Rada Interesantów Portu Gdynia przeprasza PKP Cargo Gdynia S.A. za upublicznienie korespondencji na swojej stronie internetowej www.rip.gdynia.pl bez wiedzy i zgody tej Spółki, jak również bez uprzedniego uzyskania stanowiska PKP Cargo odnośnie treści skierowanego do niej wystąpienia, a więc zarzutów kierowanych względem PKP Cargo.