Z inicjatywy KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego, we współpracy z Radą Interesantów Portu Gdynia, wysłano do Prezesa Rady Ministrów – p. Mateusza Morawieckiego – pismo, w którym podpisani: Komisja Międzyzakładowa NZZS „Solidarność” w GCT S.A, Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej Portu Gdynia, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Rada Interesantów Portu Gdynia oraz KIGM Pomorski Oddział Regionalny proszą Premiera o odpowiedź na pytania związane z przyszłością portu w Gdyni.

Zobacz List [pdf]