Szereg spotkań w maju i czerwcu 2021 z Marszałkiem Województwa Pomorskiego p. Mieczysławem Strukiem, Prezydentem Miasta Gdynia p. Wojciechem Szczurkiem, Prezesem Zarządu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – p. Grzegorzem Mocarskim, Dyrektorem Rejonu Północnego PKP Polskie Linie Kolejowe – p. Andrzejem Osipowem.

RIPG zabiega o to, aby przy największej w obecnym momencie inwestycji w kraju przeprowadzonej przez PKP PLK, której aktualny budżet przekracza 7 mld złotych, uwzględnione zostało dobudowanie trzeciego toru na wysokości Węzła Karwiny, tak aby docelowo planowany ruch pasażerski dla mieszkańców aglomeracji trójmiejskiej i okolic nie był ograniczany przez ruch towarowy kierowany do i z Portu Gdynia linią kolejową nr 201.

W tym celu niezbędne jest współdziałanie i współpraca zaangażowanych Stron, tj. PKP PLK, Gminy Gdynia, Urzędu Marszałkowskiego i PKM.
RIPG stara się doprowadzić do uzgodnienia wspólnego stanowiska Stron.