, zamiast zapowiadanych 17. Jak powiedział Remigiusz Paszkiewicz, prezes PKP PLK, Pendolino poruszać się będzie p ok. 1000km tras, z czego prędkość 200km/h osiągnie jedynie na liczącym 85km odcinku między Zawierciem a Olszamowicami.

W piątek, na portalu TVP.pl opublikowano zapis programu Forum Gospodarcze, poświęconego m.in. inwestycjom w infrastrukturę kolejową w otoczeniu Portu Gdynia i konieczności rewitalizacji trasy 201.

Portale WNP.pl, GospodarkaMorska.pl czy PolitykaInsight zauważają czwartkowe wystąpienie wiceministra skarbu państwa Rafała Baniaka na posiedzeniu sejmowej Komisji Skarbu.  Wystąpienie dotyczyło głównie sytuacji spółek żeglugowych i morskich pozostających w posiadaniu Państwa. Jak poinformował p. Baniak, resort koncentruje się obecnie na znalezieniu inwestorów strategicznych dla m.in. Polskiej Żeglugi Bałtyckiej i Polskiego Ratownictwa Okrętowego. Spółki te przyniosły w 2013 zyski w wysokości ok. 10mln. Wyniki te pogorszyć może jednak wprowadzenie dyrektywy siarkowej.

Również portal GospodarkaMorska.pl informuje o zatorach w portach azjatyckich. Są one największe od 20 lat i dotyczą portów takich jak HongKong, Szanghaj czy Incheon. Jako jeden z głównych problemów wymieniono skomplikowane procedury przydziału slotów na statkach przewożących kontenery różnych przewoźników. Ten sam portal opublikował również tekst  nt. gotowości do wprowadzenia przepisów dyrektywy siarkowej.  Jak twierdzą autorzy, armatorzy są dobrze przygotowani do wdrożenia paliw niskosiarkowych, jednak problemem są państwa, które nie są należycie przygotowane do egzekwowania nowych przepisów


 

piątek, 05 wrzesień 2014 15:54

Tygodniowy przegląd mediów 5.09.2014

Written by

W poniedziałek, nowy numer Namiarów na Morze i Handel przyniósł m.in. podsumowanie lipca w przeładunkach kontenerowych. Największe, bo prawie 26% zwiększenie przeładunków w stosunku do lipca 2013 zanotował Bałtycki Terminal Kontenerowy. Gdynia Container Terminal również osiągnął znakomity wynik, o 14% lepszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Nieco gorsze wieści, z rynku przewozów kolejowych, przyniósł portal WNP.pl. W lipcu po torach przewieziono 3,8% ładunków mniej niż w lipcu 2013. Praca przewozowa zmalała o 2,9%. Głównych przyczyn takiego stanu rzeczy autor tekstu dopatruje się w spadku eksportu węgla.

Portal RynekInfrastruktury.pl opublikował kolejny materiał dot. wpływu kryzysu w relacjach Polska-Rosja na przeładunki w portach. Jak mówili dziennikarzom portalu Krzysztof Gromadowski z ZMPG i Michał Kużajczyk z BCT – problemy polityczne raczej nie wpłyną na poziom przeładunków portu w Gdyni.

 Portal GospodarkaMorska.pl poinformował o zaplanowanej na 11 października decyzji Federalnej Komisji Morskiej USA dot. możliwości współpracy Maersk Line i MSC w ramach porozumienia 2M, które ma zastąpić projekt P3, na który nie zgodziły się chińskie instytucje antymonopolowe.

We wtorek, magazyn Logistyka opublikował krótkie podsumowanie wyników terminali kontenerowych w I półroczu. W tekście wspomniano  o powstaniu sojuszu 2M i możliwych konsekwencjach dla Gdyni i konieczności pogłębienia kanałów portowych.

Portal GospodarkaMorska.pl opublikował informację o doskonałych wynikach grupy Vistal Gdynia, zwłaszcza w segmentach infrastruktury i offshore. Przychody grupy wzrosły o 14% a zysk netto o 23%.

