Szanowni Państwo,

W Ministerstwie Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej powstał dokument “Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030)”. Program jest na stronie www.gospodarkamorska.bip.gov.pl

Załączam pismo, w którym jest instrukcja dostępu do programu I towarzyszących dokumentów.

Ponieważ zawiera on najistotniejsze plany rozwojowe naszego (I pozostałych) portu, uważam, że musimy rzeczowo go ocenić I skomentować. Służy temu procedura składania uwag – w załączonym piśmie I na stronie www.gospodarkamorska.bip.gov.pl

Uprzejmie proszę o przesłanie Państwa komentarzy, najlepiej na druku zgłaszania zmian, który jest na stronie ministerstwa, do 28 lipca, abym mógł wszystkie zebrać w jednym dokumencie I przesłać do ministerstwa.

Krzysztof Szymborski