Ponowne pismo do Ministerstwa Infrastruktury, powodowane brakiem reakcji na pismo RIPG z dnia 16 lutego 2021 r. i brakiem jakichkolwiek działań, pomimo szeregu składanych deklaracji.

Pomimo:

1. deklaracji Premiera Mateusza Morawieckiego zapewniającego w trakcie pobytu na Wybrzeżu latem 2020 r. o poparciu dla budowy Drogi Czerwonej;

2. spotkania z przedstawicielem administracji rządowej – Ministrem Marcinem Horałą w lutym 2021 r.;

3. poruszania w bieżącym roku przez  RIPG w dyskusjach z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury – Ministrem Grzegorzem Witkowskim i Dyrektorem Jarosławem Waszkiewiczem – kwestii konieczności przystąpienia do prac przygotowawczych związanych z budową Drogi Czerwonej;

sprawa stanęła na deklaracjach i niepopartych działaniem słowach.

Na pytania RIPG o to kto poniesie odpowiedzialność za potencjalne wyłączenie Trasy Kwiatkowskiego z eksploatacji w sytuacji stwierdzenia jej uszkodzenia w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu, przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury – Jarosław Waszkiewicz – stwierdził, iż Gmina Gdynia nie ma prawa do tego aby wyłączyć Trasę Kwiatkowskiego z eksploatacji. Osoba ta unikała odpowiedzi na pytania o powody dla których Ministerstwo Infrastruktury aż w tak ostentacyjny sposób ignoruje dyspozycje Kancelarii Premiera, nie reaguje i nie podejmuje żadnych działań odsuwając od siebie jakąkolwiek odpowiedzialność za zaniechania.

Pomimo powyższej postawy, RIPG kontynuuje działania informacyjne i edukacyjne.
Niebawem ukaże się publikacja naukowa przedstawiająca sytuację drogową związaną z dostępem do Portu Gdynia oraz sygnalizującą potencjalne konsekwencje braku dalszych działań przez decydentów. Publikacja ta będzie dodatkowo wsparta opracowaniem graficznym, wizualizacją mającą na celu trafienie do świadomości osób decyzyjnych.

Zobacz List [pdf]