W poniedziałek, portal Biztok.pl odniósł się do konsekwencji wprowadzenia pociągów Pendolino, cytując wypowiedzi Krzysztofa Szymborskiego, przewodniczacego RIP i dr Jerzego Lewandowskiego, sekretarza Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, które padły 8 października, w trakcie audycji Ekonomia,Kapitał,Gospodarka w radiu TOK FM.

Portal GospodarkaMorska.pl natomiast opublikował materiał nt. znakomitych wyników polskich portów w pierwszych trzech kwartałach 2014.

Z kolei portal RynekInfrastruktury.pl poinformował o przyjęciu przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA nowej strategii rozwoju portu do 2027r. Dokument zakłada prowadzenie inwestycji mających utrzymać i zwiększyć rolę Gdyni jako ważnego węzła sieci TEN-T oraz przygotowanie portu do przyjmowania statków oceanicznych.

We wtorek ukazał się nowy numer Polskiej Gazety Transportowej. Znajdziemy w nim m.in. informację o znakomitych wynikach grupy ICTSI – właściciel gdyńskiego BCT zarobił w pierwszym półroczu 2014 o ponad 100 mln $ więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Poza tym red. Grunnert, w tekście “Trójmiejska SKM nie stoi w miejscu” analizuje konsekwencje rozwoju pasażerskich przewozów aglomeracyjnych po trójmiejskich torach dla portów, wskazując na konieczność zwiększenia przepustowości szlaków kolejowych w regionie.

Portal WNP.pl poinformował z kolei o zmianach stawek za fracht morski. W minionym tygodniu wzrastały stawki za fracht na liniach Azja – Zachodnie Wybrzeże USA, spadki zaś na trasach do Europy.

W środę, na stronach Gazety Wyborczej znalazł się artykuł Artura Kiełbasińskiego nt. rozwoju polskich portów morskich. Wśród przytoczonych wypowiedzi, w tekście znalazły się słowa Krzysztofa Szymborskiego z RIP oraz Janusza Jarosińskiego z ZMPG.

Na liście potrzeb jest wiele lokalnych przedsię-wzięć, tworzących całą, kompletną sieć infrastruktury. Przykładem jest rewitalizacja północnego odcinka linii przedwojennej magistrali węglowej, łączącej Gdynię ze Śląskiem, dzisiaj nazywanej linią kolejową nr 201. Ten szlak jest modernizowany w południowej i centralnej części Polski, gdzie ma także duże znaczenie lokalne, ale jest raczej pomijany w swojej części północnej. A cała linia bez tutejszego odcinka nie będzie spełniała swojego zadania: obsługi ładunków przypływających do portu w Gdyni i stąd eksportowanych. Co więcej, Gdynia bez “201” będzie miała olbrzymie kłopoty w wywozie towarów, wpływając bezpośrednio na dalsze ograniczanie możliwości przewozów do portu w Gdańsku – mówi prezes Szymborski w rozmowie z “Wyborczą”. – Wszystko za sprawą tzw. trójmiejskiego węzła kolejowego, który zbiera potoki ładunkowe z obu portów, przy tym na tych samych torach ma przewieźć cały ruch pasażerski lokalny i dalekobieżny (m.in. Pendolino).

Portal PolitykaInsight z kolei poinformował o przedstawieniu przez wiceministra Gospodarki Mariusza Haładyja posłom Podkomisji ds. innowacyjnej gospodarki projektu czwartej ustawy deregulacyjnej, w której zawarto zapisy dot. 24-godzinnych odpraw.

W czwartek portal Rynek-Kolejowy.pl opublikował rozmowę z Krzysztofem Szymborskim dot. niskiej konkurencyjności transportu kolejowego. Przewodniczący RIP jako największe bolączki wskazywał niską prędkość handlową składów i zbyt rzadką sieć terminali śródlądowych.