Rada Interesantów Portu Gdynia wybrała nowy zarząd. Na jego czele stanie Krzysztof Szymborski, prezes Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego. Jako najważniejsze cele
na nową kadencję wymieniono uzyskanie rządowego wsparcia dla polskich portów morskich i przeprowadzenie najważniejszych dla rozwoju portów inwestycji.

Poza prezesem Szymborskim, który obejmie stanowisko przewodniczącego Rady, w skład zarządu wejdą również Sławomir Kalicki, prezes grupy Inter Marine, Jacek Dubicki, dyrektor naczelny Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia, Jerzy Lewicki, wiceprezes C. Hartwig Gdynia oraz Wojciech Muchlado kierujący polskim oddziałem Team Lines. Taki skład zarządu daje reprezentację w Radzie zarówno operatorom terminali jak i armatorom i spedytorom, zapewniając, że problemy dotykające każdego z użytkowników portu zostaną przez
nią zauważone.

„Będziemy kontynuować pracę poprzedniego zarządu. Chcemy skoncentrować się na współpracy z naszymi odpowiednikami z portów w Gdańsku i Szczecinie-Świnoujściu. Zależy nam na zapewnieniu odpowiedniego rządowego wsparcia dla rozwoju branży morskiej w Polsce.” – powiedział Krzysztof Szymborski – „ Jednocześnie chcemy intensywnie pracować z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. na rzecz szybkiej realizacji najważniejszych inwestycji, niezbędnych dla dalszego rozwoju portu”.

Wśród najistotniejszych projektów, które powinny zostać zrealizowane w najbliższej przyszłości zarząd wymienił budowę nowej obrotnicy oraz pogłębienie kanałów portowych, co pozwoli na obsługę w Gdyni jednostek oceanicznych, modernizację infrastruktury dostępowej oraz wprowadzenie platformy elektronicznej Port Community System. Wśród pozostałych wyzwań wymieniono m.in. zapewnienie odpowiedniej obsługi pilotażowej
i holowniczej.

Prace nad dostosowaniem portu do przyjmowania większych jednostek już trwają. Finalizowana jest umowa kupna od Stoczni Marynarki Wojennej fragmentu nabrzeża, w miejscu którego powstanie nowa obrotnica. Według wstępnych prognoz prace powinny zakończyć się do 2016 roku, choć zdaniem Rady wskazane i możliwe jest przybliżenie tego terminu.

Inwestycje w otoczeniu portu objąć powinny zwłaszcza Estakadę Kwiatkowskiego, główną drogę dojazdową do portu, która dziś ma status drogi gminnej, co znacznie ogranicza środki na jej remonty. Ważne jest również połączenie portu z sieciami transportowymi prowadzącymi w głąb kraju – a więc budowa Obwodnicy Południowej Aglomeracji Trójmiejskiej oraz modernizacja linii kolejowych, które już dziś stanowią wąskie gardło, a po wprowadzeniu pociągów Pendolino i realizacji projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej wystawione zostaną na jeszcze cięższą próbę.

Port Community System to platforma elektroniczna integrująca działania służb kontrolnych, spedytorów i terminali, która poprzez znaczne usprawnienie obiegu dokumentów i informacji pozwoli na skrócenie czasu odpraw towarów.

„Dalszy rozwój portu uwarunkowany jest nie tylko inwestycjami lokalnymi, ale i decyzjami na szczeblu centralnym. Należy jednak pamiętać, że kondycja naszych portów znacząco wpływa na konkurencyjność polskiego handlu zagranicznego” – dodał prezes Szymborski. – „Dlatego właśnie chcemy budować szeroką koalicję na rzecz zmian, które obejmą całą branżę morską w Polsce”.