W trakcie spotkania Zarząd RIPG zabiegał o przychylność przedstawiciela rządu – Ministra Marcina Horały, publicznie dotąd deklarującego poparcie dla budowy Drogi Czerwonej oraz Drogi Trzech Powiatów (utożsamianej z Via Maris).

Minister Marcin Horała przekazał ustną deklarację współfinansowania części prac przygotowawczych Drogi Czerwonej z budżetu Centralnego Portu Komunikacyjnego.