Groźba zatoru w trójmiejskim węźle kolejowym, dalsze kierunki rozwoju transportu intermodalnego, upraszczanie procedur kontrolnych – to główne tematy poruszane podczas Drugiego Forum Fracht, które odbyło się 9 kwietnia w salach Amber Expo w Gdańsku.

Polskie porty nie mogą być prowincją – stwierdził Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński. W swoim wystąpieniu podkreślał rolę branży TSL, którą określił mianem „kręgosłupa gospodarki” oraz zapowiedział, że jednym z celów rządu jest zwiększenie udziału eksportu w PKB Polski do 60% do 2020 r.

Jednak aby tak się stało, konieczne są inwestycje, w innym wypadku realna stanie się groźba zatoru kolejowego na torach w obrębie Trójmiasta. Problemowi temu poświęcony był pierwszy panel dyskusyjny, w którym udział wzięli przedstawiciele terminali, portów i spółek kolejowych.

Jednym z punktów wyjścia prowadzonej dyskusji był raport Zespołu Doradców Gospodarczych TOR i Rady Interesantów Portu Gdynia dotyczący problemów przepustowości szlaków kolejowych prowadzących do portu w Gdyni. Krzysztof Gromadowski z Zarządu Morskiego Portu Gdynia stwierdził, że opracowanie to otwiera oczy. Dziękując za przygotowanie go przewodniczącemu Rady Interesantów Portu Gdynia Krzysztofowi Szymborskiemu przyznał, że wobec przedstawionych analiz nie można udawać, że problemu nie ma.

„Nasi klienci do 2020 chcieliby podwoić wolumen ładunków.” – mówił prezes Szymborski. – „A to będzie wymagało pogodzenia przewozów pasażerskich i towarowych w otoczeniu trójmiejskich portów.”.

Jednym z podstawowych postulatów, zarówno wymienionych w raporcie, jak i poruszanych w trakcie panelu, jest modernizacja linii kolejowej 201 łączącej Gdynię z Bydgoszczą. Jak zapewniał Zbigniew Klepacki z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, remont i rozbudowa linii, stanowiącej część dawnej magistrali węglowej powinna nastąpić w perspektywie finansowej UE na lata ?2014-2020. Podobne zapewnienia można było usłyszeć w wypowiedzi Andrzeja Pawłowskiego, członka zarządu PKP PLK.

W wystąpieniu wprowadzającym, dr Andrzej Massel z Instytutu Kolejnictwa, były wiceminister Transportu przypomniał, że problemy węzła trójmiejskiego mają charakter nie tylko ogólnopolski, ale i europejski – gdyż to w Gdyni i Gdańsku rozpoczyna swój bieg korytarz transportowy Bałtyk-Adriatyk, wpisany w unijną sieć TEN-T. „Dlatego inwestycje nie powinny ograniczać się tylko do okolic Trójmiasta. Ważna dla Polski jest przebudowa przejścia Zwardoń-Skalite, co znacznie zwiększyłoby atrakcyjność naszych portów dla kontrahentów ze Słowacji” – dodał prezes Szymborski.