W środę, w nowym numerze Polskiej Gazety Transportowej, ukazał się wywiad z  Januszem Jarosińskim. Prezes ZMPG uznaje ostatnie 7 lat za najlepszy okres w historii portu, argumentując że jest to czas wielkich inwestycji. Pokazuje również rozwój przewozów intermodalnych na przykładzie BCT i wspomina o konieczności udrożnienia przejścia Zwardoń-Skalite. Wspomniano również o konieczności rewitalizacji trasy 201.

Portal GospodarkaMorska.pl informował o o postępach w budowie nowych magazynów dla MTMG oraz BTŻ. Obie inwestycje powinny zostać oddane do użytku ok. października-listopada.

Portal WNP.pl poinformował o przyjęciu przez rząd projektu nowelizacji ustawy dot. zapobiegania zanieczyszczenia morza przez statki. Nowe przepisy mają dostosować polskie prawo do zapisów unijnej dyrektywy siarkowej.

Ten sam portal poinformował o planach akwizycyjnych PKP Cargo. Największy polski przewoźnik zadeklarował zainteresowanie nabyciem 100% akcji czeskiego Advanced World Transport B.V. Zakup ma zostać sfinansowany ze środków własnych i emisji obligacji.

W czwartek, portal WNP.pl poinformował o kolejnych przejęciach planowanych przez PKP Cargo – tym razem dotyczących krajowego przewoźnika CTL. 2 września podpisano list intencyjny, który stanowi podstawę do działania UOKiK.

W piątek zamieściła komentarz Piotra Burzyńskiego z firmy Importuj z Nami nt. rozliczeń VAT i powodów, dla których polscy importerzy wybierają port w Hamburgu. Jako główne powody, autor wymienia krótkie terminy płatności VAT oraz skomplikowaną procedurę uzyskiwania zgody na odprawy celne z odroczonym VAT-em.


 

piątek, 29 sierpień 2014 15:58

Tygodniowy przegląd mediów 29.VIII.2014

Written by

W poniedziałek magazyn Polish Market zamieścił artykuł nt. budowy korytarza Bałtyk-Adriatyk. Autor opisuje idee korytarza i sieci TEN-T, stopień wdrożenia oraz możliwości jakie korytarz otwiera przed naszą gospodarką. W tekście wspomniano również o problemach z przepustowością linii kolejowych w otoczeniu Trójmiasta, sygnalizowanym w raporcie ZDG TOR.  Problem przepustowości torów kolejowych pojawia się również w magazynie Przewoźnik. Autor zauważa, że problem przepustowości służy przewoźnikom drogowym, których oferta dzięki temu wydaje się dużo bardziej atrakcyjna.

Portal WNP.pl donosił informuje o utrzymującej się tendencji spadkowej w stawkach frachtu. W ciągu minionych 7 dni ceny przewozu ładunków spadły średnio o 7,7% i wynoszą 1106 USD/TEU. Spadek najbardziej widoczny jest w relacji Azja-Ameryka Południowa, gdzie stawka zmniejszyła się o 203 USD do poziomu 1406 USD TEU, Azja- Morze Śródziemne (o 97 USD do poziomu 1427 USD/TEU) i Azja-Europa Północna (o 92USD do poziomu 1106 USD/TEU).

Ten sam portal poinformował o planowanym utworzeniu kolejowego połączenia towarowego na trasie Mongolia-Rosja-Europa. Uruchomienie pociągu uzgodniono na spotkaniu parlamentarzystów rosyjskich i mongolskich. Połączenie ma ruszyć jeszcze w tym roku a czas przewozu ma wynieść 15-20 dni.

Portal GospodarkaMorska.pl poinformował o pierwszych ofiarach rosyjskich sankcji na import europejskich towarów. Duński armator DFDS ogłosił zawieszenie połączenia pomiędzy niemieckim portem Travemünde a Kłajpedą na Litwie. W oficjalnym komunikacie armatora czytamy o spadku obrotów związanym z napięciami na linii Moskwa-Bruksela.

Ten sam portal publikuje wypowiedź Oskara Levandera, wiceprezesa ds. innowacji, inżynierii i technologii w Rolls-Royce Marine nt. dyrektywy siarkowej. Zdaniem prezesa Levandera przyszłość przyniesie rozwiązanie problemu w postaci o wiele szerszego wyboru paliw okretowych,

O konsekwencjach wprowadzenia dyrektywy siarkowej portal poruszył również  we wtorek . Operator promowy Brittany Ferries zmuszony był do podniesienia cen swoich usług o średnio 4%, w związku z koniecznością przeprowadzenia modernizacji floty za ok. 230mln GBP. Jednocześnie konieczność skierowania jednostek do stoczni spowoduje okresową redukcję liczby połączeń.

