Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) informuje, że w dniu 10 stycznia 2022 r. została ogłoszona nowa edycja konkursu w schemacie „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth”.

Ogłoszenie konkursu oraz inne ważne informacje znajdują się na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/innowacje-w-obszarze-wod-morskich-i-srodladowych. Wnioski w konkursie będzie można składać od 1 lutego do 31 marca 2022 r. za pośrednictwem generatora wniosków, który zostanie uruchomiony w dniu uruchomienia naboru.

„Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth” to część programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”. Inicjatywy zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć tzw. niebieskiego wzrostu, czyli dążyć do zapewnienia najbardziej wydajnego i zrównoważonego wykorzystania zasobów wód i wybrzeży.

Konkurs dedykowany jest mikro, małym oraz średnim przedsiębiorstwom, które zamknęły przynajmniej 1 rok obrotowy i przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym, w okresie ostatnich 3 lat, ich przychody ze sprzedaży towarów i usług nie były niższe niż 20 tys. euro.

Wydatki objęte wsparciem to przede wszystkim zakup nowych środków trwałych (w tym maszyn i urządzeń), koszty robót i materiałów budowlanych (m.in. w zakresie rozbudowy, budowy lub modernizacji portów) ale także inwestycje w wartości prawne i niematerialne (np. oprogramowanie), usługi doradcze czy prace rozwojowe.

Dodatkowe punkty otrzymają projekty, które realizowane będą z norweskim partnerem.