W poniedziałek ukazało się nowe wydanie magazynu Kurier Kolejowy, w którym zawarto krótki tekst nt. podpisania porozumienia pomiędzy Radami Interesantów Portu w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Świnoujściu.

Portale internetowe, w tym Biznes.onet.pl, zamieściły przedruk artykułu Piotra Stefaniaka dot. rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce. Autor opisuje rozwój polskiej gospodarki morskiej oraz zwiększanie obrotów w portach, zaznaczając że aby utrzymać obecne tempo rozwoju konieczne są inwestycje w infrastrukturę transportową w głębi kraju.

PortalMorski.pl artykuł nt. przyjęcia pakietu portowego oparty na wypowiedział Marka Tarczyńskiego z PISiL. W tekście opisano szczegóły rozwiązań dot. płatności VAT oraz odpraw fitosanitarnych towarów przeładowywanych w polskich portach.

We wtorek portal Rynek-Kolejowy.pl zamieścił oświadczenie przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dot. przepustowości linii kolejowych w otoczeniu Trójmiasta. Zdaniem Ministerstwa przepustowość w otoczeniu portów jest wystarczająca a prowadzone obecnie inwestycje wystarczą aby sprostać zapotrzebowaniu portów na przewozy. Resort zauważa jednak, że w dokumencie implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu wprowadzono zmiany, które mogą zwiększyć szanse na dofinansowanie rewitalizacji linii 201.

Tymczasem portale Trojmiasto.pl i EuroInfrastructure.eu opublikowały informację nt. niedawnego raportu Urzędu Transportu Kolejowego nt. przepustowości kolejowych węzłów w otoczeniu Trójmiasta i Katowic. Autorzy opracowania, w części poświęconej Trójmiastu, wskazują na liczne wąskie gardła (zwłaszcza na odcinku Pruszcz- Pszczółki oraz Gdańsk Wrzeszcz-Gdańsk-Główny) oraz rekomendują modernizację linii 201 pod kątem przyjęcia ruchu towarowego z Portu Gdynia, wskazując, że takie jest przeznaczenie tej linii, zapisane w „Master Planie dla transportu kolejowego” z 2008. Autorzy postulują też odseparowanie ruchu aglomeracyjnego i dalekobieżnego. W informacji zawarto wypowiedź przewodniczącego RIP, Krzysztofa Szymborskiego, który stwierdził że “Modernizacja i elektryfikacja linii 201, tak aby zapewnić alternatywną trasę dojazdu do Gdyni jest konieczna, jeśli trójmiejskie porty mają się dalej rozwijać. Jednak aby do niej doszło konieczna jest współpraca PKP PLK, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz innych podmiotów.”

W środę portal Rynek-Kolejowy.pl opisywał decyzję PKP PLK dot. stacji Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni. Znajdująca się na linii 201 stacja służyć będzie składom SKM. Nie powstanie jednak przejście rozjazdowe, co negatywnie wpłynie na, niewielką już przepustowość linii 201. Jak twierdzi Maciej Dutkiewicz, rzecznik Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK – inwestycja taka byłaby bardzo kosztowna a nie poprawiłaby sytuacji ruchowej.

Czwartkowe wydanie Dziennika Bałtyckiego przyniosło kolejny tekst nt. możliwych problemów z dostępem kolejowym do trójmiejskich portów.

W piątek ogłoszono szerokiej publiczności powstanie powstaniu aliansu 2M. Następca nieudanego projektu P3 zrzesza linie Maersk i MSC. Porozumienie między nimi ma na najbliższe 10 lat regulować podział kursowania kontenerowców na linii transatlantyckiej, transpacyficznej i Azja-Europa. Porozumienie nie obejmie wspólnych operacji morskich i nie zmieni rozkładu portów, do których statki zawijają, regulowac ma jedynie dostęp do slotów. Temat poruszył m.in. portal WNP.pl

Portal Rynek-Kolejowy.pl zamieścił komentarz Pawła Rydzyńskiego dot. dostępu transportem kolejowym do Portu Gdynia. Autor wspomina, że 100 lat temu, prowadząc tory przez Gdańsk, inżynierowie zakładali, że wzrost liczby pociągów może skutkować koniecznością budowy dodatkowego toru. Zestawiono to ze współczesnymi planami modernizacji linii w rejonie trójmiasta i na linii 201, wspominając o raportach TOR i UTK.