W środę ukazał się nowy numer Polityki, w którym szeroki dział poświęcono rozwojowi Trójmiasta. W kwestii trójmiejskich portów, autorzy koncentrują się głównie na zagospodarowaniu terenów postoczniowych oraz liczbie miejsc pracy.

Portal GospodarkaMorska.pl informuje o zleceniu na rozbudowę infrastruktury do obsługi ładunków masowych na terenie MTMG, jakie przyjęła firma Buttimer Polska. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż infrastruktury do przyjęcia, transportu i magazynowania śruty na nabrzeżu oraz punktów załadunku samochodów dla MTMG. Cały system będzie monitorował ilość przyjmowanego i wydawanego towaru oraz zapewni bezpyłowy załadunek samochodów.

Ten sam portal, w czwartek poinformował o decyzji Naczelnego Sadu Administracyjnego dot. tzw. Podatku Adamowicza. Sędziowie orzekli, że decyzja gdańskiego magistratu była bezprawna

Na portalu WNP.pl opublikowano artykuł o zmniejszeniu emisji CO2 w przewozach kontenerowych. Emisja przypadająca na jeden kontener 20-stopowy na km spadła w ub. roku średnio o 7,7% – informuje The Clean Cargo Working Group. Według danych grupy, największy spadek emisji zanotował Maersk Line, który obniżył ten wskaźnik aż o 13%.

Nowy numer Forbesa przynosi tekst Natalii Krawczyszyn, dot. szans dla polskiej branży TSL w związku z rozwojem współpracy gospodarczej z dalekim wschodem, z naciskiem na rolę i rozwój polskich portów morskich. W tym samym numerze pojawił się komentarz dot. platformy ALICE, która w Gdyni rozwija Bałtycki Terminal Kontenerowy.

Jak podaje portal GospodarkaMorska.pl, HHLA, operator hamburskiego terminalu CT zakończył prace modernizacyjne,  co pozwala na obsługę największych kontenerowców będących obecnie w użyciu.

Ten sam portal, w piątek doniósł o zaobserwowaniu na Bałtyku wielorybów. Prawdopodobnie humbaka, zauważyli kilka tygodni temu wędkarze z Darłowa. Brak jednak dokumentacji fotograficznej.


 

piątek, 22 sierpień 2014 16:01

Tygodniowy przegląd mediów 22.08.2014

Written by

W poniedziałek magazyn Rynek Kolejowy  opublikował artykuł Pawła Rydzyńskiego dot. problemów z przepustowością linii kolejowych w kontekście rozwoju przewozów intermodalnych. Autor bazował na wypowiedziach z konferencji zorganizowanej przez Radę w czerwcu b.r. w Warszawie. W tekście pojawiają się wypowiedzi przewodniczącego Szymborskiego dot. konieczności zmiany priorytetów inwestycji PKP PLK oraz przykładu negatywnego wpływu Pendolino na ruch pasażerski regionalny.

Dziennik Bałtycki informował o proteście pracowników firmy IKC Budownictwo, związanym z budową magazynu śruty w Porcie Gdynia. Firma była podwykonawcą Mostostalu Warszawa, który nie wypłacił całości zobowiązań, oskarżając firmę IKC Budownictwo o zniszczenie części sprzętu budowlanego. Protestujący , w związku z nierozwiązanym konfliktem, żądają od ZMPG wypłaty zaległych przez Mostostal wynagrodzeń. Walery Tankiewicz z Zarządu Portu w wypowiedzi dla gazety stwierdził, że ZMPG nie może wypłacić pieniędzy zanim strony nie dojdą do porozumienia.

We wtorek problem z przepustowością linii kolejowych w okolicy Trójmiasta pojawił się na łamach magazynów Eurogospodarka i Polskie Drogi. Oba teksty oparty oparto na wypowiedziach uczestników czerwcowej konferencji.

