Efektywny i niezakłócony dostęp do terminali morskich w porcie gdyńskim

★ Celem projektu jest opracowanie optymalnego modelu biznesowo-operacyjnego obsługi kolejowej terminali i innych punktów przeładunkowych wagonów na terenie ZMPG tak, aby wszelkie prace modernizacyjne infrastruktury kolejowej w najbliższym otoczeniu uwzględniały potrzeby jego użytkowników. Powinniśmy w ten sposób, wspólnie z Zarządem Portu, osiągnąć racjonalne wykorzystanie inwestycji PLK i ZMPG, które będą prowadzone w najbliższych latach.

★ Projekt nie zajmuje się problemami trójmiejskiego węzła kolejowego, który RIP Gdynia prowadzi osobno i niezależnie od tego.

★ Obszar projektu to Stacja Gdynia Port i tory należące do Zarządu Portu.

★ Planowany czas projektu: do końca października 2014.

Wyniki wspólnej pracy będą przedstawione Zarządowi Portu i PKP PLK, właścicielom i zarządcom układu torowego obsługującego cały port.

Grupa inicjatywna projektu:

BCT – Piotr Frąckowiak, proponowany koordynator projektu

Loconi – Karolina Wlazło, dyr. Oddziału w Gdyni

Balticon – Krzysztof Murglin, dyr. Ds. Spedycji kolejowej.

Namawiam Państwa do aktywnego udziału w projekcie dla zapewnienia swoich interesów i udziału w wypracowaniu najmądrzejszego rozwiązania dla całego portu. Projekt jest otwarty dla wszystkich firm zainteresowanych tym tematem, niezależnie czy należą do RIP, czy też nie.

Proszę o zgłaszanie swoich przedstawicieli do Piotra Frąckowiaka, adres: pfrackowiak@bct.gdynia.pl, tel. 795 501 441.

Chcemy poprowadzić projekt sprawnie i bez zwłoki, zatem uprzejmie poproszę o przemyślenie zaproszenia i kontakt w terminie do 4 lipca .

Krzysztof Szymborski

Przewodniczący