Rada Interesantów Portu Gdynia, podzielając opinie Polskiej Izby Spedycji i Logistyki oraz terminali portowych (w tym, poza terminalami gdyńskimi – także DCT i DB Port Szczecin) odniosła się do uchwalonej 18 grudnia 2020 r. Ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych, zwracając uwagę na brak uprzednich konsultacji Ministerstwa Infrastruktury z branżą portową w zakresie realnych kar finansowych dla terminali portowych mających być wprowadzonymi w następstwie wejścia w życie przedmiotowej Ustawy.

Zobacz List [pdf]