Gazeta Parkiet opublikowała wywiad z Dariuszem Stefańskim – prezesem PCC Intermodal. Rozmowa dotyczy m.in. planów rozwojowych spółki i rozbudowy sieci własnych terminali. Kolejnym etapem programu inwestycyjnego ma być budowa hubu przeładunkowego.

W środę, portal RynekInfrastruktury.pl opublikował wypowiedź p. Adama Hoppe z ZMPG nt. wpływu rosyjskiego embarga na wyniki przeładunków. Zdaniem przedstawiciela Działu Marketingu i Rozwoju ZMPG, sankcje ze strony Federacji Rosyjskiej dotkną głównie przewoźników lądowych, nie wpływając jednak znacząco na obroty gdyńskiego portu.

Portal PolitykaInsight opublikował informacje nt. inwestycji na kluczowych liniach kolejowych. Jak piszą analitycy portalu, prace na linii E65 opóźnione są o ok. 9 miesięcy, przy czym na odcinku Gdynia-Warszawa prace są najbardziej zaawansowane i powinny zostać zakończone we wrześniu.

W czwartek, liczne portale internetowe, w tym RynekInfrastruktury.pl poinformowały o przetargu na zakupy energii elektrycznej ogłoszonym wspólnie przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie (lider zamówienia) oraz Tramwaje Szczecińskie. Otwarcie ofert planowane jest na 25 września. Przy okazji przetargu, powrócił pomysł połączenia zarządów portów w Gdyni i Gdańsku w jeden organizm. W opozycji do takiego rozwiązania stanął prezes Jarosiński.

“Wspólnie z Gdańskiem zorganizowaliśmy np. przetarg dotyczący wyboru operatora energii elektrycznej. Razem lobbujemy na forum rządowym za zmianami w prawie korzystnymi dla działalności portów, wspólnie „pilotujemy” sprawę poprawy przepustowości układu drogowego i kolejowego zapewniającego dojazd do Trójmiasta. Ale to jeszcze nie są czynniki przemawiające za koniecznością połączenia portów. Pamiętać należy, że przyjęliśmy całkowicie odmienne wizje rozwoju. Nie mam też żadnych wątpliwości, że obecna konkurencja między portami wpływa korzystanie na jakość obsługi kontrahentów. Nie będę już wspominać o kwestii obsługi gigantycznego procesu inwestycyjnego, jaki obecnie ma miejsce w obu portach

Mówił prezes ZMPG w rozmowie z dziennikarzami portalu.

Liczne kontrowersje budził zapach unoszący się nad portem w drugiej połowie tygodnia. Docierał on nawet do północnych rejonów Sopotu, na co skarżyli się turyści i mieszkańcy. Jako źródło zapachu wymieniano śrutę sojową albo biomasę przeładowywaną w gdyńskich terminalach.

W piątek portal RynekInfrastruktury.pl podaje za Namiarami na Morze i Handel o przewidywanym przez Katedrę Polityki Transportowej UG wzroście zapotrzebowania na przewozy kontenerowe. Zdaniem prof. Dr. Hab. Krystyny Wojewódzkiej-Król, do 2040 .r wolumen przeładunków wzrośnie 4,5-krotnie. Do 2020 przeładunki wynieść mają ok. 7mln TEU. Profesor podkreśla również wagę inwestycji na zapleczu portów, proponując np. stworzenie hubu przeładunkowego w rejonie Bydgoszczy.

Portal WNP.pl opublikował wypowiedź Krzysztofa Niemca z firmy TrackTec nt. problemów z drożnością modernizowanych linii kolejowych. Zdaniem Niemca, utrudnienia na torach powinny owocować obniżeniem stawek dostępu. Brak takich działań powoduje ucieczkę klientów w stronę transportu samochodowego.


 

sobota, 09 sierpień 2014 16:04

Tygodniowy przeglad mediów 18.08.2014

Written by

W poniedziałek, portal WNP.pl poinformował o planach PKP Intercity dot. rozkładu jazdy pociągów Pendolino.  Spółka rozważa dopisanie  przystanków we Włoszczowej, Iławie i Malborku do rozkładu.Związane jest to z dofinansowaniem zakupu składów z funduszu promocji regionów.

