W poniedziałek magazyn Rynek Kolejowy opublikował artykuł Pawła Rydzyńskiego dot. problemów z przepustowością linii kolejowych w kontekście rozwoju przewozów intermodalnych. Autor bazował na wypowiedziach z konferencji zorganizowanej przez Radę w czerwcu b.r. w Warszawie. W tekście pojawiają się wypowiedzi przewodniczącego Szymborskiego dot. konieczności zmiany priorytetów inwestycji PKP PLK oraz przykładu negatywnego wpływu Pendolino na ruch pasażerski regionalny.

Dziennik Bałtycki informował o proteście pracowników firmy IKC Budownictwo, związanym z budową magazynu śruty w Porcie Gdynia. Firma była podwykonawcą Mostostalu Warszawa, który nie wypłacił całości zobowiązań, oskarżając firmę IKC Budownictwo o zniszczenie części sprzętu budowlanego. Protestujący , w związku z nierozwiązanym konfliktem, żądają od ZMPG wypłaty zaległych przez Mostostal wynagrodzeń. Walery Tankiewicz z Zarządu Portu w wypowiedzi dla gazety stwierdził, że ZMPG nie może wypłacić pieniędzy zanim strony nie dojdą do porozumienia.

We wtorek problem z przepustowością linii kolejowych w okolicy Trójmiasta pojawił się na łamach magazynów Eurogospodarka i Polskie Drogi. Oba teksty oparty oparto na wypowiedziach uczestników czerwcowej konferencji.

Gazeta Parkiet opublikowała wywiad z Dariuszem Stefańskim – prezesem PCC Intermodal. Rozmowa dotyczy m.in. planów rozwojowych spółki i rozbudowy sieci własnych terminali. Kolejnym etapem programu inwestycyjnego ma być budowa hubu przeładunkowego.

W środę, portal RynekInfrastruktury.pl opublikował wypowiedź p. Adama Hoppe z ZMPG nt. wpływu rosyjskiego embarga na wyniki przeładunków. Zdaniem przedstawiciela Działu Marketingu i Rozwoju ZMPG, sankcje ze strony Federacji Rosyjskiej dotkną głównie przewoźników lądowych, nie wpływając jednak znacząco na obroty gdyńskiego portu.

Portal PolitykaInsight opublikował informacje nt. inwestycji na kluczowych liniach kolejowych. Jak piszą analitycy portalu, prace na linii E65 opóźnione są o ok. 9 miesięcy, przy czym na odcinku Gdynia-Warszawa prace są najbardziej zaawansowane i powinny zostać zakończone we wrześniu.

W czwartek, liczne portale internetowe, w tym RynekInfrastruktury.pl poinformowały o przetargu na zakupy energii elektrycznej ogłoszonym wspólnie przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie (lider zamówienia) oraz Tramwaje Szczecińskie. Otwarcie ofert planowane jest na 25 września. Przy okazji przetargu, powrócił pomysł połączenia zarządów portów w Gdyni i Gdańsku w jeden organizm. W opozycji do takiego rozwiązania stanął prezes Jarosiński.

“Wspólnie z Gdańskiem zorganizowaliśmy np. przetarg dotyczący wyboru operatora energii elektrycznej. Razem lobbujemy na forum rządowym za zmianami w prawie korzystnymi dla działalności portów, wspólnie „pilotujemy” sprawę poprawy przepustowości układu drogowego i kolejowego zapewniającego dojazd do Trójmiasta. Ale to jeszcze nie są czynniki przemawiające za koniecznością połączenia portów. Pamiętać należy, że przyjęliśmy całkowicie odmienne wizje rozwoju. Nie mam też żadnych wątpliwości, że obecna konkurencja między portami wpływa korzystanie na jakość obsługi kontrahentów. Nie będę już wspominać o kwestii obsługi gigantycznego procesu inwestycyjnego, jaki obecnie ma miejsce w obu portach

Mówił prezes ZMPG w rozmowie z dziennikarzami portalu.

Liczne kontrowersje budził zapach unoszący się nad portem w drugiej połowie tygodnia. Docierał on nawet do północnych rejonów Sopotu, na co skarżyli się turyści i mieszkańcy. Jako źródło zapachu wymieniano śrutę sojową albo biomasę przeładowywaną w gdyńskich terminalach.

W piątek portal RynekInfrastruktury.pl podaje za Namiarami na Morze i Handel o przewidywanym przez Katedrę Polityki Transportowej UG wzroście zapotrzebowania na przewozy kontenerowe. Zdaniem prof. Dr. Hab. Krystyny Wojewódzkiej-Król, do 2040 .r wolumen przeładunków wzrośnie 4,5-krotnie. Do 2020 przeładunki wynieść mają ok. 7mln TEU. Profesor podkreśla również wagę inwestycji na zapleczu portów, proponując np. stworzenie hubu przeładunkowego w rejonie Bydgoszczy.

Portal WNP.pl opublikował wypowiedź Krzysztofa Niemca z firmy TrackTec nt. problemów z drożnością modernizowanych linii kolejowych. Zdaniem Niemca, utrudnienia na torach powinny owocować obniżeniem stawek dostępu. Brak takich działań powoduje ucieczkę klientów w stronę transportu samochodowego.