W przyszłym tygodniu odbędzie się w Warszawie ważne wydarzenie dla wszystkich przedsiębiorstw zajmujących się importem i obsługą importowanych towarów żywnościowych, pasz i temu podobnych, podlegających granicznej kontroli służb w portach polskich. Głównym animatorem przedsięwzięcia jest pan Tomasz Kubicki z Sea Logistics, członek naszej Rady. Poniżej zamieszamy jego zaproszenie i apel o uczestnictwo w tym spotkaniu, a ja z pełnym przekonaniem najmocniej namawiam zainteresownych do wzięcia w nim udziału.

Krzysztof Szymborski

Szanowni Panstwo,

Otrzymałem dzisiaj potwierdzenie od Dyrektora Departamentu Ceł, P. Tomasza Michalaka, iż spotkanie z władzami wszystkich Głównych Inspektoratów, Służby Celnej, ministerstw za te służby odpowiedzialnych oraz polskich producentów, eksporterów, importerów, związków branżowych spożywczych te firmy zrzeszających, jak również polskich portów, terminali kontenerowych oraz firm z branży TSL odbędzie się 29 października 2014 r. o godz. 10:00 w Wyższej Szkole Cła i Logistyki (inaczej: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej) w Warszawie, ul. Jagiellońska 82.

Rejestracja uczestnikow rozpocznie się 29/10/2014 o godz. 9:30, natomiast do 23/10/2014 proszę uprzejmie o przeslanie Panstwa formularzy zgloszeniowych do organizatora – wszystkie szczegoly + druki formularzy znajda Panstwo na stronie Sluzby Celnej

Celem spotkania jest m.in.:

* przedstawienie przez polskie inspekcje i nadzorujace je ministerstwa informacji nt wzajemnej wspolpracy oraz już dokonanych zmian i uproszczen odpraw granicznych;

* przedstawienie przez przedsiębiorców/porty/firmy TSL zarówno uwag, jak i pomysłów na usprawnienie funkcjonowania polskich inspekcji granicznych oraz uproszczenie procedur odpraw granicznych;

* doprowadzenie do możliwie jak najszybszego wdrożenia systemowych zmian w funkcjonowaniu i współpracy polskich inspekcji z przedsiębiorcami;

* uzyskanie w trakcie spotkania konkretnych odpowiedzi od polskich inspekcji i nadzorujących je ministerstw nt. zakresu oraz terminu wdrożenia poszczególnych zmian i uproszczę, o których rozmawialiśmy w trakcie prac „Międzyresortowej Komisji ds. Uproszczeń Odpraw Granicznych” w okresie styczeń-lipiec 2014 (lista tematów znajduje się w załączniku) i innych kwestii, które w trakcie tego spotkania na pewno się pojawia.

Celem tych działań jest m.in. co najmniej wyrównanie atrakcyjnosci polskich portów morskich dla klientów, w zakresie prostszych procedur odpraw granicznych, przyjaznego podejscia inspekcji, ograniczenia zbędnej biurokracji, wykorzystania nowoczesnych technik IT (Port Community System, dostępny także dla inspekcji), skrócenia czasu pobytu towarów w portach z uwagi na odprawy graniczne i redukcji kosztów z tym związanych, odroczenia płatności podatku VAT w imporcie, tak jak firmy maja to od wielu lat zapewnione w portach zachodnioeuropejskich jak Hamburg, Antwerpia czy Rotterdam.

Jest to bezprecedensowe spotkanie z udziałem tak szerokiej grupy firm i instytucji, które mogą faktycznie zadecydować o wprowadzeniu wielu zmian i uproszczeń. Obawiam się, ze drugi raz już nie uda się zebrać tych wszystkich osób w jednym miejscu, stad Państwa obecność i aktywny odział w dyskusji jest niezwykle ważny, abyśmy maksymalnie wykorzystali te wyjątkowa okazje.

Tomasz Kubicki
Prezes Zarządu
SEA-LOGISTICS Sp. z o.o.