Portal RynekInfrastruktury.pl poinformował o III etapie budowy GCT, obejmującym rozbudowę Nabrzeża Bułgarskiego i rozbudowę placów składowych i terminalu kolejowego. Prace mają potrwać do grudnia 2015 i obejmą rozbiórkę istniejących nawierzchni, budowę placów składowych oraz manewrowych, rozbudowę torów kolejowych oraz zespołu bramowego, poszerzenie drogi dojazdowej do terminalu, przebudowę sieci elektroenergetycznej, ciepłowniczej i wodno- kanalizacyjnej. Inwestycję realizowac będzie konsorcjum spółek Budimex i Ferrovial Agroman.

Wtorek portal WNP.pl  informował o decyzji firmy Hapag-Lloyd, związanej z przeciążeniem portu w Rotterdamie. Dwa z sześciu statków obsługujących pętlę pomiędzy Azją a Rotterdamem skierowane zostaną do Antwerpii. Powodem są powtarzające się opóźnienia w obsłudze statków, wynikające z zamknięcia części terminala związanego z pracami modernizacyjnymi.
Ten sam portal informuje o spodziewanych spadkach stawek frachtu. Spadek był największy na liniach Azja-Europa Północna – o 114$/TEU. Według zapowiedzi przewoźników, wrzesień przyniesie jednak zwiększenie opłat.

Portal MorzaiOceany.pl publikuje rozmowę z Urszulą Kowalczyk z Instytutu Morskiego oraz Januszem Kasprowiczem z Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. Rozmowa dotyczy m.in. wagi inwestycji w infrastrukturę portową – rozmówcy portalu twierdzą, że konieczny jest ciągły rozwój, tak aby móc reagować na zmieniające się potrzeby rynku. Wspomniano również o zwiększającym się znaczeniu trójmiejskich portów i ich roli w korytarzu Bałtyk-Adriatyk, konsekwencjach wprowadzenia dyrektywy siarkowej i kierunkach rozwoju polskich portów.

Analitycy portalu Polityka Insight donieśli o deficycie polskiego handlu zagranicznego. Czerwcowy eksport wyniósł 13,3 mld Euro – czyli o 2% mniej niż w czerwcu 2013. towarzyszył temu wzrost importu o 3%. Spadek eksportu związany jest głownie ze spadkiem popytu na polskie towary na Wschodzie. Jak twierdzą analitycy portalu, tendencja ta będzie się pogłębiać, w związku z rosyjskim embargiem na produkty rolne.

W sobotę portal RynekInfrastruktury.pl opublikował artykuł nt. problemów z porozumieniem w sprawie stawek za paliwo, w związku z wprowadzeniem dyrektywy siarkowej. Problemem w negocjacjach są podstawy wyceny i upustów przy kontraktach długoterminowych.


 

piątek, 08 sierpień 2014 16:06

Tygodniowy przegląd prasy 8.VIII.2014

Written by

Od poniedziałku media żyją weekendowymi zawodami pływackimi. Tegoroczna edycja BCT Gdynia Marathon ściągnęła do Gdyni światową czołówkę pływania na wodach otwartych, oraz ponad stu śmiałków z naszego kraju, którzy zmierzyli się z niemal trzykilometrową trasą. Liczne gazeta i portale, w tym Dziennik Bałtycki, podkreślali że po raz pierwszy najszybszym zawodnikiem była kobieta. 18-letnia węgierka, Anna Olasz potrzebowała jedynie 4 godzin, 23 minut i 3 sekund. Ubiegłoroczna zwyciężczyni, amerykanka Christine Jennings była druga posród pań. Na uwagę zasługuje również fakt, że po raz pierwszy w historii, na podium znalazło się dwóch polaków – Krzysztof Pielowski był pierwszy wśród panów, z czasem 4 godzin, 26 minut i 43 sekund, na trzecim zaś miejscu znalazł się Arkadiusz Osses. Jak podkreślają komentatorzy – pokazuje to jak rozwinęło się polskie pływanie długodystansowe od kiedy rozgrywane są gdyńskie zawody.

