W poniedziałek portal WNP.pl poinformował o zmianach stawek za przewozy kontenerowe. Zmalały one na ośmiu głównych kierunkach, w tym na linii Azja-Europa Północna (do wartości 607$/TEU), wzrosły zaś na pięciu.

We wtorek portale internetowe relacjonowały Dni Morza, które odbyły się w Pradze, 23 października b.r. Port w Gdyni był reprezentowany przez prezesa Janusza Jarosińskiego oraz dyrektora ds. marketingu i rozwoju portu pana Jana Lewko. Jako jedyny reprezentujący podmioty działające na terenie portu w Gdyni w spotkaniu uczestniczył również dyrektor handlowy BCT – Bałtyckiego Terminala Kontenerowego pan Andrzej Kujoth.

Ukazał się również nowy numer Namiarów na Morze i Handel. W środku znajdziemy m.in. artykuł o zanotowaniu we wrześniu pierwszy raz od czasów kryzysu z lat 2008/2009 spadku łącznej liczby przeładunków w portowych terminalach kontenerowych (licząc r/r). Autor artykułu upatruje przyczyn tego zjawiska w słabszych obrotach w BCT oraz DCT. Ponadto gazeta zamieściła fotorelację ze spotkania „Wspólna Kaczka 2014”, relację z Międzynarodowego Formu Gospodarczego w Gdyni, której część poświęcona była konferencji dot. gospodarki morskiej, w tym wystąpieniu przewodniczącego RIP p. Krzysztofa Szymborskiego oraz notkę podsumowującą liczbę przeładowanych TEU w BCT podczas pierwszych trzech kwartałów 2014 roku.

W czwartek Gazeta Wyborcza na swoim portalu informowała o postępach w budowie linii PKM. Do września 2015 ma zakończyć się remont linii 201 na odcinku do Kościerzyny. Wśród problemów to rozwiązania, cytowana w tekście Ewa Symonowicz-Ginter z PKP PLK wymienia taki sposób budowy peronów, które umozliwią zarówno obsługę ruchu pasażerskiego jak i przejazd składów towarowych jadących do i z Portu Gdynia.

Portal WNP.pl donosił, że coraz realniejsze staje się wprowadzenie do użytku kontenerowców o pojemności 24 tys. TEU – twierdzi tak David Tozer z Lloyd`s Register. W tekście wskazano jednak na istotne ograniczenia w rozwoju pojemności statków kontenerowych – problem z zapełnieniem statku czy konieczność zapewnienia odpowiedniej infrastruktury terminalowej.

W piątek zaś liczne portale internetowe publikowały depeszę PAP dot. wypowiedzi Min. Skarbu Państwa na panelu „Polska otwiera się na morze”, który odbył się w czwartek na Politechnice Gdańskiej. Minister Karpiński zapowiedział inwestycje rzędu 600-700 mln zł w „najbliższej perspektywie”. Jako przykład pokazał przemysł stoczniowy, w którym zatrudnienie wzrosło o 1/3 w ciągu 5 lat. Wspomniał również m.in. o rozbudowie DCT i modernizacji nabrzeży w Gdyni, jako inwestycjach prywatnych firm i spółek strategicznych skarbu państwa.