Zwrócenie się z prośbą do Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA o czasową redukcję opłat portowych lub opłat z tytułu najmu, dzierżawy i innych opłat uiszczanych na rzecz podmiotów zarządzających portami.

Dodatkowo prośba RIPG o odsunięcie w czasie momentu wprowadzenia nowej Taryfy Opłat Portowych ZMPG S.A.

W efekcie brak zarówno obniżek czynszów i wysokości innych opłat jak i brak przesunięcia momentu wprowadzenia nowej taryfy. Znamienne jest to, iż ZMPG nie poinformował firm o fakcie wprowadzenia nowej Taryfy Opłat Portowych. Po prostu ją wprowadził.

 

Treść listu:

Szanowni Panowie

Adam Meller
Prezes Zarządu
Maciej Bąk
Wiceprezes Zarządu
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zgodnie z treścią dokumentu z dnia 4 kwietnia 2020 r., podpisanego przez Pana Pawła Krężela (Zastępcę Dyrektora Departamentu Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej) – w odniesieniu do kwestii czasowej redukcji opłat portowych lub opłat z tytułu najmu, dzierżawy i innych opłat uiszczanych na rzecz podmiotów zarządzających portami – obowiązujące przepisy, w tym przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 1933 z późn. zm.), dają uprawnienia czasowej redukcji wskazanych opłat podmiotom zarządzającym portami.

W związku z tym Rada Interesantów Portu Gdynia („Rada”) zwraca się z prośbą o przedstawienie konkretnych działań, które Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zamierza w tym zakresie podjąć.

Rada liczy, iż poza zgłoszonym 6 kwietnia 2020 r. w opinii na temat treści nowej Taryfy Opłat Portowych ZMPG S.A. postulatem dotyczącym odsunięcia w czasie momentu wprowadzenia nowej taryfy, aktualna Taryfa Opłat Portowych ZMPG S.A. zostanie czasowo obniżona. Oczekiwanie konkretnych propozycji obniżek dotyczy również – a wręcz przede wszystkim – opłat z tytułu najmu, dzierżawy i innych opłat uiszczanych na rzecz Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Z poważaniem
Piotr Pawłowski
Przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia