Trójmiejski węzeł kolejowy zbliża się do granic swoich możliwości – dalsze zwiększanie zapotrzebowania na przewozy może zagrozić paraliżem na torach. Wobec tego, konieczna staje się modernizacja linii 201 łączącej Bydgoszcz z Gdynią – to wnioski z opublikowanego wczoraj raportu Urzędu Transportu Kolejowego.

Urząd Transportu Kolejowego przeanalizował bariery infrastrukturalne w rozwoju kolejowego transportu towarowego. Jedną z nich była ograniczona przepustowość dwóch kluczowych z punktu widzenia ruchu towarowego węzłów – trójmiejskiego i katowickiego.

W części poświęconej problemom trójmiejskiego węzła kolejowego autorzy zauważają, że dynamiczny rozwój przeładunków w portach w Gdyni i Gdańsku generuje rosnące zapotrzebowanie na przewozy towarowe. W połączeniu z coraz większym na przewozy pasażerskie, tak aglomeracyjne jak i dalekobieżne, może sprawić, że obecna przepustowość torów w regionie stanie się dalece niewystarczająca.

Pierwszym spośród rozwiązań takiego stanu rzeczy, postulowanym przez UTK jest zapewnienie alternatywnej trasy dostępu do Portu Gdynia poprzez modernizację linii 201, łączącej Gdynię z Bydgoszczą. Linia ta, obecnie jednotorowa i niezelektryfikowana, w Master Planie dla transportu kolejowego do 2030r. dedykowana została dla obsługi ruchu kolejowego.

Wnioski te pokrywają się z zawartymi w przygotowanym na zlecenie Rady Interesantów Portu Gdynia, raporcie Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Stał się on przyczynkiem do debaty, która odbyła się 11 czerwca w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. W jej trakcie zarówno przewoźnicy, portowcy i eksperci kolejnictwa podkreślali wagę modernizacji linii 201 dla gospodarki krajowej.

„Raport Urzędu Transportu Kolejowego to kolejne potwierdzenie faktu, że problem z przepustowością torów istnieje i staje się coraz bardziej palący” – powiedział przewodniczący zarządu Rady Interesantów Portu Gdynia, Krzysztof Szymborski. –„Modernizacja i elektryfikacja linii 201, tak aby zapewnić alternatywną trasę dojazdu do Gdyni jest konieczna, jeśli trójmiejskie porty mają się dalej rozwijać. Jednak aby do niej doszło konieczna jest współpraca PKP PLK, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz innych podmiotów.”

PKP PLK planuje bowiem modernizację tej linii, jednak jedynie na krótkim odcinku, dedykowanym ruchowi aglomeracyjnemu. Jak argumentowali w trakcie warszawskiej debaty przedstawiciele spółki – aby uzyskać finansowanie inwestycji ze środków UE, konieczne jest podniesienie jej priorytetu w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu, zatwierdzanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.