W poniedziałek Bloomberg Business Week opublikował krótką notkę nt. zwiększania przeładunków w polskich terminalach kontenerowych. Beneficjentem zwiększenia ilości ładunków trafiających z Chin do Rosji jest DCT, autorzy zauważają jednak, że to BCT zanotował dużo większe przyrosty przeładunków . W tekście wspomniano też o planach rozbudowy obydwu terminali.

Portal Dziennika Bałtyckiego zamieścił rozmowę z prezydentem Szczurkiem nt. budowy korytarza Bałtyk-Adriatyk. Prezydent podkreśla rolę transportu śródlądowego i konieczność budowy alternatywnej trasy dostępu kolejowego do Gdyni. Wspomina również o konieczności modernizacji Trasy Kwiatkowskiego i budowy OPAT. W tekście pojawia się również zapowiedź Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk.

Portal RynekInfrastruktury.pl opublikował wypowiedź Urszuli Kowalczyk z Uniwersytetu Gdańskiego nt. konsekwencji rosyjskiego embarga dla polskiej gospodarki morskiej. Jak twierdzi kierowniczka Zakładu Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego, sankcje będą powodem strat polskiego sektora morskiego a w wojnach gospodarczych nie ma zwycięzców.

We wtorek, portal Trojmiasto.pl informuje, że w tym tygodniu radni przyjmą plan zagospodarowania dla rejonu ulic Waszyngtona i Węglowej określający m.in. przebieg planowanych dróg. Na najbliższej sesji Rady Miasta dokument zostanie przyjęty. Ma określać konkretne warunki zabudowy oraz zabezpieczyć teren pod projektowaną drogę nazwaną roboczo Nową Węglową. Trasa połączy dwiema jezdniami – każda po dwa pasy – ul. Jerzego Waszyngtona z ul. Janka Wiśniewskiego. Ma to przyspieszyć rozwój północnej części gdyńskiego śródmieścia, oraz przesunąć z centrum ruch tranzytowy, zmierzający do i z portu oraz stoczni.

Portal WNP.pl poinformował o spadku cen frachtu oceanicznego. Zmiana cen na liniach Azja-Europa o prawie 150$ zaskoczyła analityków i przypisywana jest mniejszemu popytowi w Europie.

Ten sam portal zamieścił również informację o planach zespołu portowego Szczecin-Świnoujście na podwojenie przeładunków towarów w skali roku, z 23 mln ton do 42. Oba porty mają zachować swój uniwersalny charakter przeładunku dzięki modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5m i toru podejściowego do portu w Świnoujściu – do 14,5 i 17 m głębokości. Planowane jest również wykorzystanie na cele gospodarcze niewykorzystywanych dotąd terenów. Ponadto spółka chce dalej integrować zespół portowy w morsko-lądowym korytarzu transportowym północ-południe co uzależnione jednak będzie od podmiotów zewnętrznych: Urzędu Morskiego (pogłębienia toru wodnego), Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (modernizacja drogi ekspresowej S3), PKP Polskie Linie Kolejowe (modernizacja magistrali kolejowych CE59 i E59) oraz gminy Szczecin i Świnoujście (poprawa stanu dróg dojazdowych do obu portów).

W środę portal NaszeMiasto.pl poinformował o zakończeniu sporu pomiędzy Mostostalem Warszawa – wykonawcą magazynu śruty zbożowej w Porcie Gdynia a firmą IKC Budownictwo, jednym z podwykonawców przy tej inwestycji. Spór dotyczył wypłaty zaległych wynagrodzeń, które Mostostal Warszawa wstrzymał na poczet pokrycia strat innego podwykonawcy. Główny inwestor, którym jest ZMPG ostatecznie zadecydował o wypłacie pieniędzy firmie IKC Budownictwo.

W czwartek portal RynekInfrastruktury.pl publikuje rozmowę z przewodniczącym RIP, Krzysztofem Szymborskim. Rozmowa dot. możliwości dalszych fuzji na rynku przewozów kontenerowych.

Ukazał się również nowy numer magazynu Namiary na Morze i Handel, w którym zawarto podsumowanie sierpnia w polskich portach – autorzy zwrócili uwagę na znakomite wyniki gdyńskich terminali kontenerowych a zwłaszcza BCT, gdzie wzrost przeładunków wyrażony w liczbach bezwzględnych był większy niż we wszystkich pozostałych terminalach ujętych razem.

Portal Polityka Insight opisali wyzwania przed jakimi stanie nowa minister infrastruktury. Wśród najważniejszych zadań opisano przyjęcie Krajowego Programu Kolejowego do 2023r., który zaplanuje inwestycje na sumę 58,7 mld zł.

W piątek, agencja informacyjna Newseria, a za nią liczne portale internetowe, zamieściła wypowiedź Krzysztofa Gromadowskiego z ZMPG S.A. dot. planów rozwoju Portu Gdynia, ze szczególnym uwzględnieniem terminala promowego.

Portal WNP.pl zamieścił zaś informację o powstaniu kolejnego aliansu żeglugowego. Tym razem porozumienie podpisały Hamburg Sud ora UASC.