W poniedziałek portal WNP.pl zastanawiał się nad ekonomicznymi korzyściami wprowadzenia na polskie tory pociągów o nacisku do 30 ton/oś, co miałoby zwiększyć potencjał polskich przewozów kolejowych. Ten sam portal informował również za PAP o planowanym przez PKP Intercity odbiorze składów Pendolino. Do połowy listopada spółka ma zakończyć procedury odbioru 17 składów, co sprawi, że już 14 grudnia pociągi wyruszą w trasy.

Również z portalu WNP.pl dowiadujemy się o wzroście cen stawek przewozów towarowych. Wzrost najlepiej jest widoczny na liniach Daleki Wschód – Morze Północne i Bałtyk – wyniósł aż 88%.

Magazyn Logistyka zamieścił tekst Małgorzaty Kirchner z ILiM dot. platformy LogiCon, w którym opisano wdrożenie systemu w BCT. Autorka zaznacza również, że brak PCS w polskich portach znacząco wpływa na ich konkurencyjność.

We wtorek ukazało się nowe wydanie Polskiej Gazety Transportowej a w nim m.in. tekst Mikołaja Marszyckiego nt. doskonałych wyników polskich terminali kontenerowych. Autor zwraca uwagę na doskonałe wyniki Portu Gdynia a zwłaszcza BCT, który zanotował 23% wzrost przeładunków. W tekście opisano również największe projekty inwestycyjne prowadzone w terminalach.

Gazeta Wyborcza informowała o planach powstania terminalu intermodalnego w Karsznicach k. Zduńskiej Woli. Jak pisze autor, w prace zaangażowały się również władze gdyńskiego portu, które widzą w nim hub zbierający towary z obszaru centralnej polski. W tekście pojawia się wypowiedź Walerego Tankiewicza, dot. problemów z przepustowością torów w rejonie Trójmiasta. Autor podkreśla również, że gdyński port jest najszybciej rozwijającym się na Bałtyku.

Ja poinformował portal GospodarkaMorska.pl, Polski Holding Nieruchomości, właściciel Dalmoru, podpisał umowę na realizację pierwszych inwestycji w rejonie Mola Rybackiego. Pierwsi mieszkańcy Śródmieścia Morskiego, bo tak nazwano inwestycję, wprowadzą się w 2017 roku, a rok wcześniej w basenie Prezydenta zacznie działać nowa marina na około 120 jachtów.

W środę portal GospodarkaMorska.pl zamieścił wywiad z prezesem BCT i przewodniczacym RIP, Krzysztofem Szymborskim. Rozmowa dotyczyła projektów infrastrukturalnych poprawiających dostęp do Portu Gdynia, uproszczeniom procedur kontrolnych czy konsekwencjom wprowadzenia Dyrektywy Siarkowej.

Liczne portale informowały również o ubiegłotygodniowym wystąpieniu dr Tomasza Kubickiego, prezesa firmy Sea Logistics na konferencji “Słuzba Celna w służbie biznesu”, w którym podkreślał jak duże straty ponosi polska gospodarka przez nazbyt surowe i opieszałe kontrole graniczne.

PortalMorski.pl poinformował o transporcie dwóch nowych suwnic, które niedługo przypłyną do BCT.

Portal GospodarkaMorska.pl zamieścił informację o podpisaniu przez Vistal Gdynia kontraktu z GDDKiA na budowę 177-metrowego mostu na Nogacie w Malborku.

W czwartek portal RynekInfrastruktury.pl zamieścił artykuł nt. kontrowersji związanych z unijnym projektem pakietu portowego. W pierwszej wersji tekstu autor błędnie odniósł słowa prezesa Szymborskiego do projektu pakietu portowego wchodzącego w skład IV Pakietu Deregulacyjnego, forsowanego przez Ministerstwo Gospodarki. Błąd szybko poprawiono, jednak oryginalny tekst został powielony przez niektóre portale.

Portal GospodarkaMorska.pl relacjonuje wystąpienie min. Doroty Pyć na 18. Międzynarodowej Konferencji Transportu w Ostrawie. W swoim wystąpieniu, wiceminister D. Pyć podkreśliła rolę korytarza BA w rozwoju gospodarczym Polski i regionów położonych wzdłuż trasy jego przebiegu. – Polska, Republika Czeska i Słowacja tworzą dziś wspólne partnerstwo na rzecz korytarza transportowego „Bałtyk–Adriatyk” – mówiła podsekretarz stanu.

W piątek Gazeta Wyborcza opublikowała tekst red. Kiełbasińskiego nt. konsekwencji wprowadzenia dyrektywy siarkowej. W tekście zawarto wypowiedź m.in. prezesa Szymborskiego dot. możliwej kompensacji negatywnych konsekwencji przez spadek cen paliw.

Portal Wnp.pl informował o podpisaniu przez prezydenta nowelizacji Ustawy o Autostradach Płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym. Jednym z podstawowych zapisów noweli jest podniesienie opłaty paliwowej i skierowanie uzyskanych w ten sposób środków do Funduszu Kolejowego. Jednocześnie, obniżona zostanie akcyza na paliwa, co spowoduje, że ceny na stacjach benzynowych pozostaną bez zmian.