RIPG wyraził niepokój związany z brakiem istotnych działań ZMPG w zakresie zapobieżenia spodziewanym zatorom drogowym po uruchomieniu nowego Terminala Promowego.

Na pytania o plany ZMPG S.A. związane z udrożnieniem dróg dojazdowych, będących w gestii ZMPG S.A. i innych działaniach mających na celu przeciwdziałanie natłokowi pojazdów RIPG nie otrzymała dotąd żadnej odpowiedzi.

Zobacz List