Niedziela na gdyńskiej plaży upłynęła pod znakiem rywalizacji mniej utytułowanych zawodników na liczącej 2950m trasie, o czym informował m.in. portal Trojmiasto.plDziennik Bałtycki podkreślał masowy charakter niedzielnej rywalizacji,  zauważając że najstarszy pływak miał 82-lata, najmłodszy zaś 14. Glos Szczeciński opisywał jedyny zgrzyt w trakcie imprezy, którym była dyskwalifikacja jednego z faworytów – Jana Urbaniaka, który nieprawidłowo ominął jedną z boi. Po złożonym proteście zawodnik wystartował w drugim biegu, nie zdołał jednak już osiągnąć tak dobrego wyniku jak jego rywal i musiał uznać wyższość Filipa Zaborowskiego. Więcej informacji  i pełne wyniki znaleźć można na stronie zawodów.

Liczne portale informowały również o ubiegłotygodniowej konferencji „Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia”, która odbyła się 31 lipca w siedzibie ZMPG. Przedstawiciele Zarządu opisywali na niej projekt, który zrealizuje firma Energopol S.A. Całkowity koszt inwestycji to 96,4 mln zł, z czego prace budowlane pochłoną 73,5 mln. Prace potrwają do 2015r.

W sobotnim wydaniu Gazety Wyborczej opublikowano artykuł red. Kiełbasińskiego pt. “Portowa hossa na inwestycje. Polska zaczyna rządzić na Bałtyku”. Autor opisuje dynamiczny rozwój polskich portów i systematyczne zwiększanie się wyników przeładunków. Zwraca jednak uwagę na konieczność licznych inwestycji w infrastrukturę dostępową, zwłaszcza kolejową. Inwestycje te mają powstrzymać tworzenie się wąskich gardeł.

Również w weekend kontrowersje wzbudził artykuł Piotra Stefaniaka dot. inwestycji kolejowych w Polsce. Zamieszczony w portalu WNP.pl tekst, opisuje reakcje przewoźników kolejowych na inwestycje prowadzone przez PKP PLK. Jak twierdzą przewoźnicy – wpływ modernizacji nie został uwzględniony w stawkach dostępu do infrastruktury, przez co użytkowanie objazdów generuje wyższe koszta i zmniejsza konkurencyjność transportu kolejowego. Zarzucają również brak dialogu i konsultacji planów inwestycyjnych z użytkownikami torów.

Tekst spotkał się z ripostą Mirosława Siemieńca, rzecznika prasowego PKP PLK.  Rzecznik spółki podkreśla, że program modernizacyjny przebiega z poszanowaniem interesów zarówno wykonawców prac jak i przewoźników a spółka prowadzi szeroki dialog z użytkownikami infrastruktury. Według p. Siemieńca PKP PLK za priorytet stawia sobie eliminację ograniczeń przepustowości, zwłaszcza przez modernizację linii jednotorowych. Prace w pierwszej kolejności mają objąć obszar Górnego Śląska oraz stacje portowe.

W środę uwagę mediów przykuła lista 22 przedsiębiorstw strategicznych ogłoszona na posiedzeniu Rady Ministrów przez Ministra Skarbu Państwa, p. Włodzimierza Karpińskiego. Na liście tej znalazły się m.in. zarządy portów w Gdyni, Gdańsku oraz Szczecinie i Świnoujściu. O liście informował m.in. TVN Biznes i Świat.


 

środa, 06 sierpień 2014 20:58

Sea Logistics nowym członkiem RIP

Written by

Do składu Rady Interesantów Portu Gdynia dołączyła spółka Sea Logistics, specjalizująca się w obsłudze różnorodnych ładunków spożywczych.

Założona w 1990 roku spółka była jedną z pierwszych w Porcie Gdynia, która zorganizowała transport i odprawy ładunku mleka w proszku z dopłatami do eksportu. Jest również pionierem w zakresie obsługi ładunków cukru trzcinowego. W chwili obecnej Sea Logistics jest jedną z największych polskich firm spedycyjnych pod względem organizacji przeładunków, magazynowania i przewozów drogą morską cukru. Od lipca 2013 spółka legitymuje się  Certyfikatem Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO- Authorized Economic Operator), potwierdzającego przestrzeganie wysokich standardów w odniesieniu do realizowanych procedur celnych.

Serdecznie witamy w składzie Rady!


 

środa, 06 sierpień 2014 16:08

RIP członkiem Polskiej Logistycznej Platformy Technologicznej

Written by

W środę, 6 sierpnia b.r., przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia podpisał deklarację przystąpienia do Polskiej Logistycznej Platformy Technologicznej.

Działania platformy mają na celu wykorzystanie rodzimego potencjału intelektualnego i technologicznego w branży logistycznej oraz optymalizacja wykorzystania środków krajowych i unijnych dla rozwoju gospodarczego kraju.  Do jej powstania doszło w maju b.r. w Poznaniu, w trakcie Poznańskiego Kongresu Logistycznego a wśród członków grupy inicjatywnej znalazł się Bałtycki Terminal Kontenerowy z Gdyni.

„Inicjatywa stworzenia Polskiej Platformy Logistycznej jest odpowiedzią na zapotrzebowanie tych firm, które poszukują lepszych, nowatorskich i kompleksowych rozwiązań wspierających biznes w branży logistycznej” –  komentował powstanie Platformy przewodniczący Szymborski.

Jako główne cele działań RIP wskazać można opracowanie technologii komunikacyjnych, które umożliwią wdrożenie tzw. Narodowego Port Community System, czyli otwartej platformy elektronicznego obiegu dokumentów w portach oraz elektronicznej plomby na środki transportu.


 piątek, 25 lipiec 2014 21:04

Tygodniowy przegląd prasy 25.VII 2014

Written by

W poniedziałek, portal analityczny Polityka Insight poinformował o pomyślnym zakończeniu trwających od czerwca 2014 testów . Wdrożenie systemu, w ramach modernizacji linii E30 łączącej Niemcy, Polskę i Ukrainę, ma kosztować 128mln zł.

Wtorek przyniósł nowy numer magazynu Namiary na Morze i Handel. Znajdziemy w nim m.in. rozmowę z prezesem BTDG, p. Jackiem Dubickim oraz Piotrem Pawłowskim, prezesem OT Logistics S.A. – nowego właściciela gdyńskiego terminalu. Jak podkreśla prezes Pawłowski, włączenie BTDG do grupy jest elementem strategii zmierzającej do obsługi całego łańcucha logistycznego. Prezes Dubicki podkreśla, że kierowana przez niego placówka to jeden z ostatnich w Polsce terminali posiadających know-how do obsługi ładunków stricte drobnicowych. Terminal jednak nie zamierza ograniczać się jedynie do nich i będzie rozwijał przeładunki masowe i ładunków ponadgabarytowych.

W tym samym numerze pojawiła się informacja nt. raportu Urzędu Transportu Kolejowego dot.  m.in. przepustowości węzła Trójmiejskiego. Autorzy zaznaczyli, że wnioski UTK pokrywają się z  zawartymi w raporcie przygotowanym przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR Wspomniano również o konferencji, którą RIP zorganizowała w czerwcu w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej.

W Dzienniku Gazecie Prawnej red. Szulc opisuje założenia pakietu portowego, w chodzącego w skład IV ustawy deregulacyjnej. Opisano brak koordynacji i długie terminy odpraw towarów. W tekście pojawia się również Marka Tarczyńskiego, który sceptycznie odnosi się do wdrożenia przepisów, bez wprowadzenia procedur koordynacji pomiędzy służbami kontrolnymi. Z kolei Marek Szymański z KMS Advisory stwierdza, że poprawa szybkości odpraw nie będzie możliwa bez poprawy infrastruktury portowej.

W mediach pojawiły się kolejne wypowiedzi dot. zagrożenia transportu kolejowego w okolicach Trójmiasta. W sprawie tej, na łamach portalu WP.pl wypowiedzieli się pomorscy członkowie PiS. Wskazali oni cztery największe zagrożenia – są nimi PKM, Pendolino, Forum Radunia oraz tunel kolejowy, który uniemożliwi przewóz ładunków niebezpiecznych przez Trójmiasto. Poseł Jaworski z PiS wyraził obawę, że realizacja tych inwestycji uniemożliwi przewóz towarów wgłąb kraju. Z kolei Rynek Kolejowy.pl publikuje rozmowę Pawła Rydzyńskiego z posłem Lamczykiem z PO, który stwierdza, że rozkład jazdy musi być wynikiem kompromisu, między przewozami ogólnopolskimi, aglomeracyjnymi oraz towarowymi. Nasilanie się problemu może sprawić, że konieczna będzie budowa drugiego toru na linii 201.

W środę,  portal RynekInfrastruktury.pl wypowiedź p. Krzysztofa Gromadowskiego z Zarządu Morskiego Portu Gdynia nt. budowy nowej obrotnicy w Porcie Gdynia. “Kiedy rozpocznie się inwestycja? Na razie trwają prace związane z przygotowywaniem dokumentacji. – Mniej więcej do połowy 2015 r. przewidywany jest proces prac projektowych, wykonania dokumentacji związanej z ochrona środowiska i uzyskania pozwoleń na realizację robót. Harmonogram prac pogłębiarskich i rozbiórki części pirsu, w miejscu przyszłej obrotnicy będzie ustalany w II kwartale przyszłego roku. Jako prawdopodobny termin oddania do użytku nowej obrotnicy należy zakładać II połowę 2016 roku.” – powiedział dyrektor ds. współpracy międzynarodowej i public relations ZMPG.

Trojmiasto.pl publikuje artykuł nt. dobrych wyników przeładunków kontenerowych.  Autorzy zaznaczają, że największy wzrost przeładunków w I półroczu 2014 zanotowały gdyńskie terminale (BCT – 25%, GCT- 18%). Wspomniano również o programach inwestycyjnych, realizowanych przez obydwa terminale.

W piątek, o doskonałych wynikach terminali kontenerowych pisał także portal MorzaiOceany.plJak twierdzą autorzy, dobre wyniki pozwalają sądzić, ze w tym roku, przez polskie porty przejdzie ponad 2mln TEU.


 

piątek, 18 lipiec 2014 21:06

Tygodniowy przegląd prasy 18.VII.2014

Written by

Od poniedziałku, media publikowały zapowiedzi Operacji Żagle Gdyni, która rozpocznie się 15 sierpnia i zgromadzi w porcie m.in. dwa największe żaglowce świata.

Wtorek przyniósł przede wszystkim podsumowanie doskonałych wyników przeładunkowych Portu Gdynia w I półroczu bieżącego roku. Jak podawały m.in. portale RynekInfrastruktury.pl czy PortalMorski.pl “Bilans pierwszych 6 miesięcy zamknął się w gdyńskim porcie wynikiem 9,51 mln ton – w 2013 r. bilans za pierwsze półrocze wyniósł 8,34 mln ton, co oznacza przyrost o 13,9 proc. Niezmiennie największy odsetek przeładunków stanowi drobnica (6,37 mln ton, przyrost o 19,3 proc.). Kolejny największy segment przeładunków stanowi zboże (1,18 mln ton; +51,3 proc.) i węgiel (1,14 mln ton; -17,4 proc.). Przeładunki towarów “innych masowych” (czyli m.in. kruszywa) wyniosły 0,69 mln ton (-11,6 proc.), przeładunki ropy 0,12 mln ton (+341 proc.), a przeładunki drewna niespełna 0,01 mln ton (-50,4 proc.).”.

W środę Kurier Szczeciński donosił o pracach nadzwyczajnej podkomisji, która ma zająć się zrównaniem stawek za użytkowanie wieczyste w polskich portach morskich. Przypomnijmy, że o ile w Gdyni i Gdańsku stawka wynosi 0,3%, o tyle w Szczecinie jest ona dziesięciokrotnie większa.

W piatek zaś portal RynekInfrastruktury.pl komentował fiasko aliansu P3. Marek Tarczyński z Polskiej Izby Spedycji  i Logistyki stwierdził, że spodziewane korzyści operacyjne wynikające ze skali takiego połączenia byłyby niwelowane przez nadmierne wzmocnienie siły negocjacyjnej armatorów i możliwości wprowadzania rozwiązań korzystnych dla przewoźnika, a nie dla towaru, czego w przeszłości przykładem był np. tzw. slow steaming.

W tekście zacytowano również przewodniczącego RIP, p. Krzysztofa Szymborskiego, który stwierdził, że “Wycofanie się armatorów z P3 na szlaku z Azji do Europy zatrzyma powolny odpływ części ładunków z terminali gdyńskich do Gdańska, który miałby miejsce w przypadku rozpoczęcia działalności aliansu. Są to bezpośrednie konsekwencje posunięcia władz chińskich blokujących P3“.